E-kursus

 

Tallinna ülikooli humanitaarteaduste instituut on pakkunud gümnasistidele ja põhikoolilõpetajatele ettevalmistuskursusi eesti keele ja inglise keele lõpu- ja riigieksamiks valmistumisel.

Käesoleval kevadel pakume 9. klassi õpilastele võimalust osaleda põhikooli lõpueksami ja gümnaasiumi sisseastumiskatse eesti keele eksami ettevalmistuskursusel, mis toimub Zoomis kaheksal kolmapäeval 14. veebruarist 3. aprillini kell 16.00-17.30.

Kursust veavad eest TLÜ doktorant Katarin Leppik ja magister Marie Udam. Õpilased teevad veebikoolitusel läbi praktilisi lugemise ja kirjutamise harjutusi, nad saavad vahetut tagasisidet ning üldistatult vaadatakse üle ja analüüsitakse enim esinevaid apsakaid. Samuti selgitatakse kursusel, millised on põhikooli eesti keele lõpueksami nõuded, kust leida materjali ning harjutusvara. Veebikursusel saab osaleda igast Eestimaa (ja mujaltki) nurgast ning mugavalt oma oma kodust, koolist või sõbra juurest. 

 Lisainfo ja registreerimine SIIN.


Varem toimunud koolituste materjalid asuvad allpool:

Põhikooli eesti keele lõpueksami ettevalmistuskursus (Moodle'i kursus 2023)

 

Tallinna ülikooli humanitaarteaduste instituut korraldas 2023. aasta kevadel põhikooli eesti keele lõpueksami ettevalmistuskursuse, mis oli mõeldud 9. klassi õpilased üle Eesti. 

Kursuse eesmärk oli selgitada, millised on põhikooli eesti keele lõpueksami nõuded, kust leida materjali ning harjutusvara. Tutvustati eksami ülesandetüüpe, hindamiskriteeriume ja näidati, kuidas hoiduda enim levinud eksimuste eest. Ühtlasi jagati näpunäiteid, kuidas paremini lugeda ja kirjutada.

Kursus jaguneb kolmeks teemaplokiks.

 •        Õigekeelsus ja ortograafia

 •        Funktsionaalne lugemine, eri liiki tekstide lugemine, küsimustele vastamine ja lugemisstrateegiad

 •        Kirjutamine

Kursust vedasid eest Tallinna ülikooli humanitaarteaduste instituudi keeleõpetuse õppejõud Merilin Aruvee ja Merilyn Meristo, õpetajateks on Tallinna ülikooli vilistlased ja magistrandid Katarin Leppik, Maret Einmann ja Marie Udam.

Materjalid on tasuta kättesaadavad Moodle'i kursusele (osalemiseks on vajalik Moodle'i kasutajakonto).

Kursuse väljatöötamist rahastas Haridus- ja Teadusministeerium.

 

Lisainfo

Siiri Soidro, siiri.soidro@tlu.ee 

Inglise keele e-kursused põhikooli- ja gümnaasiumilõpetajatele

 

Tasuta e-kursused inglise keele lõpueksamiteks valmistumiseks

2022. aasta kevadel pakkus Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituut põhikooli- ja gümnaasiumilõpetajatele e-kursusi, mis aitavad valmistuda inglise keele lõpueksami või riigieksami sooritamiseks. Kursused toimusid Moodle’i keskkonnas ja ka hiljem tasuta kättesaadavad.

Kursused:  

Põhikoolile mõeldud kursus sisaldab põhikooli lõpueksamiks nõutavaid teemasid:

 • keelestruktuurid;
 • kirjutamisosa;
 • kuulamisülesanded;
 • lugemisülesanded.

 Põhikooli inglise keele lõpueksamiks ette valmistada aitav kursus asub SIIN 

Gümnaasiumikursus sisaldab inglise keele riigieksamiks nõutavaid teemasid: 

 • keelestruktuurid;
 • kirjutamisosa;
 • kuulamisülesanded;
 • lugemisülesanded. 

Gümnaasiumi inglise keele riigieksamiks valmistuda aitav kursus asub SIIN 

 

Materjalid jäävad ligipääsetavaks ka pärast kursuse lõppu. 

Kursusel osalemiseks on vajalik Moodle’i kasutajakonto.

 

Põhikoolikursusele registreerumise ja Harno Moodle konto loomise juhend on SIIN

Gümnaasiumikursusele registreerumise ja Harno Moodle konto loomise juhend on SIIN

Kursuste väljatöötamist rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.

 

Lisainfo: humanitaarteaduste instituudi õppejuht Siiri Soidro, tel 640 9308, e-post siiri.soidro@tlu.ee