Õppekolleegium vastutab akadeemilise üksuse süsteemse ja järjepideva õppekavaarenduse eest, mis lähtub teadus- ja loomevaldkonna uuematest arengutest, rahvusvahelisest praktikast ja tööturu vajadustest, õppekava huvigruppide tagasisidest, saadud ettepanekute analüüsist ja kehtivatest õigusaktidest. Õppekolleegium teeb akadeemilise üksuse nõukogule ettepanekuid õppekavade avamise, muutmise ja sulgemise kohta.

2020/2021. õppeaasta eesmärgid

TÜHI õppekolleegiumi liikmed

 • Julia Kuznetski, kolleegiumi juht, dotsent, artes liberales õppekava kuraator
 • Mari Uusküla - dotsent, Lääne-Euroopa uuringute akadeemilise suuna juht;
 • Siiri Soidro, õppejuht
 • Maris Peters, rahvusvahelistumise koordinaator
 • Paul Rüsse, ameerika kirjanduse õpetaja, üldkeeleõppe koordinaator
 • Uku Lember, direktori kt
 • Natalia Tšuikina, dotsent, Vene ja Ida-Euroopa akadeemilise suuna juht, Slaavi keelte ja kultuuride ning Vene keele ja kirjanduse õpetaja magistrikava kuraator
 • Kaarel Vanamölder, dotsent, ajaloo akadeemilise suuna juht
 • Tauri Tuvikene, professor, kultuuriteooria akadeemilise suuna juht
 • Lauri Linask, lektor,kultuuriteaduse bakalauresusekava kuraator
 • Helen Geršman, lektor, Aasia uuringute akadeemilise suuna juhtm Aasia uuringute bakalaureusekava kuraator
 • Kersti Markus, professor, ajaloo magistrikava kuraator
 • Reili Argus, professor, eesti keele ja kultuuri akadeemilise suuna juht, keeleteaduse ja keeletoimetamise õppekava kuraator
 • Lydia Kurus, üliõpilasnõukogu esindaja
 • Kerli Telve, üliõpilasnõukogu esindaja