Õppekolleegium vastutab akadeemilise üksuse süsteemse ja järjepideva õppekavaarenduse eest, mis lähtub teadus- ja loomevaldkonna uuematest arengutest, rahvusvahelisest praktikast ja tööturu vajadustest, õppekava huvigruppide tagasisidest, saadud ettepanekute analüüsist ja kehtivatest õigusaktidest. Õppekolleegium teeb akadeemilise üksuse nõukogule ettepanekuid õppekavade avamise, muutmise ja sulgemise kohta.

2022/2023. õppeaasta koosseis

TÜHI õppekolleegiumi liikmed

 • Julia Kuznetskikolleegiumi juht, professor, interdistsiplinaarsete humanitaarteaduste - artes liberales bakalaureusekava juht
 • Mari Uusküla, dotsent, Lääne-Euroopa uuringute akadeemilise suuna juht
 • Siiri Soidro, õppejuht
 • Maris Peters, rahvusvahelistumise koordinaator
 • Paul Rüsseõpetaja, üleülikoolilise keeleõppe koordinaator
 • Maris Saagpakk,  saksa kultuuriloo ja kirjanduse dotsent, võõrkeeleõpetaja magistrikava kuraator
 • Uku Lember, direktor
 • Merilin Aruveelektor, eesti keele ja kultuuri akadeemilise suuna juht, eesti keele ja kirjanduse õpetaja magistrikava kuraator
 • Kaarel Vanamölderdotsent, ajaloo akadeemilise suuna juht, ajaloo bakalaureusekava kuraator
 • Tauri Tuvikeneprofessor, kultuuriteooria akadeemilise suuna juht, linnakorralduse magistrikava kuraator
 • Grigori Utgof, dotsent, Vene ja Ida-Euroopa uuringute akadeemilise suuna juht
 • Lauri Linasklektor, kultuuriteaduse bakalaureusekava kuraator
 • Helen Geršmanlektor, Aasia uuringute akadeemilise suuna juht, Aasia uuringute bakalaureusekava ja magistrikava kuraator
 • Kersti Markus, professor, ajaloo magistrikava kuraator
 • Ekaterina Batrakova, vene keele didaktika nooremlektor, vene keele ja kirjanduse õpetaja magistrikava kuraator
 • Merje Olm, täiendusõppe koolitusjuht
 • Lydia Kurus, üliõpilasnõukogu esindaja
 • Katarina Kaps, üliõpilasnõukogu esindaja