Tutvustus

Triin Roosalu uurimishuviks on ebavõrdsused näiteks soo, rahvuse või vanuse lõikes ja see, kuidas need kujunevad ja avalduvad tööturul ja haridussüsteemis. Tal on kogemusi akadeemiliste ja rakenduslike uurimisprojektide kavandamise ja elluviimisega alates 2004, sh rahvusvahelistes projektides ning võrdlevas perspektiivis. Üks Eesti esindajaid uuringukonsortsiumis ISSP (http://www.issp.org), hetkel panustab muuhulgas uurimisprojektidesse soolisest palgalõhest (nt REGE, 2019-2021), tööturupaindlikkusest ja platvormtööjõust (nt PLUS, 2019-2021), ja elukestvast õppimisest, sh mitteformaalsest õppest.
Õppejõuna on ta seotud kõigi õppeastmete tudengite juhendamisega akadeemilise uurimistöö ja kirjutamise valdkonnas ja õpetab töösotsioloogia, stratifikatsiooniteooriate ning elukestva õppe teemalistel kursustel. Orienteeritud koostööle ja kollegiaalsusele ning eelistab seda konkureerimisele ja akadeemiliste tulemuste kvantifitseerimisele, seepärast peab oluliseks ka ametiühingute tegevust.