Teaduskorralduse talituse põhiülesanded on:

  • esindada ülikooli teadus- ja arendusalaseid huve
  • koordineerida ülikoolisiseseid arendusprojekte ja konkursse
  • hallata ülikooli juhtimiseks vajalikke teadus- ja arendustegevuse alaseid teabebaase ning koostada vastavaid analüüse
  • levitada teadus- ja arendustegevust ning selle finantseerimis-võimalusi puudutavat informatsiooni
  • nõustada ETIS-e teadus- ja arendusprojektide taotlejaid taotlemisel, teostajaid projektide läbiviimisel ning hallata vastavaid lepingud ETIS-es
  • hallata ülikooli uuringufondi
  • korraldada teadus- ja arendustegevuse alast aruandlust
  • koordineerida ERF Mobilitas programmi Tallinna Ülikoolis.
Võta ühendust

E-post: teaduskorraldus@tlu.ee

Asume Mare hoone (Uus-Sadama 5) 6. korrusel ruumis M-641, M-642 ja M-612.

Madis Saluveer
Osakonna juhataja. 
Teadustegevuse eelarvestamise ja aruandluse korraldamine. 
ETIS-e alane nõustamine, kasutajakontode loomine, peaadministraator.
E-post: madis.saluveer@tlu.ee
Telefon: 640 9249

Elle Pilviste-Kalm
Analüütik. 
Teadustegevuse analüüside ja aruannete koostamine.
E-post: ellepk@tlu.ee
Telefon: 640 9260

Marika Vilisaar
Teadusvaldkonna jurist.
E-post: marikav@tlu.ee
Telefon: 640 9247

Margit Lillemets
Teadustegevuse eelarvestamise ja aruandluse korraldamine. 
TLÜ teadus- ja arendustegevust puudutavate andmete kinnitamine ETIS-es, kasutajate nõustamine publikatsioonide klassifikaatorite osas.
E-post: margit.lillemets@tlu.ee
Telefon: 640 9245

Elena Stern
Teaduskorralduse spetsialist. 
TLÜ-siseste teadusvaldkonna konkursside korraldamine ja läbiviimine. TLÜ teadus- ja arendustegevust puudutavate andmete kinnitamine ETIS-es, kasutajate nõustamine publikatsioonidega seotud teemadel.
E-post: elena.stern@tlu.ee
Telefon: 640 9149

Kersti Pado
Teaduskorralduse spetsialist. 
Tallinna Ülikooli uuringufondi haldamine, ülikooli teadusvaldkonna kommunikatsiooni toetamine.
E-post: kersti.pado@tlu.ee
Telefon: 640 9145

Sandra Räim
Teaduskorralduse spetsialist 
E-post: sandra.raim@tlu.ee
Telefon: 640 9147

Kristjan Alliksoo
IT taristu arendusspetsialist.
E-post: kristjan.alliksoo@tlu.ee

Mahendra Mahey
Teadus- ja arendustegevuse vanemkonsultant. 
E-post: mahendra.mahey@tlu.ee
Telefon: 5691 4745

Last updated 04.04.2022 kell 12.43