Õppekolleegium vastutab akadeemilise üksuse süsteemse ja järjepideva õppekavaarenduse eest, mis lähtub teadus- ja loomevaldkonna uuematest arengutest, rahvusvahelisest praktikast ja tööturu vajadustest, õppekava huvigruppide tagasisidest, saadud ettepanekute analüüsist ja kehtivatest õigusaktidest. Õppekolleegium teeb akadeemilise üksuse nõukogule ettepanekuid õppekavade avamise, muutmise ja sulgemise kohta.

2020/2021. õppeaasta eesmärgid

TÜHI õppekolleegiumi liikmed

 • Maris Saagpakk , kolleegiumi juht, dotsent, Lääne-Euroopa uuringute akadeemilise suuna juht, võõrkeeleõpetaja õppekava kuraator
 • Siiri Soidro, õppejuht
 • Maris Peters, rahvusvahelistumise koordinaator
 • Paul Rüsse, lektor, üldkeeleõppe koordinaator
 • Julia Kuznetski, dotsent, artes liberales õppekava kuraator
 • Margus Vihalem, direktor
 • Natalia Tšuikina, lektor, Vene ja Ida-Euroopa akadeemilise suuna juht, vene filoloogia õppekava kuraator
 • Kaarel Vanamölder, dotsent, ajaloo akadeemilise suuna juht
 • Alari Allik, lektor, Aasia uuringute akadeemilise suuna juht, Aasia uuringute õppekava kuraator
 • Marje Ermel, lektor, kultuuriteooria akadeemilise suuna juht, antropoloogia õppekava kuraator
 • Reili Argus, professor, eesti keele ja kultuuri akadeemilise suuna juht, keeleteaduse ja keeletoimetamise õppekava kuraator
 • Lydia Kurus, üliõpilasnõukogu esindaja
 • Triin Õismaa, üliõpilasnõukogu esindaja