Õppekolleegium vastutab akadeemilise üksuse süsteemse ja järjepideva õppekavaarenduse eest, mis lähtub teadus- ja loomevaldkonna uuematest arengutest, rahvusvahelisest praktikast ja tööturu vajadustest, õppekava huvigruppide tagasisidest, saadud ettepanekute analüüsist ja kehtivatest õigusaktidest. Õppekolleegium teeb akadeemilise üksuse nõukogule ettepanekuid õppekavade avamise, muutmise ja sulgemise kohta.

2019/2020. õppeaasta eesmärgid
  1. Üliõpilaste tagasiside analüüs ja selle alusel tehtavate muudatuste planeerimine

  2. Õppejõu portfoolio sisu väljatöötamine 

  3. Erialase võõrkeeleõppe arendamine

  4. Õppejõudude koolitusvajaduse analüüs

  5. Heade õpetamispraktikate jagamine ja kaasav õpetamine

  6. Üliõpilaste väljalangevuse analüüs ja lahendused sellele

TÜHI õppekolleegiumi liikmed