Seminar

MI doktorikooli avaliku poliitika kujundamise ja analüüsi pädevuste arendamise kollokvium

Ühiskonnateaduste instituut

-

MI doktorikooli kollokvium

MI doktorikooli kollokvium

University

Lisa kalendrisse

iCal calendar

Eesmärk on arendada MI doktorikooli doktorantide ja juhendajate arusaamu poliitika kujundamise ja analüüsi võimalustest, aidata kaasa informeeritumale ja refleksiivsemale suhestumisele teoreetiliste ja analüütilisemate raamistikega, samuti arendada eestikeelset erialaterminoloogiat, edendada sellealast konsensust ja kasutusvalmidust.
 
Eelkõige on oodatud osalema need MI doktorikooli doktorandid ja juhendajad, kes osalevad poliitika kujundamise ja analüüsi kõrgkooliõpiku kirjutamises. Samuti on oodatud MI ja KSTT doktorikoolide doktorandid ja juhendajad, kes soovivad panustada kõrgkooliõpiku tekstide tagasisidestajatena ning omavad vähemalt kesktasemel avaliku poliitika kujundamise ja analüüsi pädevusi. Kesktaseme näitlik kirjandusvaste on Birkland 2015, Howlett 2009, Knopfel 2011 ja Dunn 2015 õpikud (vähemalt kolm eeltooduist).

Kavandatav rühma suurus: 8 juhendajat ja doktoranti

Toimumiskoht: Viimsi Spa hotell (Randvere tee 11, Viimsi), seminariruum Polaris
Töökeel: eesti keel

Lisainfo: TLU ÜTI professor Leif Kalev Leif.Kalev@tlu.ee (sisulised küsimused), TLU ÜTI teaduskoordinaator Koidu Saia Koidu.Saia@tlu.ee (korralduslikud küsimused)

Registreerumine SIIN

PROGRAMM 

Teisipäev, 26. märts 2019

10.00.-12.00 Saabumiskohv. Sissejuhatus ja aruteluteemad

Ajakava arutelu ja kirjutamise progress (ülevaated). Koondfaili presentatsioon.Taotlus kirjastusele.

Leif Kalev, Georg Sootla
12.00.-13.00 Lõuna
13.00.-15.00  Ettekanded ja arutelu

Õpiku formaadi eri komponentide arutelu, näidispeatüki arutelu. Terminite arutelu.

Leif Kalev
15.00.-16.00  Kohvipaus ja tubadesse registreerumine
16.00.-18.00    Ettekanded ja arutelu

Poliitikaanalüüsi osa: esitlus, arutelu

Kersten Kattai
18.00.-... Õhtusöök ja päeva arutelude kokkuvõte
19.30.-... Vaba aja tegevused*, tekstide kirjutamine

 

Kolmapäev, 27. Märts 2019
 

 7.30.-10.00     Hommikusöök
10.00.-11.30    Ettekanded ja arutelu: poliitika legitimeerimise peatüki seis, disaini peatüki arutelu.

Leif Kalev, Mari-Liis Jakobson, Gerly Tammiste
11.30-12.00    Tubadest väljaregistreerimine
12.00.-13.00    Lõuna
13.00.-15.00    Ettekanded ja arutelu: metoodikate peatüki ülevaade

Indrek Saar, Leif Kalev
15.00.-15.30    Kohvipaus
15.30.-17.30    Ettekanded ja arutelu: teadusseminari kokkuvõtted, lisaväärtuse analüüs. Interaktiivse ja diskursiivse lähenemise piiritlemine

Georg Sootla, Leif Kalev, Kersten Kattai
17.30.-...          Õhtusöök ja kollokviumi kokkuvõte

 
* Osalejad (kellel on majutus) saavad kasutada veekeskuse võimalusi.


image
Üritust korraldab Majandusteaduse ja innovatsiooni doktorikool.Finantseerib Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (TLÜ TEE ehk Tallinna Ülikool kui targa eluviisi eestvedaja).