Tallinna Ülikoolis töötab 851 inimest, neist 412 akadeemilistel ametikohtadel. Tallinna Ülikoolis töötab täistööaja arvestuses 51,8 professorit. Akadeemilistest töötajatest 14,4% on välisriigi kodakondsusega ja nende seas on naiste osakaal 60%. Andmed seisuga 30.09.2020.

 

Vaata ka: 

Tallinna Ülikooli auliikmed

Emeriitprofessorid

Emeriitdotsendid