õpilane

 

 

Eestikeelsele õppele ülemineku toetamiseks korraldas Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituut 2024. a kevadsemestril ühe mikrokraadiprogrammi, kolm erialase eesti keele kursust ja arvukalt lühikoolitusi, mis olid suunatud koolide ja  lasteaedade (aine)õpetajatele, tugispetsialistidele  ja teistele haridustöötajatele. Koolituste läbiviimist rahastas Haridus- ja Teadusministeerium. Koolitustele olid oodatud haridustöötajad olenemata emakeelest või kooli tänasest töökeelest. Koolitustel omandatud teadmised aitavad lisaks muukeelsele õpilasele toetada paremini ka eesti emakeelega last. Koolitustel õpiti tundma tänapäevaseid keeleõppe meetodeid ning saadi teada, kuidas eesti keele kui teise keele õpe põnevamaks ja tulemuslikumaks muuta.

 

Pressiteade "Tallinna Ülikool pakub õpetajatele tasuta koolitusi", Õpetajate Leht, 07.03.2024

 


HTM

 

 

 

Koolituste läbiviimist rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.