Tallinna Ülikoolis töötab 830 inimest, neist 393 akadeemilistel ametikohtadel. Tallinna Ülikoolis töötab täistööaja arvestuses 48 professorit. Akadeemilistest töötajatest 11% on välisriigi kodakondsusega ja nende seas on naiste osakaal 61%.

 

Vaata ka: 

Tallinna Ülikooli auliikmed

Emeriitprofessorid

Emeriitdotsendid