Inimesed

Ajaloo, arheoloogia ja kunstiajaloo keskus
Nimi Amet Ruum E-mail Tel. nr.
Karsten Brüggemann juhataja M-404, M-404 karsten.bruggemann@tlu.ee +372 6199 534
Aet Annist vanemteadur aet.annist@tlu.ee
Magnus Ilmjärv vanemteadur M-402 magnus.ilmjarv@tlu.ee +372 619 9532
Aivar Jürgenson vanemteadur M-402 aivar.jurgenson@tlu.ee
Inna Jürjo vanemteadur M-410 inna.jurjo@tlu.ee
Linda Kaljundi vanemteadur M-415 linda.kaljundi@tlu.ee
Toomas Karjahärm vanemteadur M-417 toomas.karjaharm@tlu.ee
Marika Mägi vanemteadur M-410 marika.magi.01@tlu.ee
Anu Mänd vanemteadur M-415 anu.mand@tlu.ee
Maie Pihlamägi vanemteadur M-407 maie.pihlamagi@tlu.ee +372 619 9526
Aivar Põldvee vanemteadur M-417 aivar.poldvee@tlu.ee
Priit Raudkivi vanemteadur M-416 priit.raudkivi@tlu.ee +372 619 9528
Atko-Sulhan Remmel vanemteadur atko-sulhan.remmel@tlu.ee
Jaan Undusk vanemteadur
Tõnno Jonuks teadur tonno.jonuks@tlu.ee
Ulla Kadakas teadur
Villu Kadakas teadur M-411 villu.kadakas@tlu.ee +372 619 9541
Kati Lindström teadur kati.lindstrom@tlu.ee
Elle-Mari Talivee teadur elle-mari.talivee@tlu.ee