Teadus

ACCOMPLISSH mõjukate projektide auhinnaüritus

Ühiskonnateaduste instituut

12.02.2019 kell 10:00 - 13:00

Accomplissh Impact Award Event

School of Government, Law and Society

12th February 2019 (A-046) 10.00

Project plan please submit by e-mail: mariliis.rannama@tlu.ee

Accomplissh Impact Award event

Lisa kalendrisse

iCal calendar

Tegemist on sündmusega, mille eesmärgiks on rõhutada ja tunnustada koosloomet ning sotsiaalset mõju loovat akadeemilist tööd Tallinna Ülikooli sotsiaal- ja humanitaarteaduste valdkonnas. ACCOMPLISSH auhind on mõeldud kõige mõjukamatele koosloomelistele teadus- ja tudengiprojektidele.

Sündmus koosneb kahest osast:
1. Koosloome seminar, kõnelejaks Jonas Stier (Rootsi)
2. Projekti ideede esitlemine ACCOMPLISSH auhinnale kandideerimiseks

Euroopa Komisjoni Horizon 2020 programmi ACCOMPLISSH (Accelerate co-creation by setting up a multi-actor platform for impact from Social Sciences and Humanities) eesmärgiks on sotsiaal- ja humanitaarteaduste valdkonna uurimuste mõju suurendamine ühiskonnas läbi koosloome soodustamise.

Kes saavad auhinnale kandideerida?
Auhinnale on oodatud kandideerima Tallinna Ülikooli akadeemilised töötajad, kes on viinud läbi uurimistöö või arenguprogrammi viimase kolme aasta jooksul ja on oma uurimistöösse või arenguprogrammi kaasanud vähemalt ühe välispartneri. Välispartnerid võivad olla nii avalikust kui kolmandast sektorist.

Projektiidee esitlemine
Iga ideed ootame esitlema vähemalt kahte inimest – Tallinna Ülikooli ning välispartneri esindajat. Kasutada võib ühte Powerpoint esitlusslaidi/fotot/posterit või ka mõnda muud visuaalset elementi ning esitlus tuleb läbi viia kolme minuti jooksul. Sündmus on inglise keeles.

Auhind
Auhinna saavad kolm parimat projekti, kelle valib välja žürii. Otsustamisel võetakse arvesse  välispartneri kaasamist projekti ning projekti eeldatavat mõju.
-    Esimese koha projektimeeskonda toetatakse ekspertnõu või muu projekti seisukohast olulise teenusega, mille väärtus ulatub kuni 3000 euroni.
-    Teise ja kolmanda koha projekte toetatakse ekspertnõu või muu projekti seisukohast olulise teenusega, mille väärtus ulatub kuni 1000 euroni.

Projekte toetavaid teenuseid nagu näiteks väliseksperdi palkamist, mentoritundide või välissõitude rahastamist on võimalik kasutada piiratud aja jooksul. Konkreetsed teenused pannakse paika ACCOMPLISSH projektimeeskonnaga koostöös.

Huvilistel palume üritusele eelnevalt registreeruda hiljemalt 10. veebruariks!

Zsolt Bugarszki, projektijuht ÜTI
Arko Olesk, projekti täitja  BFM
Mariliis Rannama, projekti assistent ÜTI