Põhitööülesanded

Doktoritööde kirjastamine.

ETISes publikatsioonide ja üliõpilastööde juhendamiste kinnitamine. Kasutajate nõustamine publikatsioonidega seotud teemadel.

TLÜ üliõpilaste teadustööde konkursi; silmapaistvaima publikatsiooni, õpiku, ja loomingulise projekti konkursi; rakenduslike teadus- ja arendustööde konkursi korraldamine