Teaduskorralduse talituse põhiülesanded on:

  • esindada ülikooli teadus- ja arendusalaseid huve
  • koordineerida ülikoolisiseseid arendusprojekte ja konkursse
  • hallata ülikooli juhtimiseks vajalikke teadus- ja arendustegevuse alaseid teabebaase ning koostada vastavaid analüüse
  • levitada teadus- ja arendustegevust ning selle finantseerimis-võimalusi puudutavat informatsiooni
  • nõustada ETIS-e teadus- ja arendusprojektide taotlejaid taotlemisel, teostajaid projektide läbiviimisel ning hallata vastavaid lepingud ETIS-es
  • hallata ülikooli uuringufondi
  • korraldada teadus- ja arendustegevuse alast aruandlust
  • koordineerida ERF Mobilitas programmi Tallinna Ülikoolis.
Võta ühendust

E-post: teaduskorraldus@tlu.ee

Asume Mare hoone (Uus-Sadama 5) 6. korrusel ruumis M-642 ja M-641.

Madis Saluveer
Teadustegevuse eelarvestamise ja aruandluse korraldamine. 
ETIS-e alane nõustamine, kasutajakontode loomine, peaadministraator.
E-post: madis.saluveer@tlu.ee
Telefon: 640 9249

Leelo Ansaar
Teadustegevuse analüüside ja aruannete koostamine.
E-post: leelo.ansaar@tlu.ee
Telefon: 640 9146

Marika Vilisaar
Teadusvaldkonna jurist.
E-post: marikav@tlu.ee
Telefon: 640 9247

Margit Lillemets
TLÜ teadus- ja arendustegevust puudutavate andmete kinnitamine ETIS-es, kasutajate nõustamine publikatsioonide klassifikaatorite osas.
E-post: margit.lillemets@tlu.ee
Telefon: 640 9245

Elena Stern
TLÜ-siseste teadusvaldkonna konkursside korraldamine ja läbiviimine. TLÜ teadus- ja arendustegevust puudutavate andmete kinnitamine ETIS-es, kasutajate nõustamine publikatsioonidega seotud teemadel.
E-post: elena.stern@tlu.ee
Telefon: 640 9149

Kersti Pado
Tallinna Ülikooli uuringufondi haldamine, ülikooli teadusvaldkonna kommunikatsiooni toetamine.
E-post: kersti.pado@tlu.ee
Telefon: 640 9145

Kristjan Alliksoo
IT taristu arendusspetsialist.
E-post: kristjan.alliksoo@tlu.ee

Last updated 16.08.2021 kell 14.16