Konverents

Eesti COST osalemise 25. aasta juubel

Ühiskonnateaduste instituut

16.05.2022 kell 10.30 - 16.00

Lisa kalendrisse

iCal calendar

Eesti kogemust tutvustavad kolm Eestist ainsana juhitava COST projekti juhid Prof Anu Toots, Dots Katri-Liis Lepik ja Prof Mart Susi. 

Eesti liitus COSTiga maikuus 1997. aastal. 16. mail 2022 kl 10.30–16.00 tähistab Eesti Teadusagentuur koos COSTi Assotsiatsiooniga ja Teaduste Akadeemiaga Eesti COSTis osalemise 25 aasta täitumist.

Ingliskeelne üritus toimub Tallinnas, Teaduste Akadeemia ruumides (Kohtu tn 6). Konverentsi ei salvestata ega saa jälgida veebis.

Palume registreeruda 9. maiks: etag.ee/cost25

Vaatame tagasi sellele, kuidas Eestil on COSTis läinud, ning arutame tulevikusuundi. Milline on olnud COSTi tähtsus Eesti, siinsete teadlaste ja teiste sidusrühmade jaoks ning kuidas on see ajas muutunud? Kuidas aitavad COSTi võrgustikud kaasa teadlaste ja ühiskonna koostööle? Kas aktiivset COSTis osalemist tuleks ja saaks senisest paremini toetada? Lisaks tutvustavad COSTi esindajad COSTi toimimist ja põhimõtteid ning praegust avatud taotlusvooru

Jätkuvalt on avatud ka võimalus jagada mõtteid COSTi kohta ning COSTis osalemise kogemust.

Lähem teave Eesti Teadusagentuuris: Katrin Kello katrin.kello@etag.ee