ajalooline ürik

Keskus moodustati 1. detsembril 2015 TLÜ Ajaloo Instituudi (asut. 1947, TLÜ-ga liitunud 2005) baasil. Interdistsiplinaarne teaduskeskus viib läbi uuringuid ajaloo, arheoloogia, kunstiajaloo, etnoloogia ja keskkonnaajaloo vallas. Tegeletakse ka nende distsipliinide endi ajalooga ning mäluajaloo-uuringutega.

Keskuse ülesannete hulka kuulub kahe riiklikult finantseeritava institutsionaalse uurimisteema täitmine: "Liivimaa kujunemine: toimijad, institutsioonid ja võrgustikud kesk- ja varauusaegses Läänemere regioonis" (IUT18-8, juht Anu Mänd, kestus 2014–2019) ja "Eesti ajaloo rahvusülene raamistik: transkultuurilised põimingud, ülemaailmsed organisatsioonid ja piiriülene ränne (16.-21. saj.)" (IUT31-6, juht Karsten Brüggemann, kestus 2015–2020). Keskuse töötajad osalevad veel mitme teadusprojekti täitmises, samuti TLÜ kultuuridevaheliste uuringute tippkeskuse töös.

Keskus koordineerib kahe teadusvõrgustiku – keskaja keskuse (KK) ja keskkonnaajaloo keskuse (KAJAK) – tegevust. Need võrgustikud ühendavad lisaks Tallinna Ülikooli teadlastele, õppejõududele ja kraadiõppuritele ka teiste Eesti teadusasutuste, muuseumide, arhiivide jne vastavate uurimissuundade spetsialiste.

Keskus teeb koostööd paljude rahvusvaheliste teadusvõrgustikega ning Eesti teadus- ja mäluasutustega, teostab arheoloogilisi, etnoloogilisi ja kunstiajaloo-alaseid välitöid, osaleb koostöös teiste Eesti teadusasutustega eelretsenseeritavate teadusajakirjade väljaandmisel (Acta Historica Tallinnensia, Forschungen zur Baltischen Geschichte, Estonian Journal of Archaeology/Eesti Arheoloogiaajakiri, Archaeological Fieldwork in Estonia/Arheoloogilised Välitööd Eestis jt), teaduse populariseerimisel ja ajalookirjanduse aastapreemia väljaandmisel.

Kontakt

Karsten Brüggemann, keskuse juhataja