pilt

Sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika

Koolitus- ja konverentsikeskus

Mikrokraad sotsiaaltöö bakalaureuseastme õppekavast

-

Registreerimise tähtaeg

Maht 25 EAP

Koolituse hind 1200 eurot

Koolituse lõpetamisel väljastatav dokument Tallinna Ülikooli mikrokraadi tunnistus

Koolitajad Reeli Sirotkina, Valter Parve, Kersti Kriisk, Siim Sarapuu

Koolitusjuht

Mikrokraadi õppimise eesmärk on omandada ja arendada teadmisi ja oskusi ssotsiaaltöö alustest ja kogukonnatööst. Mikrokraad on kokku pandud sotsiaaltöö bakalaureuseastme õppekava põhjal.

Tutvu sotsiaaltöö BA õppekavaga lähemalt siin

Keda ootame õppima?

Mikrokraadiprogrammi on oodatud õppima spetsialistid, kes on huvitatud sotsiaaltöö magistriõppesse astumisest; omavalitsustes töötavad muu eriala spetsialistid, kes soovivad omandada teadmisi sotsiaaltöö valdkonnas; MTÜ-de töötajad, kes tegelevad sotsiaalteenuste ja kogukonnatöö küsimustega.

Õppima tulijal on bakalaureusekraad või rakenduskõrgharidus.

Eesmärk ja õpitulemused

Programmi läbinud õppija:

 

  • Tunneb sotsiaaltöö terminoloogiat, ajalugu ja toimimispõhimõtteid;
  • Mõistab sotsiaaltöö teoreetilisi kontseptsioone ja mudeleid ning meetodeid;
  • Tunneb sotsiaaltöö keskseid väärtusprintsiipe ning lähtub neist erialases praktikas;
  • Omab teadmisi ja oskusi käitumiseks väärtuskonflikti olukordades;
  • Teab sotsiaalpoliitika eesmärkidest, heaolu mudelitest, sotsiaalpoliitika kujundamisest ja sihtrühmade kaasamisest;
  • Planeerib erialast tööd ja edendab kogukonnas inimeste heaolu.
     

Õppekava sisu

 

Õppekava maht: 

25 EAP, kontaktõpe 175 tundi

Õppevorm:

Sessioonõpe koos üliõpilastega

 

 
Õppejõud
Õppeaine
EAP
Semester

STS6039.YK

Reeli Sirotkina

Sissejuhatus erialasse

4

sügis, link tunniplaanile

STS6000.YK

Valter Parve

Sotsiaaltöö väärtused ja eetika

3

sügis, link tunniplaanile

STS6615.YK

Reeli Sirotkina

Sotsiaaltöö teooriad ja meetodid

6

kevad

STP6007.YK

Kersti Kriisk

Sotsiaalpoliitika

4

kevad

STS6626.YK

Siim Sarapuu

Sotsiaaltöö erinevate sotsiaalsete gruppidega

4

kevad

STS6630.YK

Kersti Kriisk

Kogukonnatöö praktika

4

kevad

 

Koolitajad

Reeli Sirotkina

Olen õppinud sotsiaaltööd ja sotsiaalpoliitikat ligikaudud kümme aastat. Töötanud olen sotsiaalpoliitika valdkonnas, kuid uuringuid meeldib teha just inimestega nende igapäevaeluga silmitsi olles. Leian inimestega lihtsalt kontakti ning õppimine ja õpetamine on minu meelistegevused.

Õpetan sotsiaaltöös sissejuhatavaid ained ning kõike seda, mis puudutab sotsiaaltööd ja sotsiaalpoliitikat vanemate inimestega.

Olen osalenud rahvusvahelistes uurimisprojektides, mis on seotud olnud õppekava arendamisega, vanemate inimeste võimestamise ning eneseabigruppidega ja sotsiaaltöö praktika korraldamisega

Reeli Sirotkina Eesti Teadusinfosüsteemis

Kersti Kriisk

Olen Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö lektor. Minu peamisteks uurimissuundadeks on sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika korraldus (sh kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöö ja -poliitika) ning töö sotsiaalprobleemidega ühiskonnas.

Samas oman ligemale kümneaastast töökogemust sotsiaalnõunikuna kohalikus omavalitsuses ning olen sotsiaaltöö praktikate koordinaator instituudis nii bakalaureuse- kui ka magistriõppe tasemel. Seega pean oluliseks praktiliste kogemuste ja teoreetiliste teadmiste ühendamist

Kersti Kriisk Eesti Teadusinfosüsteemis

 
Siim Sarapuu
Valter Parve

Tingimused ja registreerimine

Mikrokraadiprogrammis osalemise eelduseks on bakalaureusekraad või rakenduskõrgharidus.

Mikrokraadiprogrammi maksumus osalejale on 1200€ (sh käibemaks). Maksta tuleb semestri kaupa, st kahes osas. 1 EAP maksab 48 eurot.

Mikrokraadiprogrammi tunnistus väljastatakse osalejale, kellel on sooritatud edukalt kõik õppeained.