• Doktoranditoetus on rahaline toetus doktoriõpingutele ja teadustööle pühendumise soodustamiseks ning hariduse omandamisega kaasnevate kulutuste katmiseks.
  • TLÜ doktorandistipendiumi eesmärk on toetada doktorandi õpingute läbimist ja doktorikraadi kaitsmist üliõpilase nominaalse õppeaja jooksul. Kehtib alates 2019/2020 sisseastunud doktorantidele.
  • Doktorandi erialastipendiumi eesmärk on toetada ja motiveerida riigile prioriteetsetes valdkondades või doktoriõpet toetavate meetmete raames täiskoormusega õppivaid doktoriõppe üliõpilasi.
  • Dora Pluss toetuse eesmärgiks on kõrghariduse rahvusvahelistumine, mobiilsus ja järelkasv.