Tallinna Ülikoolis töötab 1101 inimest, neist 601 akadeemilistel ametikohtadel. Tallinna Ülikoolis töötab täistööaja arvestuses 63,9 professorit. Akadeemilistest töötajatest 16,4% on välisriigi kodakondsusega ja nende seas on naiste osakaal 61%. 

Andmed seisuga 31.10.2021.

 

Vaata ka: 

Tallinna Ülikooli auliikmed

Emeriitprofessorid

Emeriitdotsendid