Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi (TÜHI) uuringufondi eesmärk on toetada TÜHI uurimisvaldkondade arendust ning TÜHI akadeemiliste töötajate ja doktorantide teadustegevust ning selle tutvustamist nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt.

Fondi vahendid on mõeldud eelkõige järgmisteks tegevusteks:

a) lähetused:

 • konverentsidel osalemine (eelistatavalt ettekandega);
 • teadus- ja arendusüritustel osalemine;
 • teadustöö tegemine raamatukogus, muuseumis või arhiivis;
 • välitöö tegemine;
 • projektitaotluse ettevalmistamine;
 • õppejõudude enesetäiendamine vaba semestri ajal välismaal.

b) projektid:

 • uurimisvaldkondade ja -rühmade arendamine;
 • teadus- ja arendusprojektide arendamine ning kaas- ja omafinantseerimine;
 • akadeemiliste ürituste korraldamine;
 • taotleja teadustöö tõlkimine ja toimetamine;
 • teaduspublikatsioonide kirjastamise kaasfinantseerimine;
 • tippõpetlaste kaasamine õppe- ja/või teadustöös.

Fondist saavad toetusi taotleda TÜHI töötajad ja doktorandid.

Taotluste esitamise tähtajad on 1. märts, 1. juuni, 1. september ja 1. detsember.

Taotlused palume saata aadressile tyhiteadus@tlu.ee.

Uuringufondi dokumendid