forest

2011. aastal asutatud Keskkonnaajaloo keskus (KAJAK) on Tallinna Ülikooli Ajaloo, arheoloogia ja kunstiajaloo keskuse teadusvõrgustik, mis edendab keskkonnajaloo uurijate tegevust Eestis.

Keskuse eesmärkideks on

 • arendada Eestis teadus- ja õppetööd looduskeskkonna ja inimkonna vastastikustest suhetest ajaloo vältel;
 • edendada igakülgset regionaalset ja rahvusvahelist koostööd;
 • levitada keskkonnaajaloolist kirjandust, populariseerida sellealast teavet ning tõsta üldist teadlikkust inimkultuuri ja looduskeskkonna ajaloolisest lõimitusest.

Uurimistöös lähtutakse eeldustest, et ükski suhe keskkonna ja inimkultuuride vahel ei saa olla ühepoolne mõjutamine, vaid igasugune ajalooline muutus ühes osapooles tingib reaktsioonide ja kohandumiste ahela ka teises. Seejuures on kultuuri vaimne keskkond samavõrd oluline kui selle materiaalsed suhted, kuivõrd igasugune keskkonda mõjutav inimtegevus rakendub läbi kultuuri prisma. Keskuse tegevuse põhifookus on Eesti ajaloolises kultuuriruumis, kuid kuna keskkond on alati kultuuriülene fenomen, peetakse äärmiselt oluliseks ka regionaalset ja rahvusvahelist koostööd.

Keskkonnaajaloo keskuse temaatilisteks fookusteks on

 • toidukultuuri ajalugu;
 • keskkonnaajalugu ja arheoloogia;
 • keskonnaajaloo esitamine muuseumikontekstis;
 • inimeste ja loomade vahelised suhted ajaloos.

Keskus korraldab ettekandekoosolekuid, teaduskonverentse, seminare ja avalikke loenguid; edendab oma tegevusvaldkonnaga seotud doktoriõpet, bakalaureuse- ja magistriastme keskkonnaajaloo-suunalisi loengukursusi ja seminare; aitab publitseerida uurimistulemusi ja allikmaterjale ning koordineerib keskkonnaajalugu tutvustavate teoste tõlkimist; osaleb rahvusvahelistes uurimisprojektides ja teeb koostööd teiste samalaadsete institutsioonidega välismaal. Keskuse rahastus on valdavalt projektipõhine. 

Keskuse liikmeskond koosneb eelkõige Eestis tegutsevatest uurijatest, kelle huvivaldkonda kuulub keskkonna ja inimkultuuri koosmõju ning nende vastastikune toime ajaloo vältel. Tagamaks läbiviidava uurimistöö laiapõhjalisust ja vajalikku interdistsiplinaarsust, kuuluvad lisaks Ajaloo, arheoloogia ja kunstiajaloo keskuse töötajatele KAJAKu koosseisu partnerliikmetena teadlased paljudest Eesti teadusasutustest. Kuna ühenduses peitub jõud, püüame koondada suurepäraseid individuaalseid keskkonnaajaloo alaseid uurimistulemusi näidanud teadlasi ühe mütsi alla, et jõuda senisest terviklikuma arusaamiseni keskonnaajaloost Eesti aladel ja siinses regioonis laiemalt muinasajast uusima ajani välja.

Tulekul üritused

 • BALTEHUMS II konverents 

1. ja 2. novembril 2021 toimub  BALTEHUMS II konverents, mille korraldab Tallinna Ülikooli Humanitaarteaduste instituudi Keskkonnaajaloo Keskus oma 10. tegutsemisaasta tähistamiseks

Vaata konverentsi programmi SIIT

Toimunud üritused

 

 • 19. veebruaril 2020 toimus KAJAK raamatu-jututuba, kus tutvustas briti kirjanduse dotsent Julia Kuznetski ökokriitikas toimuvat.

Vaata salvestust

 • 8.-9. oktoobril 2018 toimus Läti Ülikoolis rahvusvaheline konverents "First Baltic Conference on the Environmental Humanities and Social Sciences (BALTEHUMS)".

Rohkem infot

 • 21.-25. augustil 2019 on KAJAK Euroopa Keskkonnaajaloo Ühingu kaheaastakonverentsi peakorraldaja. Konverents toimus Tallinnas, sellele eelneb doktorikool Tartus.

Liikmed

2017. aasta alguse seisuga on KAJAKul 40 liiget. 

Keskkonnaajaloo keskuse juhatus on neljaliikmeline. Keskust juhib Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi teadur Kadri Tüür. Juhatusse kuuluvad TLU AAK professor Ulrike Plath, vanemteadur Priit Raudkivi ja KTH teadur Kati Lindström

Keskuse rahvusvahelise nõuandva kogu liikmed on: 

Dolly Jørgensen (Universitetet i Stavanger)

Christof Mauch (Ludwig-Maximilians-Universität München)

Libby Robin (Australian National University; KTH)

Verena Winiwarter (Universität Klagenfurt) 

Keskuse liikmed:

Kadri Tüür – keskuse juhataja

Prof. Ulrike Plath – asutajaliige, keskuse juhatuse liige

Priit Raudkivi – asutajaliige, keskuse juhatuse liige

Kati Lindström –asutajaliige, keskuse juhatuse liige

Erki Russow – asutajaliige

Inna Jürjo – asutajaliige

Andres Tarand – asutajaliige

Lembi Lõugas – asutajaliige

Gurly Vedru

Ants Hein

Pille Tomson

Prof. Karsten Brüggemann

Erki Tammiksaar

Liisi Jääts

Anneli Banner

Tiina Peil

Heldur Sander

Marten Seppel

Ülle Sillasoo

Ülle Tarkiainen

Heiki Valk

Risto Paju

Aivar Jürgenson

Anu Kannike

Kersti Kihno

Prof. Tiiu Koff

Prof. Kalevi Kull

Prof. Valter Lang

Marju Kõivupuu

Riin Magnus

Franz Krause

Laur Kiik

Raili Allmäe

Maie Pihlamägi

Ken Ird

Elle-Mari Talivee

Ott Heinapuu

Maie Remmel

Eve Rannamäe

Linda Kaljundi

Julia Tofantšuk

Kaarel Vanamölder

Raivo Kalle

Koostööpartnerid

ESEH - The European Society for Environmental History

ICEHO - International Consortium of Environmental History Organizations

RCC - Rachel Carson Center

ERM - Eesti Rahva Muuseum

UTKK - Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus

Võta meiega ühendust!

 

PostiaadressNarva mnt 25, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 619 9525