Töötasu ja toetused doktorantidele

  • Töötasu saavad alates 2022/2023 kõik immatrikuleeritud ja Tallinna Ülikooliga töölepingu sõlminud doktorant-nooremteadurid. Alates 1. septembrist 2024 on täistööaja korral doktorant-nooremteaduri bruto töötasu minimaalselt 1800 eurot kuus. 
  • Doktoranditoetus on rahaline toetus doktoriõpingutele ja teadustööle pühendumise soodustamiseks ning hariduse omandamisega kaasnevate kulutuste katmiseks. Doktoranditoetust saavad taotleda enne 2022/2023 õa immatrikuleeritud doktorandid ja selle määr on 660 eurot kuus. Doktoranditoetust makstakse vaid nominaalsel õppeajal ja kuni 48 kuud.
  • TLÜ doktorandistipendiumi eesmärk on toetada doktorandi õpingute läbimist ja doktorikraadi kaitsmist üliõpilase nominaalse õppeaja jooksul. Taotleda saavad õppeaastatel 2019/2020, 2020/2021 ja 2021/2022 sisseastunud doktorandid, kes ei tööta Tallinna Ülikoolis nooremteadurina. TLÜ doktorandistipendiumi määr on 500 eurot kuus ja seda saab taotleda vaid nominaalsel õppeajal.

Individuaalne õppe- ja teadustöö kava ning atesteerimine

atesteerimisel hinnatakse doktorandi edasijõudmist doktoriõppes.  2022/2023 aastast immatrikuleeritud doktorantidel tuleb esitada esimesel semestril kogu õpinguperioodi hõlmav inviduaalne õppe- ja teadustöö kava, kus lepitakse kokku millisel koormusel ja millise ajakavaga doktorant oma uurimustööd tegema hakkab. Kõige üksikasjalikumad plaanid õpingute ja teadustöö osas planeerib doktorant õppe- ja teadustöö kavas üheks õppeaastaks.

DOKTORANDID ALATES 2022/2023 ÕPPEAASTAST - UUS

DOKTORANDID ENNE 2022/2023 ÕPPEAASTAT

VALDKONDLIKUD HINDAMISKRITEERIUMID

Teadmussiirdedoktorantuur

Teadmussiirde doktorantuuri aluseks on uurimuse läbiviimine, mis on oluline nii partnerasutusele kui ka ülikoolilie.  
 

  • Doktorant on immatrikuleeritud Tallinna Ülikooli, kuid viib oma uurmistööd läbi ja saab selle eest töötasu partnerasutuses.
  • Teadmussiirde-doktorandil on juhendajad mõlema partneri poolt. Ettevõtte- või asutusepoolne juhendaja ei pea olema doktorikraadiga.
  • Immatrikuleerimine on paindlik ja konkurss ei pea olema avalik (kui sobiv kandidaat on olemas). 
  • Leping valmistatakse ette koostöös teadusosakonna doktoriõppe talitusega. Lepingu sõlmivad TLÜ akadeemilise üksuse juht, teadmussiirde partner ja teadmussiirde-doktorant.
  • Teadmussiirde-doktorandi õppeaeg on vastavalt individuaalsele õppe- ja teadustöö kava 4-8 aastat ning doktorandi edsijõudmist täitmist kontrollitakse atesteerimisel.

Vaata täpsemalt koostöövõimaluste kohta ülikooliga Kutse koostööle!