Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi teadustegevus hõlmab
väga mitmeid omavahel põimunud uurimissuundi, sealhulgas

  • kultuurisõlteliste tähendusloome protsesside teoreetiline analüüs, mida täiendab ja toetab empiiriline uurimistöö tähendusloome ruumiliste, tekstiliste, esituslike ja visuaalsete praktikate valdkonnas, toimija-võrgustike eritlus kesk- ja varauusaegses Läänemere regioonis;
  • Eesti ühiskondlike protsesside uurimine viimasel viiel sajandil rahvusülese ajaloo raamistikus; 
  • "oma" ja "võõra" kujundiloome analüüs 20. sajandi Eesti kultuurides; 
  • kultuuridevahelise/interlingvistilise ja kultuurisisese/intersemiootilise tõlke mehhanismide ning keeleomandamise ja -kasutuse analüüsimine.

Instituudil on üle 40 teaduslepingu ajaloo, kultuuriuuringute, filosoofia, keeleteaduse ja semiootika valdkonnas. Meie teadusprojektid on peamiselt saanud rahastuse riiklikest programmidest, regionaalsetest programmidest (nt Interreg) ja Euroopa Komisjonilt (nt ERC).

 Tutvu teadusprojektidega

Meie teadusrahastuse taotlemise aktiivsus on kõrge, esitame 40 – 50 taotlust aastas, sealhulgas koostöös mitme Euroopa ülikooliga.

Mitmed instituudi uurimissuunad on koondunud TLÜ kultuuridevaheliste uuringute tippkeskusesse, millega koostöös korraldatakse regulaarselt TÜHI teadusseminare.

Toimunud teadusseminarid

Instituudi koosseisus on kaks teaduskeskustMaastiku ja kultuuri keskus ja Ajaloo, arheoloogia ja kunstiajaloo keskus.

TÜHI teadusvõimekuse suurendamise küsimustega tegeleb teaduskolleegiumTÜHI uuringufondi haldamise, taotluste menetlemise ja toetuste jagamisega tegeleb uuringufondi nõukogu.  

Kontakt

PostiaadressUus-Sadama 5, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 619 9535