Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudis (TÜHIs) toimub bakalaureuseõpe 8 eestikeelsel ja ühel ingliskeelsel õppekaval. Eestikeelsetel õppekavadel õppimine on tasuta, kui tudeng täidab tasuta õppe nõudeid. Võõrkeelsetel õppekavadel on semestritasu. Õppima asumise eeldus on tähtajaks allkirjastatud õppeleping

Oluline info esmakursuslasele

Täiskoormusega bakalaureuseõpe kestab 3 aastat ja õppekava ainete maht on 180 EAPd. Lisaks erialaainetele läbivad TÜHI bakalaureusetudengid järgmised üldained: globaalne ajalugumaailmakirjandus, kriitiline mõtlemine, suured küsimused, maailmavaated ja usundidELU projekt

Teisel õppeaastal valivad tudengid meelepärase kõrvaleriala. Õppekavas on ette nähtud ka erialapraktika, mis arendab töötamisele orienteeritud teadmisi ja oskusi ning pakub võimalust esmaseks kokkupuuteks tööturuga. Kõikidel üliõpilastel on võimalus läbida praktika väljaspool ülikooli Eestis või välismaal

Tutvu oma õppekavaga

Meie üliõpilaskond paistab Eesti akadeemilisel maastikul silma suure mobiilsusega: Erasmuse vahetusprogrammi ja teiste stipendiumide toel saavad üliõpilased veeta õppesemestri või -aasta mõnes välisriigis.

Õppimine välismaal

Kui sul tekib küsimusi või kahtled milleski, on sinu esmaseks kontaktiks oma õppekava õppenõustaja.

Oluline õppeinfo