Lõputöö esitamine 2023/2024. õa sügissemestril

Lõputöö  kaitsmisele tuleb registreeruda hiljemalt 04.01.2024. Registreerumiseks peab lõpetaja ära täitma ankeedi 

Lõputöö tuleb esitada ainult elektrooniliselt hiljemalt 04.01.2024 kell 15.00 oma õppekava õppenõustajale

Õppenõustajale tuleb saata digikonteiner, mis koosneb järgnevatest osadest:

  1. PDF-vormingus lõputöö. Elektroonilise faili nimi peab olema lõputöö autori nimi;
  2. lihtlitsents lõputöö avaldamiseks Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu repositooriumis ETERA.

Digikonteineril peab olema nii üliõpilase kui juhendaja digiallkiri, mis tõendab töö kaitsmisele lubamist. Kõik eksamite ja arvestuste tulemused peavad olema õppekaardil hiljemalt kolm tööpäeva enne esimest eksamiosa/kaitsmist.

 

Lõpueksamile registreerimine 2023/2024. õa sügissemestril

Lõpueksamile (kui õppekava lõpeb eksamiga) registreerumine toimub ÕISis kuni 04.01.2024.

 

Eksamile registreerumiseks tuleb esitada ÕIS-is avaldus (avalduse tüüp: muud avaldused). Lisaks tuleb täita lõpetaja ankeet. Kõik eksamite ja arvestuste tulemused peavad olema õppekaardil hiljemalt kolm tööpäeva enne esimest eksamiosa.

Rohkem infot lõpueksami kohta

SIIT

 

Lõputöö teema ja juhendaja kinnitamine

Magistriõppe üliõpilased peavad esitama esimese õppeaasta kevadsemestril kinnitamiseks lõputöö teema avalduse. Avalduse vorm on leitav siit.

Avaldus tuleb esitada elektrooniliselt oma õppekava nõustajale hiljemalt 8. juuniks 2023. Avaldusel peavad olema täidetud kõik lahtrid ja sellel peavad olema kõik vormil nõutavad allkirjad.

Lõputööd ÕISis ei deklareerita!

Lõputöö kaitsmine ja lõpueksami sooritamine

Lõputöö kaitsmisele pääseb siis, kui täidetud on õppekava, sealhulgas kõik lõpetamistingimused. Kõik sooritused peavad olema kantud õppekaardile hiljemalt kolm tööpäeva enne kaitsmist (töö esitamise ajaks puuduvate tulemustega ained peavad olema kajastatud infolehel).

Hiljemalt üks tööpäev enne kaitsmist saadetakse retsensioon üliõpilase TLÜ meilile.

Lõputööde kaitsmine toimub ajavahemikus 15.01.-26.01.2024. Ajakava leiad siit:

Kaitsmisel saab üliõpilane kasutada oma slaidiesitluse näitamiseks arvutit.

Esitluse põhja saab alla laadida siit.

Lõputööde kaitsmiskomisjonid

Bakalaureuseeksamid

 
Aasia uuringud  
Ajalugu  
Antropoloogia  
Eesti filoloogia  
Filosoofia  
Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid, hispaania keele ja kultuuri peaeriala  
Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid, inglise keele ja kultuuri peaeriala  
Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid, itaalia keele ja kultuuri peaeriala  
Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid, prantsuse keele ja kultuuri peaeriala  
Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid, saksa keele ja kultuuri peaeriala  
Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid, soome keele ja kultuuri peaeriala  
Interdistsiplinaarsed humanitaarteadused - artes liberales  
Kultuuriteadus  
Vene filoloogia  

 

Magistritööd

 
Aasia uuringud  
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja  
Ajalugu  
Antropoloogia  
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja  
Eesti uuringud  
Keeleteadus ja keeletoimetamine  
Kirjalik tõlge  
Kirjandusteadus  
Kirjandus-, visuaalkultuuri ja filmiteooria  
Kultuuriteooria ja filosoofia  
Linnakorraldus  
Nüüdiskultuur:  
Slaavi keeled ja kultuurid  
Vene keele ja kirjanduse õpetaja  
Võõrkeeleõpetaja (inglise keele õpetaja)  
Võõrkeeleõpetaja (prantsuse keele õpetaja)  
Võõrkeeleõpetaja (saksa keele õpetaja)  
Võõrkeeleõpetaja (soome keele õpetaja)