Tallinna Ülikooli doktorandistipendiumi eesmärk on toetada doktorandi õpingute läbimist ja doktorikraadi kaitsmist üliõpilase nominaalse õppeaja jooksul. TLÜ doktorandistipendiumi määr on 500 eurot. 

 

Doktorandil on õigus saada TLÜ doktorandistipendiumi, kui ta:

  • on immatrikuleeritud alates 2019/2020. õppeaastast;
  • õpib täiskoormusega;
  • ei ole ületanud üliõpilase nominaalset õppeaega;
  • on läbinud atesteerimise ülikooli senati kehtestatud tingimustel ja korras või on esimese aasta doktorant;
  • ei viibi akadeemilisel puhkusel;
  • ei saa õppetoetust ega stipendiumi välisriigi valitsuselt, ühisjuhendamislepingus nimetatud partnerülikoolilt, rahvusvaheliselt või valitsusvaheliselt organisatsioonilt või koostööprogrammi esinduselt;
  • ei õpi õppekohal, mis on loodud koostöölepingu alusel ja mille kohaselt tagab lepingupartner üliõpilase nominaalse õppeaja jooksul doktorandile doktoritööga seotud teadustööks sissetuleku vähemalt TLÜ regulatsioonidega ettenähtud mahus; 
  • ei täida ülikoolis töölepingu alusel selliseid ülesandeid, mis toetavad tema õpinguid ja mille eest makstakse doktorandile doktoritööga seotud teadustöö tegemise eest töötasu.

Doktorandil on õigus doktoriõpingute jooksul saada TLÜ doktorandistipendiumi kokku kuni neljakümne kaheksa (48) kalendrikuu eest. 

Stipendiumi taotlemiseks tuleb 2019/2020 õppeaastast immatrikuleeritud doktorandil pöörduda oma instituudi doktoriõppega tegeleva õppenõustaja poole.