pilt

Registreerimise tähtaeg

Maht 10 EAP

Koolituse hind 480 eurot

Koolituse lõpetamisel väljastatav dokument Tallinna Ülikooli tõend mikrokraadi koolituse läbimise kohta

Koolitajad Ave Viks, Mari-Liis Jakobson

Koolitusjuht

Poliitika kujundamine ja kommunikatsioon

Koolitus- ja konverentsikeskus

Mikrokraad riigiteaduste ja haldus- ja ärikorralduse bakalaureuseastme õppekavadest

-

Registreerimise tähtaeg

Maht 10 EAP

Koolituse hind 480 eurot

Koolituse lõpetamisel väljastatav dokument Tallinna Ülikooli tõend mikrokraadi koolituse läbimise kohta

Koolitajad Ave Viks, Mari-Liis Jakobson

Koolitusjuht

Mikrokraadi õppe eesmärk on omandada teadmisi ja oskusi poliitika analüüsiks ja poliitilise kommunikatsiooni mõistmiseks ja seeläbi soovitud muutuste planeerimiseks ja rakendamiseks.

Mikrokraadi õppekava on kokku pandud riigiteaduste ja haldus- ja ärikorralduse bakalaureuseastme õppekava põhjal.

Tutvu riigiteaduste BA õppekavaga lähemalt siin

Tutvu haldus- ja ärikorralduse BA õppekavaga lähemalt siin

Keda ootame õppima?

Mikrokraadiprogrammi on oodatud õppima igapäeva töös kommunikatsiooni ja  poliitika kujundamisega tegelevad riigi-ja omavalitsusametnikud; samuti spetsialistid era- ja kolmandast sektorist; erinevate poliitiliste organisatsioonide nõunikud ja kommunikatsioonispetsialistid.

Õppima tulija on eelnevalt omandanud vähemalt keskhariduse.

Eesmärk ja õpitulemused

Programmi läbinud õppija: 

  • Mõistab poliitikaanalüüsi olemust, meetodeid ja poliitikakujundamise protsessi olemust ja etappe; 
  • Kasutab avaliku poliitika alast kompetentsi poliitikaperspektiivide mõtestamises;
  • Tunneb poliitilist kommunikatsiooni ja selle rakendusi erinevates valitsemise ja poliitika protsessides;
  • Analüüsib institutsionaalsete protsesse (valimised, riigi- ja meediainstitutsioonide toimimine)

Õppekava sisu

 

Õppekava maht: 

10 EAP, kontaktõpe 70 tundi

Õppevorm:

Sessioonõpe koos üliõpilastega

 

 
Õppejõud
Õppeaine
EAP
Semester

RIV6029.YK

Ave Viks

Poliitika kujundamine

6

kevad

RIT6010.YK

Mari-Liis Jakobson

Poliitiline kommunikatsioon

4

sügis, link tunniplaanile

 

Koolitajad

 

Ave Viks
Mari-Liis Jakobson

Poliitikasotsioloogia dotsent, Euroopa Rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkti teadur ning politoloogia õppekava kuraator. Politoloogia õppekaval õpetab ta peamiselt poliitilise kommunikatsiooni ja kodanikuühiskonna teemalisi kursuseid, ent panustab ka kodakondsuse ning rändepoliitika teemalistesse ainetesse. Tema teadustöö seondub eeskätt hargmaisuse, kodakondsuse ning rändepoliitikaga. 2014. aastal kaitses ta hargmaise kodakondsuse teemalise doktoritöö

Tingimused ja registreerimine

Mikrokraadiprogrammis osalemise eelduseks on vähemalt keskharidus. 

Mikrokraadiprogrammi maksumus osalejale on 480€ (sh käibemaks). Maksta tuleb semestri kaupa, st kahes osas. 1 EAP 48 eurot.

Mikrokraadiprogrammi tunnistus väljastatakse osalejale, kellel on sooritatud edukalt kõik õppeained.