Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudis (TÜHIs) toimub magistriõpe 12 eestikeelsel ja kolmel ingliskeelsel õppekaval. Eestikeelsetel õppekavadel õppimine on tasuta, kui tudeng täidab tasuta õppe nõudeid. Võõrkeelsetel õppekavade semestritasu määrab ülikooli senat. Õppima asumise eeldus on tähtajaks allkirjastatud õppeleping

Oluline õppeinfo

Täiskoormusega magistriõpe kestab 2 aastat ja õppekava ainete maht on 120 EAPd. Lisaks erialaainetele läbivad TÜHI magistrandid üleülikoolilise aine ELU projekt. Magistriõpingute lõpul kaitstakse valitud uurimisteemal magistritöö.

Tutvu oma õppekavaga

Meie üliõpilaskond paistab Eesti akadeemilisel maastikul silma suure mobiilsusega: Erasmuse vahetusprogrammi ja teiste stipendiumide toel saavad üliõpilased veeta õppesemestri või -aasta mõnes välisriigis.

Õppimine välismaal

Kui sul tekib küsimusi või kahtled milleski, on sinu esmaseks kontaktiks oma instituudi õppenõustaja.