Tallinna Ülikoolis töötab 989 inimest, neist 398 akadeemilistel ametikohtadel. Tallinna Ülikoolis töötab täistööaja arvestuses 44 professorit. Akadeemilistest töötajatest 12% on välisriigi kodakondsusega ja nende seas on naiste osakaal 60%.

 

Vaata ka: 

Tallinna Ülikooli auliikmed

Emeriitprofessorid

Emeriitdotsendid