Tutvustus

Tõnis Saarts on õppinud poliitikateadusi ja sotsioloogiat ning tegelenud võrdleva poliitika, poliitika sotsioloogia ja teatud määral ka sotsiaalajaloo temaatikatega. Tema uurimishuvid on peamiselt olnud seotud erakondadega, erakonnasüsteemidega, erakondade ja ühiskonna suhetega, sotsiaalsete lõhedega ja valimistega. Lisaks sellele on ta tegelenud demokratiseerumisprotsessidega Kesk- ja Ida-Euroopas, keskendudes just Balti riikidele võrdlevas perspektiivis. Ta hoiab end kursus tänaste demokraatia arengutega tegeledes ka näiteks populismi ja demokraatia uute väljakutsete temaatikatega. Lisaks on ta olnud huvitatud ajaloolise sotsioloogia temaatikatest, teemades, mis jäävad ajaloo, sotsioloogia ja riigiteaduste piirimaile. Saarts on aktiivne arvamusliider ka Eesti avalikus sfääris, kommenteerides Eesti poliitilisi arenguid ja kirjutades arvamuslugusid. Ta on olnud külalisõppejõud Viini Ülikoolis ja avaldanud teadusartikleid ajakirjades European Societies, East European Politics, jt.

Põhitööülesanded

Loengukursused võrdlev poliitika, poliitika sotsioloogia, erakondade, akadeemiline kirjutamine ja uurimismeetodite, Eesti ja Balti riikide poliitika alal

BA ja MA-tööde juhendamine

Juhendatavad lõputööde teemad: erakonnad, erakonnasüsteemid, erakonna-organisatsioonid ja sisedemokraatia, erakondade rahastamine, valimiskäitumine, poliitilised ideoloogiad, Kesk- ja Ida-Euroopa riikide poliitika, poliitiline kultuur ja väärtused, populism, poliitiline osalus, poliitiline kommunikatsioon

Teadustegevus

Uurimisvaldkonnad

võrdlev poliitika

poliitika sotsioloogia

erakonnad

sotsiaal-ajalugu

demokratiseerumine