pilt

Lepingu- ja haldusõigus

Koolitus- ja konverentsikeskus

Mikrokraad õigusteaduse bakalaureuseastme õppekavast

Maht 18 EAP

Koolituse hind 1192 eurot

Koolituse lõpetamisel väljastatav dokument Tallinna Ülikooli mikrokraadi tunnistus

Koolitajad Andres Õige, Jüri Heinla

Koolitusjuht

Mikrokraadi õppimise eesmärk on omandada algteadmised õigusteadusest ja kehtivast õigusest põhilisemates õigusharudes ning arendada teadmisi õiguspõhimõtete kasutamisest avalikus-, era- ja riigisekoris. 

Mikrokraadi õppekava on kokku pandud õigusteaduse bakalaureuseastme õppekava põhjal.

Tutvu õigusteaduse BA õppekavaga lähemalt siin

Keda ootame õppima?

Mikrokraadiprogrammi on oodatud õppima ametnikud ja spetsialistid, kes vajavad juriidilisi algteadmisi; õigusteaduse magistriõpingutest huvitatud isikud, kes vajavad teadmiste kaasajastamist või täiendamist; ettevõtete, sh väikeettevõtete esindajad, kes oma igapäevatöös tegelevad õigusküsimustega.

Õppima tulija on eelnevalt omandanud vähemalt keskhariduse.

Eesmärk ja õpitulemused

Programmi läbinud õppija: 

  • teab  ja tunneb õigusteaduse põhimõisteid, teooriaid ja metodoloogiat;
  • teab ja tunneb põhiliste avaliku ja eraõiguse õigusharude regulaarimisalasid, süstemaatikat, põhimõisteid, põhimõtteid, norme, instituute ja protseduure;
  • kasutab omandatud teadmisi põhilistest õigusharudest oma igapäevatöös praktilistes situatsioonides;
  • orienteerub põhiliste õigusharude allikates, sealhulgas seadustes ja kohtupraktikas;
  • tunneb õiguse seaduspärasusi, koostoimet ja erinevate õigusharude vahelist seost.
     

Õppekava sisu

 

Õppekava maht: 

18 EAP, kontaktõpe 126 tundi

Õppevorm:

Sessioonõpe koos üliõpilastega

 

 
Õppejõud
Õppeaine
EAP
Semester

AKJ6353.YK

AKJ6352.YK

Andres Õige

Andres Õige

Lepinguõigus

Võlaõiguse üldosa

6

6

sügis, link tunniplaanile

kevad

AKJ6360.YK

Jüri Heinla

Haldusõigus ja -menetlus

6

kevad

 

Koolitajad

Andres Õige
Jüri Heinla

Aastatel 1995-2005 juhtis Jüri Heinla Eesti Vabariigi Riigikantselei õigusloomeosakonda, mis sisuliselt tähendab Vabariigi Valitsuse õigusteenistust. 2005. aastast juhib ja arendab Jüri Heinla Riigi Teataja välja andmist.

Jüri Heinla on avaliku teabe seaduse, rahvastikuregistri seaduse, arhiiviseaduse ja Riigi Teataja seaduse põhiautor ning samuti on ta osalenud mitme teabeõiguse valdkonna seaduste väljatöötamisel, näiteks digitaalallkirja seadus, andmekogude seadus ja isikuandmete kaitse seadus. Lisaks on Jüri Heinla  2000. aastal jõustunud normitehnika eeskirja üks põhiautor ning ta on osalenud praegu kehtiva hea õigusloome ja normitehnika eeskirja väljatöötamises.

Aastatel 2000-2012 oli Jüri Heinla Eesti Vabariigi  valimiskomisjoni liige ja e-valimiste juurutamise juhtrühma liige.

Jüri Heinla on alates 1995. aastast õppejõud ja praegugi peab ta Tartu Ülikoolis, Tallinna Tehnikaülikoolis ja Tallinna Ülikoolis loenguid haldusõiguse eri valdkondades, kaasa arvatud haldusmenetlus, õigusloome metoodika, õigusalane kirjutamine ja normitehnika. 2011-2017 oli ta Eesti Juristide Liidu president.

 

Tingimused ja maksmine

Mikrokraadiprogrammis osalemise eelduseks on vähemalt keskharidus. 

Mikrokraadiprogrammi maksumus osalejale on 1152€ (sh käibemaks). Maksta tuleb semestri kaupa, st kahes osas. 1 EAP maksab 64 eurot.

Mikrokraadiprogrammi tunnistus väljastatakse osalejale, kellel on sooritatud edukalt kõik õppeained.