Projekti “Augmenteeritud urbanism” (AU) eesmärk on integreerimise teel tugevdada kolme linnaplaneerimise aspekti: tehnoloogiliste vahendite kasutamist, kaasamist ja ajalist mõtlemist.  Need aspektid on olulised osapoolte osaluse, pikaajaliste visioonide ja linnalise säilenõtkuse  arendamisel.  Selleks uuritakse ja katsetatakse AUs liitreaalsus (augmenteeritud ja viruaalreaalsus) vahendite potentsiaali linnaplaneerimise arutelude lihtsustamisel. Projekti raames parandatakse Kesk-Balti ekspertide kompetentsi nende vahendite kasutamisel. Linnades on identifitseeritud vajadus ühendada kaasav ja integreeritud linnakorraldus jätkusuutlike eesmärkidega praktilisteks linnaplaneerimise tegevusteks. Selle saavutamiseks pakub AU piiride ülest koosloomelist platvormi Kesk-Balti regioonide linnadele. Projekti raames kogutakse teadmiste põhiseid kogemusi, mis aitavad sellel regioonil areneda innovatiivsete linna strateegiate musternäidiseks.  AU raames töötavad erinevate linnade planeerijad kohalike arenduskavadega (eelarves väljendub see planeerijate ja ekspertide osalusena). Jagatud säilenõtkuse indikaatorite maatriks ja liitreaalsuse platvorm aitavad lihtsustada linna ja kohalike osapoolte suhtlust. Praktilise poole pealt, igal kohalikul tegevuskava läbib kaks iteratsiooni ning selle läbiviimist toetab interdistsiplinaarne Nõuandjate kogu. Tegevuste konteksti, eesmärke ja tulemusi jagatakse ning defineeritakse koos Planeerijate foorumil. Projektis osalevad linnad saavad kohandada projektis kasutatavaid planeerimise meetodeid, vastavalt oma kohalikele oludele, mis omakorda teeb ladusamaks erinevates linnades sarnaste probleemide adresseerimise. Projekti raames töötatakse välja viis integreeritud planeeringut, mis toetavad Kesk-Balti regiooni säilenõtket arengut. Saadud kogemusi jagatakse olemasolevate suhtlusvõrgustike kaudu.

Projekti „Augmenteeritud urbanism" koostööprojekt, kus osalevad Stockholm University (Rootsi); University of Gävle (Rootsi); Municipality of Cesis (Läti); The Gävle Homestead (Rootsi); City of Helsinki (Soome); Viimsi Vallavalitsus (Eesti); Riga Planning Region (Läti); Tallinna Linnaplaneerimise Amet (Eesti).

 .

Projekti toetab EL Kesk-Läänemere programm. Projekti kogumaksumus on 1 599 989.42 eurot.

Projekti kestvus on 31. detsember 2017 kuni 28. veebruar 2021.

Rohkem infot:

Projekti "Augmenteeritud urbanism" kodulehekülg, projektijuht Päivi Keränen, paivi.keranen (at) metropolia.fi

Tallinna Ülikooli kontaktisik:

Helen Sooväli-Sepping helen.soovali (at) tlu.ee

CB logo RGB (1).jpgEU flag English horizontal RGB (1).jpg