E-kursus

 

Tallinna ülikooli humanitaarteaduste instituut pakub gümnasistidele ja põhikoolilõpetajatele ettevalmistuskursusi eesti keele ja inglise keele lõpu- ja riigieksamiks valmistumisel.

Põhikooli eesti keele lõpueksami ettevalmistuskursus

 

Tallinna ülikooli humanitaarteaduste instituut korraldab 2023. aasta kevadel põhikooli eesti keele lõpueksami ettevalmistuskursuse. Oodatud on 9. klassi õpilased üle Eesti, kes sooritavad kevadel eesti keele lõpueksami. Õppetöö toimub veebiõppena: ülesandeid lahendatakse Moodle’is ja teadmisi jagatakse Zoomis. Nii saavad osa võtta kõik, kes vähegi soovivad, kuni vaid kohti jagub. Maksimaalne osavõtjate arv on 500.

Kursuse eesmärk on selgitada, millised on põhikooli eesti keele lõpueksami nõuded, kust leida materjali ning harjutusvara. Põhirõhk on tutvustada eksami ülesandetüüpe, hindamiskriteeriume ja näidata, kuidas hoiduda enim levinud eksimuste eest. Ühtlasi jagatakse näpunäiteid, kuidas paremini lugeda ja kirjutada. Kursuse läbinu tunneb end eksamile minnes julgemalt, sest teab, mida temalt oodatakse, ja on läbi lahendanud hulga eksamiülesandeid.

Kursus toimub kolmapäeviti kell 16.15-17.45 Zoomis. Esimene kohtumiskord on 15.02.2023, viimane kord 19.04.2023.

Kursusel osalejatelt eeldatakse, et iga kohtumiskorra järel tuleb Moodle’is iseseisvalt ülesandeid lahendada. Ülesanded  jäävad avatuks neljaks päevaks (K–L), mille järel hindajad need läbi vaatavad ning järgmisel kohtumiskorral läbi analüüsivad ja enim levinud kitsaskohtadest ülevaate annavad ning näitavad, kuidas saaks paremini. Kursusel kasutatakse ka üksteise hindamist, see tähendab, et paljudes ülesannetes tagasisidestavad ja hindavad õppijad üksteist.

Kursusel osalemine eeldab pidevat aktiivset osavõttu: Zoomi loengutes osalemist ja iseseisvate ülesannete lahendamist. Kui osaleja ei ole kahe nädala jooksul loengutes osalenud ega Moodle'is ülesandeid lahendanud, eemaldatakse ta kursuse nimekirjast.

Kursus jaguneb kolmeks teemaplokiks.

 •        Õigekeelsus ja ortograafia: 15.02.2023, 22.02.2023

 •        Funktsionaalne lugemine, eri liiki tekstide lugemine, küsimustele vastamine ja lugemisstrateegiad: 01.03.2023, 08.03.2023, 15.03.2023, 22.03.2023.

 •        Kirjutamine: 29.03.2023, 05.04.2023, 12.04.2023, 19.04.2023.

Kursust veavad eest Tallinna ülikooli humanitaarteaduste instituudi keeleõpetuse õppejõud Merilin Aruvee ja Merilyn Meristo, õpetajateks on Tallinna ülikooli vilistlased ja magistrandid Katarin Leppik, Maret Einmann ja Marie Udam.

Kursusele registeerumine on lõppenud ja kohad täitunud. 08.02.2023 saab õpilane oma e-posti aadressile kursuse täpsemad juhised.

Lisainfo

Siiri Soidro, siiri.soidro@tlu.ee 

Inglise keele e-kursused põhikooli- ja gümnaasiumilõpetajatele

 

Tasuta e-kursused inglise keele lõpueksamiteks valmistumiseks

2022. aasta kevadel pakub Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituut põhikooli- ja gümnaasiumilõpetajatele e-kursusi, mis aitavad valmistuda inglise keele lõpueksami või riigieksami sooritamiseks. Kursused toimuvad Moodle’i keskkonnas ja on osalejatele tasuta.

Kursused:  

Põhikoolile mõeldud kursus sisaldab põhikooli lõpueksamiks nõutavaid teemasid:

 • keelestruktuurid;
 • kirjutamisosa;
 • kuulamisülesanded;
 • lugemisülesanded.

 Põhikooli inglise keele lõpueksamiks ette valmistada aitav kursus asub SIIN 

Gümnaasiumikursus sisaldab inglise keele riigieksamiks nõutavaid teemasid: 

 • keelestruktuurid;
 • kirjutamisosa;
 • kuulamisülesanded;
 • lugemisülesanded. 

Gümnaasiumi inglise keele riigieksamiks valmistuda aitav kursus asub SIIN 

 

Materjalid jäävad ligipääsetavaks ka pärast kursuse lõppu. 

Kursusel osalemiseks on vajalik Moodle’i kasutajakonto.

 

Põhikoolikursusele registreerumise ja Harno Moodle konto loomise juhend on SIIN

Gümnaasiumikursusele registreerumise ja Harno Moodle konto loomise juhend on SIIN

Kursuste väljatöötamist rahastab Haridus- ja teadusministeerium.

 

Lisainfo: humanitaarteaduste instituudi õppejuht Siiri Soidro, tel 640 9308, e-post siiri.soidro@tlu.ee