Lõputöö esitamine 2020/2021. õa sügissemestril

  • Lõputöö tuleb esitada ainult elektrooniliselt hiljemalt 05.01.2021 kell 15.00 oma õppekava õppenõustajale.
  • Õppenõustajale tuleb saata digikonteiner, mis koosneb järgnevatest osadest:
  1. PDF-vormingus lõputöö. Elektroonilise faili nimi peab olema lõputöö autori nimi;
  2. lihtlitsents lõputöö avaldamiseks Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu repositooriumis ETERA;
  3. lõputöö infoleht wordi failina (eriti hoolikalt tuleb infolehel kontrollida lõputöö eesti- ja ingliskeelse pealkirja õigekirja, kuna sellisel kujul läheb see akadeemilisele õiendile, infoleht tuleb täita arvutis).
  • Digikonteineril peab olema nii üliõpilase kui juhendaja digiallkiri, mis tõendab töö kaitsmisele lubamist.

 

Lõpueksamile registreerimine 2020/2021. õa sügissemestril

Lõpueksamile (kui õppekava lõpeb eksamiga) registreerumine toimub ÕISis kuni 05.01.2021.

Rohkem infot lõpueksamile registreerimise kohta

SIIT

 

Lõputöö teema ja juhendaja kinnitamine

Magistriõppe üliõpilased peavad esitama nominaalse õppeaja viimasel õppeaastal kinnitamiseks lõputöö teema avalduse. Avalduse vorm on leitav siit.

Avaldus tuleb esitada soovitavalt elektrooniliselt oma õppekava nõustajale või paberkandjal ruumi S-409 hiljemalt 20. oktoobriks 2020. Avaldusel peavad olema täidetud kõik lahtrid ja sellel peab olema nii üliõpilase kui juhendaja (digi)allkiri.

Lõputööd ÕISis ei deklareerita!

Lõputöö kaitsmine ja lõpueksami sooritamine

Lõputöö kaitsmisele pääseb siis, kui täidetud on õppekava, sealhulgas kõik lõpetamistingimused. Kõik sooritused peavad olema kantud õppekaardile hiljemalt kolm tööpäeva enne kaitsmist (töö esitamise ajaks puuduvate tulemustega ained peavad olema kajastatud infolehel).

Hiljemalt üks tööpäev enne kaitsmist saadetakse retsensioon üliõpilase TLÜ meilile.

Lõputööde kaitsmine toimub ajavahemikus 18.-29.01.2021. Ajakava leiad siit:

Kaitsmisel saab üliõpilane kasutada oma slaidiesitluse näitamiseks arvutit.

Esitluse põhja saab alla laadida siit.

Lõputööde kaitsmiskomisjonid

Bakalaureusetööd ja bakalaureuseeksamid

 
Aasia uuringud: lektor Alari Allik (esimees), lektor Jekaterina Koort, lektor Maret Nukke, lektor Imar Yacine Koutchoukali, õpetaja Margit Juurikas, õpetaja Alice Vijard  
Ajalugu: dotsent Kaarel Vanamölder (esimees), vanemteadur Aivar Põldvee, lektor Mare Oja, teadur Villu Kadakas, MA Raiko Jäärats  
Antropoloogia: lektor Marje Ermel (esimees), dotsent Carlo Cubero, lektor Joonas Plaan l
Eesti filoloogia: professor Piret Viires (esimees), professor Reili Argus, dotsent Marju Kõivupuu, dotsent Ave Mattheus, lektor Annika Hussar, lektor Ingrid Krall, lektor Helin Kask, õpetaja Annika Bauer, nooremteadur Andra Kütt  
Filosoofia: dotsent Margus Vihalem (esimees), professor Liisi Keedus, professor Tõnu Viik, lektor Oliver Laas, lektor Andres Luure  
Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid: professor Daniele Monticelli (esimees), professor Suliko Liiv, dotsent Ene Alas, dotsent Aigi Heero, dotsent Julia Kuznetski, dotsent Maris Saagpakk, lektor Andine Frick, lektor Õie Kirs, lektor Merilin Kotta, lektor Kaia Sisask, lektor Juan Carlos Monroy Perez, lektor Kristiina Rebane, lektor Ülo Siirak, lektor Paul Rüsse, lektor Tiina Söderman, õpetaja Helis Rõuk, õpetaja Karola Velberg, MA Helina Puksmann  
Interdistsiplinaarsed humanitaarteadused - artes liberales: dotsent Julia Kuznetski (esimees), professor Piret Viires, lektor Alari Allik, lektor Joonas Plaan, lektor Natalia Tšuikina.  
Kultuuriteadus: professor Marek Tamm (esimees), lektor Tõnis Kahu, lektor Lauri Linask  
Vene filoloogia: dotsent Sergei Dotsenko (esimees), dotsent Natalja Netšunajeva, lektor Boriss Baljasnõi, lektor Vitali Belobrovtsev  

 

Magistritööd

 
Aasia uuringud: dotsent Karin Dean (esimees), dotsent Alessandro Rippa, lektor Alari Allik, lektor Jekaterina Koort, lektor Maret Nukke  
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja: vanemteadur Priit Raudkivi (esimees), professor Kersti Markus, lektor Mare Oja, õpetaja Triin Ulla (HTI esindaja), MA Maarja Tinn  
Ajalugu: professor Ulrike Plath (esimees), professor Karsten Brüggemann, professor Jaan Undusk, dotsent Kaarel Vanamölder, dotsent Linda Kaljundi, lektor Uku Lember  
Antropoloogia: dotsent Carlo Cubero (esimees), professor Helen Sooväli-Sepping, lektor Marje Ermel, lektor Joonas Plaan  
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja: lektor Merilin Aruvee (esimees), emeriitprofessor Krista Kerge, professor Anna Verschik, dotsent Anne Uusen (HTI esindaja), lektor Tiina Rüütmaa, lektor Joosep Susi  
Eesti uuringud: professor Piret Viires (esimees), professor Marek Tamm, professor Anna Verschik, dotsent Tõnis Saarts, lektor Lauri Linask  
Keeleteadus ja keeletoimetamine: professor Reili Argus (esimees), professor Helle Metslang, vanemteadur Peep Nemvalts, lektor Helen Hint, nooremteadur Geiti Kilp  
Kirjalik tõlge: dotsent Mari Uusküla (esimees), dotsent Anne Lange, lektor Triin van Doorslaer  
Kirjandusteadus: professor Piret Viires (esimees), dotsent Luule Epner, dotsent Ave Mattheus, dotsent Julia Kuznetski, lektor Jan Kaus  
Kirjandus-, visuaalkultuuri ja filmiteooria: dotsent Eneken Laanes (esimees), professor Andres Kurg, lektor Matthias Jost, lektor Teet Teinemaa, teadur Piret Peiker  
Kultuuriteooria ja filosoofia: professor Marek Tamm (esimees), professor Liisi Keedus, dotsent Margus Vihalem, lektor Lauri Linask  
Slaavi keeled ja kultuurid: lektor Grigori Utgof (esimees), vanemteadur Tatjana Kuzovkina, lektor Natalia Tšuikina, õpetaja Natalija Sindetskaja  
Suulise tõlke magistrieksami komisjon: Ketlin Ruukel-Ikkonen (esimees), õpetaja Jekaterina Maadla, õpetaja Lauri Elango, Robin Hazlehurst, Pille Vinkel, lektor Miriam Anne Mcllfatrick-Ksenofontov, lektor Andine Friederike Frick, Denis Mironov, Jaanika Salmisto, Annika Laar, Stina Tromp, Helena Niidla  
Vene keele ja kirjanduse õpetaja: lektor Inna Adamson (esimees), dotsent Aleksandra Ljalikova, dotsent Irina Moissejenko, dotsent Inge Timoštšuk (HTI esindaja), õpetaja Jelena Raudla  
Võõrkeeleõpetaja: dotsent Maris Saagpakk (esimees), professor Suliko Liiv, dotsent Aigi Heero, dotsent Ene Alas, dotsent Aleksandra Ljalikova, lektor Andine Frick, lektor Tiina Söderman, lektor Kadi Georg (HTI esindaja), õpetaja Karola Velberg  

Kutse omistamine õpetajakoolituse magistrikavadel

Õpetaja kutsestandard on dokument, mis kirjeldab õpetaja kutsetegevust ning vastaval kutsel tegutsemiseks vajalikku kompetentsust ehk töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit. Kutsestandard toetab õpetaja professionaalset arengut, kutsega õpetaja teadvustab paremini enese professionaalsust, on eneseanalüüsi tegemise kaudu enesekindlam, väärtustab enam enese tugevusi ja koostööd ning omab laiemat pilti õpetaja rollist ühiskonnas.

Kutse taotlemine

Kutse taotlemiseks on üliõpilasel vaja:

  • koostada kutsestandardil põhinev eneseanalüüs,
  • läbida õppekava täismahus,
  • kaitsta lõputöö positiivsele tulemusele.

Kõik nominaalajaga lõpetavad üliõpilased peavad kutse omistamist taotlema ning esitama kutsestandardil põhineva eneseanalüüsi (kättesaadav siin) koos lõputööga instituudis kokkulepitud kuupäevaks.

Üliõpilased, kelle nominaalaeg on lõppenud ja kes on sooritanud pedagoogilise praktika enne 2015/2016. õa õppeaasta kevadsemestrit ning ei ole sellega seoses teinud eneseanalüüsi, esitavad koos lõputööga eneseanalüüsi (kättesaadav siin).