Õppekolleegium vastutab akadeemilise üksuse süsteemse ja järjepideva õppekavaarenduse eest, mis lähtub teadus- ja loomevaldkonna uuematest arengutest, rahvusvahelisest praktikast ja tööturu vajadustest, õppekava huvigruppide tagasisidest, saadud ettepanekute analüüsist ja kehtivatest õigusaktidest. Õppekolleegium teeb akadeemilise üksuse nõukogule ettepanekuid õppekavade avamise, muutmise ja sulgemise kohta.

2023/2024. õppeaasta koosseis

TÜHI õppekolleegiumi liikmed

 • Ulrike Plath – esimees, professor

 • Mari Uusküla - dotsent, Lääne-Euroopa uuringute akadeemilise suuna juht
 • Siiri Soidro - õppejuht
 • Maris Peters - rahvusvahelistumise koordinaator;
 • Kristiina Rebane - dotsent, Euroopa nüüdiskeelte ja kultuuride bakalaureusekava kuraator;
 • Maris Saagpakk - dotsent
 • Uku Lember - direktor
 • Merilin Aruvee - lektor, eesti keele ja kultuuri akadeemilise suuna juht, eesti keele ja kirjanduse õpetaja magistrikava kuraator
 • Tauri Tuvikene - professor, kultuuriteooria akadeemilise suuna juht, linnakorralduse magistrikava kuraator
 • Helen Geršman - lektor, Aasia uuringute akadeemilise suuna juht, Aasia uuringute bakalaureusekava ja magistrikava kuraator
 • Kersti Markus - professor, ajaloo akadeemilise suuna juht, ajaloo magistrikava kuraator;
 • Hannes Palang - professor, Vene ja Ida-Euroopa uuringute akadeemilise suuna juht, maastiku ja kultuuri keskuse juhataja;
 • Ekaterina Batrakova - vene keele didaktika nooremlektor, vene keele ja kirjanduse õpetaja magistrikava kuraator
 • Piret Viires – professor, kirjandusteaduse ja Eesti uuringute magistrikava kuraator
 • Lydia Kurus - üliõpilasnõukogu esindaja
 • Kadi Kriit - üliõpilasnõukogu esindaja