Promoveerimise aktus

 

Toimumisaeg: 20.november 2020 kell 12.00
Koht: Tallinna Ülikooli aula (Narva mnt 25, III korrus)

Promoveerimine

Doktoreid promoveeritakse doktorinõukogude kaupa. Vastavalt sellele kutsutakse rektor ja nõukogu esimees/esindaja saali ette.

  • Aktusejuht ütleb doktori ja juhendaja nime, doktor ja juhendaja tõusevad püsti, lähevad saali ette ning jäävad näoga külaliste poole seisma. 
  • Aktusejuht loeb ette diplomiteksti. Pärast teksti lugemist surub juhendaja doktori kätt ja läheb istuma toolile, mis on näoga saali suunas.
  • Doktor läheb doktorinõukogu esimehe juurde, kes doktorile diplomi ulatab, seejärel astub rektori ette, kes paneb doktorile kaela spetsiaalselt valmistatud siidsalli, seejärel liigub laua juurde ning kirjutab doktorite raamatusse allkirja.
  • Doktor läheb saali keskele, kummardab ning suundub istuma oma juhendaja juurde toolile, mis on näoga saali poole.

Riietus

Riietus aktusel: tume ülikond, daamidel tume kleit või kostüüm.

Fotod 

Promoveerimise jäädvustab fotodele ülikooli poolt tellitud fotograaf ning aktusefotosid on võimalik ka tellida (ca 2 nädalat peale aktuse toimumist). Grupifotode pildistamine toimub 15 minutit peale aktuse lõppu aulas. Pildistamisele ootame doktoreid, nende juhendajaid ja doktorinõukogude liikmeid.

Akadeemilised tavad

  • Promoveerimisaktus algab protsessiooniga rektori, prorektorite, professorite, audoktorite, doktorite ja nende juhendajate sisenemisel ning lõppeb pärast „Gaudeamust”. Protsessiooni sisenemisel ja väljumisel tõustakse püsti.
  • Akadeemilistel sündmustel lauldakse Gaudeamust. Üliõpilashümnist lauldakse ülikooli pidulikel sündmustel 1., 3. ja 4. salm.
  • Tallinna Ülikool järgib vana akadeemilist tava, mille järgi avaldatakse heakskiitu jalgade sahistamise, mitte käte plaksutamisega.

Lisainformatsioon:

Evelin Tabur
telefon: 640 9138 
e-post: evelin.tabur@tlu.ee