Tutvustus

Triin Roosalu uurimishuviks on ebavõrdsused soo, rahvuse või vanuse lõikes ja see, kuidas need kujunevad ja avalduvad, eriti tööturul ja haridussüsteemis. Tal on kogemusi akadeemiliste ja rakenduslike uurimisprojektide kavandamise ja juhtimisega alates 2004, sh rahvusvahelistes projektides ning võrdlevas perspektiivis. Üks Eesti esindajaid uuringukonsortsiumis ISSP (http://www.issp.org), panustab uurimisprojektidesse PRIMUS vastutustundlikust tarbimisest (2022-5), individuaalsetest õpiteedest (2022-3), Skills2Capabilities oskusterežiimidest (2023-5), ja FEWL tasemeõppe ja töölõppe seostest (2023-5).
Õppejõuna seotud kõigi õppeastmete tudengite juhendamisega akadeemilise uurimistöö ja kirjutamise valdkonnas ja õpetab haridussotsioloogia ning stratifikatsiooniteooriate teemalistel kursustel. Orienteeritud koostööle ning eelistab seda konkureerimisele ja akadeemiliste tulemuste kvantifitseerimisele, mh peab oluliseks ametiühingute tegevust.

Uurimisvaldkonnad

sotsioloogia