Teaduskorralduse talituse põhiülesanded on:

  • esindada ülikooli teadus- ja arendusalaseid huve
  • koordineerida ülikoolisiseseid arendusprojekte ja konkursse
  • hallata ülikooli juhtimiseks vajalikke teadus- ja arendustegevuse alaseid teabebaase ning koostada vastavaid analüüse
  • levitada teadus- ja arendustegevust ning selle finantseerimis-võimalusi puudutavat informatsiooni
  • nõustada ETIS-e teadus- ja arendusprojektide taotlejaid taotlemisel, teostajaid projektide läbiviimisel ning hallata vastavaid lepingud ETIS-es
  • hallata ülikooli uuringufondi
  • korraldada teadus- ja arendustegevuse alast aruandlust
  • koordineerida ERF Mobilitas programmi Tallinna Ülikoolis.
Võta ühendust

E-post: tao@tlu.ee

 

Elle Pilviste-Kalm
Analüütik. 
Teadustegevuse analüüside ja aruannete koostamine.
E-post: ellepk@tlu.ee
Telefon: 640 9260

Margit Lillemets
Teaduskorralduse spetsialist
E-post: margit.lillemets@tlu.ee
Telefon: 640 9245

Elena Stern
Teaduskorralduse spetsialist. 
TLÜ-siseste teadusvaldkonna konkursside korraldamine ja läbiviimine. TLÜ teadus- ja arendustegevust puudutavate andmete kinnitamine ETIS-es, kasutajate nõustamine publikatsioonidega seotud teemadel.
E-post: elena.stern@tlu.ee
Telefon: 640 9149

Andre Kruusmaa
Teaduskorralduse spetsialist
E-post: andre.kruusmaa@tlu.ee

Kristjan Alliksoo
IT taristu arendusspetsialist.
E-post: kristjan.alliksoo@tlu.ee

Last updated 05.04.2023 kell 12.00