Konkurssi korraldatakse igal aastal ning sellega püütakse Tallinna Ülikooli töötajaid motiveerida kõrgetasemeliseks uurimus- ja loometööks ning ergutada neid tutvustama oma erialaseid saavutusi.

Konkursile on oodatud 2023. aastal ilmunud publikatsioonid, õpikud ja projektid.
 
Konkursil selgitatakse välja:

  • parim monograafia;
  • paim humanitaarteadustealane artikkel;
  • parim loodusteadustealane artikkel;
  • parim sotsiaalteadustealane artikkel;
  • parim täppisteadustealane artikkel;
  • parim üldharidus- või kõrgkooli õpik;
  • parim loominguline projekt (lavastus, kontsert, erialanäitus vms).

Auhinnafond on 750 eurot ühe valdkonna kohta.
 
Konkursil osalemiseks tuleb autori(te)l esitada teadusosakonda järgmised materjalid:

  • hindamisele esitatav töö (monograafia, artikli ja õpiku korral);
  • vabas vormis avaldus, kuhu on märgitud, millises kategoorias esitatud töö kandideerib ning monograafia ja õpiku korral lisatud selgitus (kuni üks lk), millistele uurimustele esitatud töö tugineb. Publikatsioonil, õpikul ja loomingulisel projektil peab olema selge viide autori(te) seosele ülikooliga;
  • hindamisele kuuluva publikatsiooni, õpiku või loomingulise projekti kirjeldus

Materjalidele on soovitatav lisada esitatud töid käsitlevaid (eelkõige avalikus pressis ilmunud) retsensioone ja artikleid.

Tööde laekumise tähtaeg on 16. veebruar 2024. Dokumendid tuleb esitada teadusosakonda (teaduskorraldus@tlu.ee).
 
Täpsemad tingimused on leitavad statuudist.

 

Last updated 22.01.2024 kell 16.15