TLÜ interdistsiplinaarsete eluteeuuringute tippkeskus (IET) panustab avatud ühiskonna ja valitsemise fookusvaldkonna teadustegevusse, sh doktoriõppesse, lõimides erinevaid teadussuundi, kaasates rahvusvahelist tipptasemel teaduskompetentsi ja toetades kõrgetasemeliste interdistsiplinaarsete teadusprojektide algatamist ja läbiviimist, mis hõlmavad endas eluteede uurimist koostöös sotsioloogide, demograafide ja riigiteadlastega (perspektiivis ka terviseteaduse, sotsiaaltöö, psühholoogia, kasvatusteadused).

Kavandatava koostöö fookuses on erinevate põlvkondade ja sotsiaalsete rühmade (sugu, põlisus, rahvus, tervislik seisund, sotsiaalne staatus, haridus) eluteede kujunemine, arvestades institutsionaalset ja sotsiaalset konteksti ning ühiskondade arengu rajasõltuvust. Tippkeskuse koostöö raames keskendutakse nii erinevatele elutee etappidele (noorus, keskiga, vanaduspõlv) kui ka eluvaldkondadele (pereelu, õpingud, töötee jne.).

TLÜ interdistsiplinaarsete eluteeuuringute tippkeskus grupipilt

Kontakt:

Ellu Saar, keskuse juhataja
E-post: ellu.saar@tlu.ee
Telefon: 619 9872