Lõputöö esitamine 2021/2022. õa sügissemestril

  • Lõputöö tuleb esitada ainult elektrooniliselt hiljemalt 06.01.2022 kell 15.00 oma õppekava õppenõustajale.
  • Õppenõustajale tuleb saata digikonteiner, mis koosneb järgnevatest osadest:
  1. PDF-vormingus lõputöö. Elektroonilise faili nimi peab olema lõputöö autori nimi;
  2. lihtlitsents lõputöö avaldamiseks Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu repositooriumis ETERA;
  3. lõputöö infoleht wordi failina (eriti hoolikalt tuleb infolehel kontrollida lõputöö eesti- ja ingliskeelse pealkirja õigekirja, kuna sellisel kujul läheb see akadeemilisele õiendile, infoleht tuleb täita arvutis).
  • Digikonteineril peab olema nii üliõpilase kui juhendaja digiallkiri, mis tõendab töö kaitsmisele lubamist.

 

Lõpueksamile registreerimine 2021/2022. õa sügissemestril

Lõpueksamile (kui õppekava lõpeb eksamiga) registreerumine toimub ÕISis kuni 06.01.2022.

Rohkem infot lõpueksamile registreerimise kohta

SIIT

 

Lõputöö teema ja juhendaja kinnitamine

Magistriõppe üliõpilased peavad esitama esimese õppeaasta kevadsemestril kinnitamiseks lõputöö teema avalduse. Avalduse vorm on leitav siit.

Avaldus tuleb esitada elektrooniliselt oma õppekava nõustajale hiljemalt 10. juuniks 2021. Avaldusel peavad olema täidetud kõik lahtrid ja sellel peavad olema kõik vormil nõutavad allkirjad.

Lõputööd ÕISis ei deklareerita!

Lõputöö kaitsmine ja lõpueksami sooritamine

Lõputöö kaitsmisele pääseb siis, kui täidetud on õppekava, sealhulgas kõik lõpetamistingimused. Kõik sooritused peavad olema kantud õppekaardile hiljemalt kolm tööpäeva enne kaitsmist (töö esitamise ajaks puuduvate tulemustega ained peavad olema kajastatud infolehel).

Hiljemalt üks tööpäev enne kaitsmist saadetakse retsensioon üliõpilase TLÜ meilile.

Lõputööde kaitsmine toimub ajavahemikus 17.-28.01.2022. Ajakava leiad siit:

Kaitsmisel saab üliõpilane kasutada oma slaidiesitluse näitamiseks arvutit.

Esitluse põhja saab alla laadida siit.

Lõputööde kaitsmiskomisjonid

Bakalaureusetööd ja bakalaureuseeksamid

 
Aasia uuringud: lektor Alari Allik (esimees), lektor Jekaterina Koort, lektor Maret Nukke, lektor Imar Yacine Koutchoukali, õpetaja Margit Juurikas, õpetaja Alice Vijard  
Ajalugu: dotsent Kaarel Vanamölder (esimees), vanemteadur Aivar Põldvee, lektor Mare Oja, teadur Villu Kadakas, MA Raiko Jäärats  
Antropoloogia: lektor Marje Ermel (esimees), dotsent Carlo Cubero, dotsent Eeva Kesküla, lektor Joonas Plaan l
Eesti filoloogia: professor Piret Viires (esimees), professor Reili Argus, dotsent Marju Kõivupuu, dotsent Ave Mattheus, lektor Annika Hussar, lektor Ingrid Krall, lektor Helin Kask, õpetaja Annika Bauer, nooremteadur Andra Kütt  
Filosoofia: nooremlektor Oliver Laas (esimees), professor Liisi Keedus, dotsent Margus Vihalem, lektor Andres Luure, teadur Margus Ott  
Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid, hispaania keele ja kultuuri peaeriala: lektor Merilin Kotta (esimees),lektor Juan Carlos Monroy Perez, lektor Federico Escudero Alvarez  
Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid, inglise keele ja kultuuri peaeriala: professor Suliko Liiv (esimees), dotsent Ene Alas, dotsent Julia Kuznetski, lektor Paul Rüsse, õpetaja Helis Rõuk  
Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid, itaalia keele ja kultuuri peaeriala: dotsent Kristiina Rebane (esimees), professor Daniele Monticelli, dotsent Ülar Ploom  
Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid, prantsuse keele ja kultuuri peaeriala: lektor Kaia Sisask (esimees), dotsent Merilyn Meristo, lektor Ülo Siirak  
Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid, saksa keele ja kultuuri peaeriala: dotsent Aigi Heero (esimees), dotsent Maris Saagpakk, lektor Andine Frick, Õie Kirs  
Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid, soome keele ja kultuuri peaeriala: lektor Tiina Söderman, õpetaja Karola Velberg, MA Helina Puksmann  
Interdistsiplinaarsed humanitaarteadused - artes liberales: dotsent Julia Kuznetski (esimees), professor Piret Viires, dotsent Uku Lember, lektor Alari Allik, lektor Joonas Plaan, lektor Natalia Tšuikina.  
Kultuuriteadus: professor Marek Tamm (esimees), lektor Tõnis Kahu, lektor Lauri Linask  
Vene filoloogia: dotsent Inna Adamson (esimees), dotsent Grigori Utgof, dotsent Sergei Dotsenko, lektor Natalia Tšuikina  

 

Magistritööd

 
Aasia uuringud: vanemteadur Karin Dean (esimees), professor Lisa Indraccolo, lektor Alari Allik, lektor Jekaterina Koort, lektor Maret Nukke  
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja: vanemteadur Priit Raudkivi (esimees), professor Kersti Markus, lektor Mare Oja, MA Maarja Tinn  
Ajalugu: professor Ulrike Plath (esimees), professor Karsten Brüggemann, professor Jaan Undusk, dotsent Kaarel Vanamölder, dotsent Linda Kaljundi, lektor Uku Lember  
Antropoloogia: dotsent Carlo Cubero (esimees), dotsent Eeva Kesküla, lektor Marje Ermel, lektor Joonas Plaan  
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja: lektor Merilin Aruvee (esimees), emeriitprofessor Krista Kerge, professor Anna Verschik, dotsent Merilyn Meristo, lektor Tiina Rüütmaa, nooremlektor Joosep Susi, nooremteadur Elina Malleus-Kotšegarov  
Eesti uuringud: professor Piret Viires (esimees), professor Anna Verschik, dotsent Luule Epner, dotsent Tõnis Saarts, lektor Lauri Linask  
Keeleteadus ja keeletoimetamine: professor Reili Argus (esimees), professor Helle Metslang, professor Anna Verschik, lektor Helen Hint, nooremteadur Geidi Kilp  
Kirjalik tõlge: lektor Triin van Doorslaer (esimees), dotsent Mari Uusküla, dotsent Anne Lange  
Kirjandusteadus: professor Piret Viires (esimees), dotsent Luule Epner, dotsent Ave Mattheus, dotsent Julia Kuznetski, lektor Alari Allik  
Kirjandus-, visuaalkultuuri ja filmiteooria: lektor Teet Teinemaa (esimees), professor Eneken Laanes, professor Andres Kurg, lektor Matthias Jost, teadur Piret Peiker  
Kultuuriteooria ja filosoofia: professor Marek Tamm (esimees), professor Rein Raud, dotsent Margus Vihalem, lektor Lauri Linask, nooremlektor Oliver Laas  
Slaavi keeled ja kultuurid: lektor Boriss Baljasnõi (esimees), professor Kapitolina Fedorova, vanemteadur Tatjana Kuzovkina, õpetaja Natalija Sindetskaja  
Suulise tõlke magistrieksami komisjon: Ketlin Ruukel-Ikkonen (esimees), õpetaja Jekaterina Maadla, Robin Hazlehurst, Liina Steinberg, lektor Mirima Anne McIlfatrick-Ksenofontov, Martin Schröder, Denis Mironov, Helena Niidla, Kristiina Raudsepp  
Vene keele ja kirjanduse õpetaja: dotsent Natalja Netšunajeva (esimees), professor Katrin Poom-Valickis, dotsent Irina Moissejenko, dotsent Aleksandra Ljalikova, õpetaja Jelena Raudla  
Võõrkeeleõpetaja (inglise keele õpetaja): dotsent Maris Saagpakk (esimees), professor Suliko Liiv, dotsent Ene Alas, dotsent Merilyn Meristo, õpetaja Rita Anita Forssten, teadur Kati Aus  
Võõrkeeleõpetaja (prantsuse keele õpetaja): dotsent Maris Saagpakk (esimees), dotsent Aleksandra Ljalikova, dotsent Merilyn Meristo, teadur Kati Aus, nooremlektor Kateryn Rannu  
Võõrkeeleõpetaja (saksa keele õpetaja): dotsent Maris Saagpakk (esimees), dotsent Aigi Heero, lektor Andine Frick, teadur Kati Aus  

Kutse omistamine õpetajakoolituse magistrikavadel

Õpetaja kutsestandard on dokument, mis kirjeldab õpetaja kutsetegevust ning vastaval kutsel tegutsemiseks vajalikku kompetentsust ehk töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit. Kutsestandard toetab õpetaja professionaalset arengut, kutsega õpetaja teadvustab paremini enese professionaalsust, on eneseanalüüsi tegemise kaudu enesekindlam, väärtustab enam enese tugevusi ja koostööd ning omab laiemat pilti õpetaja rollist ühiskonnas.

Kutse taotlemine

Kutse taotlemiseks on üliõpilasel vaja:

  • koostada kutsestandardil põhinev eneseanalüüs,
  • läbida õppekava täismahus,
  • kaitsta lõputöö positiivsele tulemusele.

Kõik nominaalajaga lõpetavad üliõpilased peavad kutse omistamist taotlema ning esitama kutsestandardil põhineva eneseanalüüsi (kättesaadav siin) koos lõputööga instituudis kokkulepitud kuupäevaks.

Üliõpilased, kelle nominaalaeg on lõppenud ja kes on sooritanud pedagoogilise praktika enne 2015/2016. õa õppeaasta kevadsemestrit ning ei ole sellega seoses teinud eneseanalüüsi, esitavad koos lõputööga eneseanalüüsi (kättesaadav siin).