Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituut (TÜHI) on Tallinna Ülikooli akadeemiline üksus, mis viib läbi õppetööd kõrgharidustaseme kolmel astmel, täiendusõpet ning teadus-, arendus- ja loometegevust järgmistes akadeemilistes suundades:

  • Aasia uuringud,
  • ajalugu,
  • eesti keel ja kultuur,
  • kultuuriteooria,
  • Lääne-Euroopa uuringud,
  • Vene ja Ida-Euroopa uuringud.