Doktoriõppe talituse peamised ülesanded:
  • koordineerida doktoriõppe valdkonna arendustegevusi;
  • nõustada doktoriõppe õppekorralduse teemadel;
  • toetada akadeemilisi üksusi doktorantide atesteerimiste läbiviimisel;
  • toetada nooremteadurite töötasu ning doktoranditoetuste taotlemise ja maksmisega seotud tegevusi;
  • korraldada doktoritööde kaitsmisi ning nõustada kaitsmise osapooli;
  • korraldada doktoritöö kirjastamist;
  • koordineerida TLÜ doktorikoolide tegevusi.
Võta ühendust

Doktoriõppe talitus
telefon: 5620 4482
e-post: PhD@tlu.ee
postiaadress Narva mnt 25,
10120 Tallinn

 

Ursula Haava
Doktoriõppe peaspetsialist
Doktoriõppe arendustegevused, doktoriõpingutealane nõustamine
5620 44482
ursula.haava@tlu.ee
Katrin Iisma
Doktoriõppe spetsialist
Doktoritööde kaitsmiste korraldamine
640 9140
katrin.iisma@tlu.ee
Margit Lillemets 
Teaduskorralduse spetsialist
Doktoritööde vormistamisel nõustamine, tööde küljendamise ja kirjastamise korraldamine.
640 9245
margit.lillemets@tlu.ee