Tutvustus

ainekursused: Postmodernne heaoluriik, Võrdlev sotsiaalpoliitika, Euroopa Liidu sotsiaalpoliitika, Uurimiskujundus ja tekstiloome (MA); Contemporary social problems (MA); Võrdlev uurimismeetod (PhD)

Uurimisvaldkonnad

heaoluriik, sotsiaalpoliitika kujundamine ja analüüs, hariduspoliitika; EL roll ja mõju sotsiaal- ja hariduspoliitikas