Koostöö

Tallinna Ülikool ja Päästeamet sõlmisid koostöölepingu

koostöö

Tallinna Ülikooli rektor Tõnu Viik ja Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu sõlmisid koostöölepingu ühiste eesmärkide saavutamiseks. Üheskoos panustatakse innovatsiooni ning asutakse arendama teadus-, arendus-, õppe- ja koolitustegevust, et aidata kaasa Eesti ühiskonna ja päästesüsteemi hoidmisele ja arengule. 

Koostöö üks eesmärk on suurendada nii ülikoolis kui ka Päästeametis töötavate inimeste professionaalsust. Selleks planeeritakse ühiselt osalemist teadus- ja arendusprojektides, uuringute, konsultatsiooni ja täiendusõppe läbiviimist ning Päästeameti osalemist õppekavade arendustöös.

Peamised tegevusvaldkonnad, millele koostöös tähelepanu pööratakse, on ühiskonda suunatud riski- ja kriisikommunikatsioon, ühiskonda suunatud ennetus- ja teavitustegevus ning organisatsioonikultuuri arendamine.

Tallinna Ülikooli arendusprorektori Katrin Saksa sõnul on esimene suurem ühisprojekt kaasajastada ülikooli kriisiplaan. „Kriisid võivad meid ühel või teisel moel tabada kõiki, sellepärast on oluline üle vaadata ja kaasajastada võimalike hädaolukordade ja kriisidega seotud tegevusplaanid. Saame Päästeameti kogemusi kasutades välja töötada plaani, mis annab meile kindluse, et oskame kriisiolukordi hinnata ja neis ka edukalt toime tulla,“ selgitas Saks.

Tallinna Ülikooli Avatud akadeemia juhataja Katrin Männiku sõnul on koostöö Päästeametiga väga aktuaalne ja mõlemale poolele vajalik algatus. „Kriisiderohkel ajal on inimeste professionaalsuse tõstmine kriitilise tähtsusega. Mul on hea meel, et Tallinna Ülikool saab anda oma panuse Päästeameti teenuste ja tegevuse arendamiseks. Teiselt poolt on Päästeameti töötajate panus õppekavade arendamisse ja mentorite või ekspertidena oma kogemuste jagamine ülikoolile rikastav kogemus,“ sõnas Männik.

Päästeamet on Eestis suuruselt kolmas avaliku sektori asutus, kus 2021. aasta seisuga töötas 2080 teenistujat. Päästeamet tegeleb viie valdkonnaga – ennetustöö, ohutusjärelevalve, päästetöö, demineerimine ja hädaolukordadeks valmistumine. Tallinna Ülikooli ja Päästeameti koostööleping sõlmiti viieks aastaks.