pilt

Registreerimise tähtaeg

Maht 10 EAP

Koolituse hind 480 eurot

Koolituse lõpetamisel väljastatav dokument Tallinna Ülikooli tunnistus mikrokraadi õppe läbimise kohta

Koolitajad Kairit Kall, Pille Petersoo

Kvalitatiivsed uurimismeetodid

Koolitus- ja konverentsikeskus

Mikrokraad sotsioloogia bakalauresuseastme õppekavast

-

Registreerimise tähtaeg

Maht 10 EAP

Koolituse hind 480 eurot

Koolituse lõpetamisel väljastatav dokument Tallinna Ülikooli tunnistus mikrokraadi õppe läbimise kohta

Koolitajad Kairit Kall, Pille Petersoo

Mikrokraadi õppe eesmärk on omandada ja täiendada baasteadmisi ja oskuseid kvalitatiivse uuringu planeerimiseks, läbiviimiseks ja analüüsiks rõhuasetusega intervjueerimisel ja intervjuude analüüsil.

Mikrokraad on kokku pandud sotsioloogia bakalaureuseastme õppekava põhjal.

Tutvu sotsioloogia BA õppekavaga lähemalt siin

Keda ootame õppima?

Mikrokraadiprogrammi on oodatud õppima riigi -ja omavalitsussektori spetsialistid, ametnikud ja analüütikud; samuti teised sotsiaalteaduslike uuringute kasutamisest ning vastavate oskuste täiendamisest huvitatud isikud.

Õppima tulija on eelnevalt omandanud vähemalt keskhariduse.

Eesmärk ja õpitulemused

Programmi läbinud õppija: 

  • mõistab kvalitatiivse metodoloogia alaseid baasteadmisi ning oskab kvalitatiivset uuringut planeerida ning läbi viia;
  • kasutab oma igapäevatöös peamisi kvalitatiivseid andmekogumismeetodeid (nt intervjuud, vaatlus) ja analüüsimeetodeid (nt temaatiline analüüs) ning esitab ja esitleb uurimistulemusi; 
  • on omandanud täiendava pädevuse ja oskused oma igapäevaste tööülesannete analüüsimiseks ja tõhusamaks toimetulekuks

Õppekava sisu

 

Õppekava maht: 10 EAP, kontaktõpet 70 tundi

Õppevorm:

Päevaõpe koos üliõpilastega

 

 
Õppejõud
Õppeaine
EAP
Semester

YKI6002.YK

Kairit Kall

Kvalitatiivsed uurimismeetodid I

5

kevad

YKI6003.YK

Pille Petersoo

Kvalitatiivsed uurimismeetodid II

5

sügis,

link tunniplaanile

 

Koolitajad

Kairit Kall

Sotsioloogia lektor ja nooremteadur. Tema peamisteks uurimisvaldkondadeks on töötamise, eelkõige töösuhete, platvormitöö ja töörändega seotud teemad. Omab õppimise ja/või teadustöö kogemust lisaks Tallinna Ülikoolile ka Tartu, Helsingi ja Jyväskylä ülikoolidest. Ta õpetab sissejuhatavaid kursusi sotsioloogiasse, uurimismeetoditesse ning Eesti ühiskonna arengutesse.

Kairit Kall Eesti Teadusinfosüsteemis

Pille Petersoo

 

Tingimused ja kontakt

Mikrokraadiprogrammis osalemise eelduseks on vähemalt keskharidus. 

Mikrokraadiprogrammi maksumus osalejale on 480€ (sh käibemaks). Maksta tuleb semestri kaupa, st kahes osas. 1 EAP 48 eurot.

Mikrokraadiprogrammi tunnistus väljastatakse osalejale, kellel on sooritatud edukalt kõik õppeained.

Marge Kõrvits

Telefon (+372) 640 9139

E-post marge.korvits@tlu.ee