Tunniplaani koostamine

  1. Tunniplaani (õpingukava) koostamist alusta akadeemilises kalendris ettenähtud ajal õppeinfosüsteemi (ÕIS) kaudu.
  2. ÕISi tuleb sisse logida. Selleks kasuta Tallinna Ülikooli kasutajakontot. Registreerimisel on abiks ÕISi kasutusjuhend.
  3. Tunniplaani (õpingukava) koostamisel võta aluseks õppekava nominaalne jaotus, mille koostab instituut. Õppekava nominaalse jaotuse saad õppenõustajalt või leiad selle lehe alumisest osast.
  4. Akadeemiline üksus sisestab kohustuslikud õppeained ASIOsse õpperühma tunnuse järgi (nt: KAALB1, alushariduse pedagoog 1 õppeaasta - tähis kõ õpperühma tunnusel tähendab kaugõppe rühma). Õppekavas loetletud üldained ja vabaained valib üliõpilane lähtuvalt õppekava eesmärgist ja oma huvist.
  5. Eelnevalt on võimalik tutvuda õppeainete nimekirja, toimumise aja ja kohaga ASIOs. ASIOs saab andmeid vaadata ja otsida erinevate tunnuste (sh õpperühma, aine koodi, aine nime, õppejõu nime jm) järgi. Eraldi on välja toodud tugi ja üldained ning õppetasemed.

Õppekavaga määratletud ained jagunevad:

  • kohustuslikeks;
  • valikaineteks, mida üliõpilane valib õppekavaga määratud õppeainete loetelust;
  • vabaaineteks, mida võib üliõpilane vabalt valida erinevate ülikoolide sama astmeõppekavade õppeainete loetelust ja/või tugiainete nimekirjast.

Näiteks: kui õppekava üldainete plokis tuleb üldaine läbida kohustuslikus korras ja üks aine on üliõpilase valikul, siis kohustusliku aine sisestab akadeemiline üksus ASIOsse rühma tähist kasutades, aga üldainete valikaine valib üliõpilane vabal valikul.

Õppeainete jaotus semestrite kaupa (sisseastumisaasta järgi)

Aasia uuringud (HILAB) 2018

A

asia uuringute bakalaureuseõppe nominaaljaotus 2018. aastal sisseastunutele. Nominaaljaotuses võib tulla muudatusi, mis kajastuvad semestri tunniplaanis.

JAAPANI UURINGUTE PEAERIALA

2018/2019. õa sügissemester

HIK6081

Suured küsimused

HIK6084

Maailmakirjandus

HIL6401

Jaapani keel A1

HIL6410

Jaapani kultuuri ja ideede ajalugu

 

Vabaaine(d) 6 EAP mahus

2018/2019. õa kevadsemester

AIG6183

Globaalne ajalugu

HIL6424

Jaapani uuringute erikursus

HIL6420

Akadeemiline kirjutamine Jaapani uuringutes

HIL6402

Jaapani keel A2

HIL6413

Tänapäeva Jaapani ühiskond

2019/2020. õa sügissemester

HIK6085

Maailmavaated ja usundid

HIL6403

Jaapani keel B1.1

YID6001

ELU
 

Kõrvaleriala aine

 

Kõrvaleriala aine

2019/2020. õa kevadsemester

HIK6082

Kriitiline mõtlemine

HIL6404

Jaapani keel B1.2

HIL6411

Jaapani teater, film ja popkultuur

HIL6412 Jaapani kirjanduse suured raamatud
 

Kõrvaleriala aine

 

Kõrvaleriala aine

2020/2021. õa sügissemester

 

Kõrvaleriala aine

 

Kõrvaleriala aine

HIL6405

Jaapani keel B2.1

HIL6421

Jaapani uuringute bakalaureuseseminar

2020/2021. õa kevadsemester

 

Kõrvaleriala aine

 

Kõrvaleriala aine

HIL6423

Jaapani uuringute erialane praktika

HIL6406

Jaapani keel B2.2

HIL6400

Bakalaureuseksam

HIINA UURINGUTE PEAERIALA

2018/2019. õa sügissemester

HIK6081

Suured küsimused

HIK6084

Maailmakirjandus

CIC6119

Hiina keel A1

HIL6382

Hiina filosoofia ja religioonid

HIL6381

Hiina ajalugu ja kultuur

2018/2019. õa kevadsemester

AIG6183

Globaalne ajalugu

HIK6085

Maailmavaated ja usundid

 

Vabaaine(d) 6 EAP mahus

CIC6120

Hiina keel A2

HIL6384

Tänapäeva Hiina ühiskond

2019/2020. õa sügissemester

HIL6391

Akadeemiline kirjutamine Hiina uuringutes

CIC6115

Hiina keel B1.1

YID6001

ELU
 

Kõrvaleriala aine

 

Kõrvaleriala aine

2019/2020. õa kevadsemester

HIL6383

Hiina majandus ja poliitika

CIC6116

Hiina keel B1.2

HIL6395

Hiina uuringute erikursus

HIK6082 Kriitiline mõtlemine
 

Kõrvaleriala aine

 

Kõrvaleriala aine

2020/2021. õa sügissemester

 

Kõrvaleriala aine

 

Kõrvaleriala aine

CIC6117

Hiina keel B2.1

HIL6392

Hiina uuringute bakalaureuseseminar

2020/2021. õa kevadsemester

 

Kõrvaleriala aine

 

Kõrvaleriala aine

HIL6394

Hiina uuringute erialane praktika

CIC6118

Hiina keel B2.2

HIL6307

Bakalaureuseeksam

Aasia uuringud (HILAB) 2019

Aasia uuringute bakalaureuseõppe nominaaljaotus 2019. aastal sisseastunutele. Nominaaljaotuses võib tulla muudatusi, mis kajastuvad semestri tunniplaanis.

JAAPANI UURINGUTE PEAERIALA

2019/2020. õa sügissemester

HIK6081

Suured küsimused

HIL6429

Akadeemiline kirjutamine Jaapani uuringutes

HIL6401

Jaapani keel A1

HIL6410

Jaapani kultuuri ja ideede ajalugu

 

Vabaaine(d) 6 EAP mahus

2019/2020. õa kevadsemester

HIK6082

Kriitiline mõtlemine

HIL6411

Jaapani teater, film ja popkultuur

YID6001

ELU

HIL6402

Jaapani keel A2

HIL6413

Tänapäeva Jaapani ühiskond

2020/2021. õa sügissemester

AIG6183

Globaalne ajalugu

HIL6403

Jaapani keel B1.1

HIL6412

Jaapani kirjanduse suured raamatud
 

Kõrvaleriala aine

 

Kõrvaleriala aine

2020/2021. õa kevadsemester

HIK6084

Maailmakirjandus

HIL6404

Jaapani keel B1.2

HIL6424

Jaapani uuringute erikursus
 

Kõrvaleriala aine

 

Kõrvaleriala aine

2021/2022. õa sügissemester

 

Kõrvaleriala aine

 

Kõrvaleriala aine

HIL6405

Jaapani keel B2.1

HIK6085 Maailmavaated ja usundid

HIL6421

Jaapani uuringute bakalaureuseseminar

2021/2022. õa kevadsemester

 

Kõrvaleriala aine

 

Kõrvaleriala aine

HIL6423

Jaapani uuringute erialane praktika

HIL6406

Jaapani keel B2.2

HIL6400

Bakalaureuseksam

HIINA UURINGUTE PEAERIALA

2019/2020. õa sügissemester

HIK6081

Suured küsimused

HIL6391

Akadeemiline kirjutamine Hiina uuringutes

CIC6119

Hiina keel A1

HIL6381

Hiina ajalugu ja kultuur

HIL6384 Tänapäeva Hiina ühiskond

2019/2020. õa kevadsemester

HIK6082

Kriitiline mõtlemine

HIL6395

Hiina uuringute erikursus
HIL6383 Hiina majandus ja poliitika

CIC6120

Hiina keel A2

 

Vabaaine(d) 6 EAP mahus

2020/2021. õa sügissemester

AIG6183

Globaalne ajalugu

CIC6115

Hiina keel B1.1

HIL6382

Hiina filosoofia ja religioonid
 

Kõrvaleriala aine

 

Kõrvaleriala aine

2020/2021. õa kevadsemester

HIK6084

Maailmakirjandus

CIC6116

Hiina keel B1.2

YID6001

ELU
 

Kõrvaleriala aine

 

Kõrvaleriala aine

2021/2022. õa sügissemester

HIK6085 Maailmavaated ja usundid
 

Kõrvaleriala aine

 

Kõrvaleriala aine

CIC6117

Hiina keel B2.1

HIL6392

Hiina uuringute bakalaureuseseminar

2021/2022. õa kevadsemester

 

Kõrvaleriala aine

 

Kõrvaleriala aine

HIL6394

Hiina uuringute erialane praktika

CIC6118

Hiina keel B2.2

HIL6307

Bakalaureuseeksam

LÄHIS-IDA UURINGUTE PEAERIALA

2019/2020. õa sügissemester

HIK6081

Suured küsimused

HIL6571 Araabia keel A1
HIL6583 Islami ajalugu
HIL6581 Lähis-Ida kultuurilugu
  Vabaaine(d) 6 EAP mahus

 2019/2020. õa kevadsemester

HIL6572 Araabia keel A2
HIL6582 Lähis-Ida kirjandused
HIL6591 Akadeemiline kirjutamine Lähis-Ida uuringutes
HIK6082 Kriitiline mõtlemine
YID6001 ELU

2020/2021. õa sügissemester

HIL6573 Araabia keel B1.1
HIL6585 Lähis-Ida uuringute erikursus
AIG6183 Globaalne ajalugu
  Kõrvaleriala aine
  Kõrvaleriala aine

 2020/2021. õa kevadsemester

HIL6574 Araabia keel B1.2
HIL6584 Lähis-Ida ühiskonnad
HIK6084 Maailmakirjandus
  Kõrvaleriala aine
  Kõrvaleriala aine

2021/2022. õa sügissemester

HIL6575 Araabia keel B2.1
HIL6592 Lähis-Ida uuringute bakalaureuseseminar
HIK6085 Maailmavaated ja usundid
  Kõrvaleriala aine
  Kõrvaleriala aine

 2021/2022. õa kevadsemester

HIL6576 Araabia keel B2.2
HIL6594 Lähis-Ida uuringute praktika
  Kõrvaleriala aine
  Kõrvaleriala aine
HIL6570 Bakalaureuseeksam

Aasia uuringud (HILAB) 2020

Aasia uuringute bakalaureuseõppe nominaaljaotus 2020. aastal sisseastunutele. Nominaaljaotuses võib tulla muudatusi, mis kajastuvad semestri tunniplaanis.

JAAPANI UURINGUTE PEAERIALA

2020/2021. õa sügissemester

HIK6081

Suured küsimused

HIL6429

Akadeemiline kirjutamine Jaapani uuringutes

HIL6401

Jaapani keel A1

HIL6410

Jaapani kultuuri ja ideede ajalugu

 

Vabaaine(d) 6 EAP mahus

2020/2021. õa kevadsemester

HIK6082

Kriitiline mõtlemine

HIL6424

Jaapani uuringute erikursus

YID6001

ELU

HIL6402

Jaapani keel A2

HIL6413

Tänapäeva Jaapani ühiskond

2021/2022. õa sügissemester

AIG6183

Globaalne ajalugu

HIL6403

Jaapani keel B1.1

HIL6412

Jaapani kirjanduse suured raamatud
 

Kõrvaleriala aine 6 EAP mahus

 

Kõrvaleriala aine 6 EAP mahus

2021/2022. õa kevadsemester

HIK6084

Maailmakirjandus

HIL6404

Jaapani keel B1.2

HIL6411

Jaapani teater, film ja popkultuur
 

Kõrvaleriala aine 6 EAP mahus

 

Kõrvaleriala aine 6 EAP mahus

2022/2023. õa sügissemester

 

Kõrvaleriala aine 6 EAP mahus

 

Kõrvaleriala aine 6 EAP mahus

HIL6405

Jaapani keel B2.1

HIK6085 Maailmavaated ja usundid

HIL6421

Jaapani uuringute bakalaureuseseminar

2021/2022. õa kevadsemester

 

Kõrvaleriala aine 6 EAP mahus

 

Kõrvaleriala aine 6 EAP mahus

HIL6423

Jaapani uuringute erialane praktika

HIL6406

Jaapani keel B2.2

HIL6400

Bakalaureuseksam

HIINA UURINGUTE PEAERIALA

2020/2021. õa sügissemester

HIK6081

Suured küsimused

HIL6391

Akadeemiline kirjutamine Hiina uuringutes

CIC6119

Hiina keel A1

HIL6384 Tänapäeva Hiina ühiskond
AIG6183 Globaalne ajalugu

2020/2021. õa kevadsemester

HIK6082

Kriitiline mõtlemine

HIK6084

Maailmakirjandus
HIL6381 Hiina ajalugu ja kultuur

CIC6120

Hiina keel A2

 

Vabaaine(d) 6 EAP mahus

2021/2022. õa sügissemester

YID6001

ELU

CIC6115

Hiina keel B1.1

HIL6382

Hiina filosoofia ja religioonid
 

Kõrvaleriala aine 6 EAP mahus

 

Kõrvaleriala aine 6 EAP mahus

2021/2022. õa kevadsemester

HIL6395

Hiina uuringute erikursus

CIC6116

Hiina keel B1.2

HIL6383

Hiina majandus ja poliitika
 

Kõrvaleriala aine 6 EAP mahus

 

Kõrvaleriala aine 6 EAP mahus

2022/2023. õa sügissemester

HIK6085 Maailmavaated ja usundid
 

Kõrvaleriala aine 6 EAP mahus

 

Kõrvaleriala aine 6 EAP mahus

CIC6117

Hiina keel B2.1

HIL6392

Hiina uuringute bakalaureuseseminar

2022/2023. õa kevadsemester

 

Kõrvaleriala aine 6 EAP mahus

 

Kõrvaleriala aine 6 EAP mahus

HIL6394

Hiina uuringute erialane praktika

CIC6118

Hiina keel B2.2

HIL6307

Bakalaureuseeksam

LÄHIS-IDA UURINGUTE PEAERIALA

2020/2021. õa sügissemester

HIK6081

Suured küsimused

HIL6571 Araabia keel A1
HIL6583 Islami ajalugu
HIL6581 Lähis-Ida kultuurilugu
HIL6591 Akadeemiline kirjutamine Lähis-Ida uuringutes

 2020/2021. õa kevadsemester

HIL6572 Araabia keel A2
HIL6582 Lähis-Ida kirjandused
  Vabaaine 6 EAP mahus
HIK6082 Kriitiline mõtlemine
YID6001 ELU

2021/2022. õa sügissemester

HIL6573 Araabia keel B1.1
HIL6585 Lähis-Ida uuringute erikursus
AIG6183 Globaalne ajalugu
  Kõrvaleriala aine 6 EAP mahus
  Kõrvaleriala aine 6 EAP mahus

 2021/2022. õa kevadsemester

HIL6574 Araabia keel B1.2
HIL6584 Lähis-Ida ühiskonnad
HIK6084 Maailmakirjandus
  Kõrvaleriala aine 6 EAP mahus
  Kõrvaleriala aine 6 EAP mahus

2022/2023. õa sügissemester

HIL6575 Araabia keel B2.1
HIL6592 Lähis-Ida uuringute bakalaureuseseminar
HIK6085 Maailmavaated ja usundid
  Kõrvaleriala aine 6 EAP mahus
  Kõrvaleriala aine 6 EAP mahus

 2022/2023. õa kevadsemester

HIL6576 Araabia keel B2.2
HIL6594 Lähis-Ida uuringute praktika
  Kõrvaleriala aine 6 EAP mahus
  Kõrvaleriala aine 6 EAP mahus
HIL6570 Bakalaureuseeksam

Ajalugu (AIAJB) 2018

A

jaloo bakalaureuseõppe nominaaljaotus 2018. aastal sisseastunutele. Nominaaljaotuses võib tulla muudatusi, mis kajastuvad semestri tunniplaanis.

2018/2019. õa sügissemester

HIK6081

Suured küsimused

HIK6084

Maailmakirjandus

AIG6301

Antiikmaailm

AIG6312

Põhjamaade ajaloo seminar

AIG6332

Ajaloouurimise allikad

2018/2019. õa kevadsemester

AIG6183

Globaalne ajalugu

AIG6331

Uurimistöö alused ja akadeemiline kirjutamine

 

Erialane inglise keel

AIG6313

Vene ajaloo seminar

AIG6302

Kesk- ja varauusaegne maailm

2019/2020. õa sügissemester

HIK6085

Maailmavaated ja usundid

AIG6303

Uusaegne maailm

AIG6314

Saksa ajaloo seminar

 

IFI6218 Digihumanitaaria tehnoloogiad / AIG6324 Argikultuuri ajalugu / RIT6101 Riik, poliitika ja valitsemine

 

HIK6086 Sissejuhatus digihumanitaariasse / AIG6341 Majandus- ja kommunikatsioonivõrgustikud /RIE6006 Euroopa Liidu põhikursus, RAS6010 Ühiskonna uurimine ja analüüs

2019/2020. õa kevadsemester

HIK6082

Kriitiline mõtlemine

AIG6304

20. sajandi ajalugu

AIG6311

Eesti ja Balti ajaloo seminar

 

HIK6087 Digitaalne kultuuriloome /AIG6322 Kunst ja ühiskond / RIM6101 Ettevõtlus ja majandus

 

IFI6221 Kvantitatiivne digihumanitaaria / AIG6343 Keskkonna- ja tehnoloogiaajalugu  / RIE6006 Euroopa Liidu põhikursus

 

Rahvusvahelised inimõigused

AIG6333

Museoloogia ja muinsuskaitse

2020/2021. õa sügissemester

 

IFI6222 Kvalitatiivne digihumanitaaria / AIG6342 Rände- ja koloniaalajalugu / RIP6002 Poliitilised ideoloogiad

 

IFI6219 Tehnoloogia ja ühiskond / AIG6321 Võim ja sõda / AKJ6292 Ühiskond ja õigus, RIM6010 majanduspoliitika alused

AIG6334 Erialane praktika

YID6001

ELU

 

Vabaaine(d) 6 EAP ulatuses

2020/2021. õa kevadsemester

 

IFI6220 Digitaalne informatsioon ja kommunikatsioon / AIG6344 Mineviku visuaalsed ja aistilised keskkonnad / RIT6012 Kodanikuühiskond

 

IFI6223 Keel ja tehnoloogia / AIG6323 Inimene ja materiaalne kultuur

 

Vabaaine(d) 6 EAP ulatuses

AIG6300

Bakalaureuseksam

Ajalugu (AIAJB) 2019

Ajaloo bakalaureuseõppe nominaaljaotus 2019. aastal sisseastunutele. Nominaaljaotuses võib tulla muudatusi, mis kajastuvad semestri tunniplaanis.

2019/2020. õa sügissemester

HIK6081

Suured küsimused

LCD6311

Saksa keel A1 / Vabaaine(d) 6 EAP mahus

AIG6301

Antiikmaailm

AIG6312

Põhjamaade ajaloo seminar

AIG6332

Ajaloouurimise allikad

2019/2020. õa kevadsemester

HIK6082

Kriitiline mõtlemine

AIG6331

Uurimistöö alused ja akadeemiline kirjutamine

LCD6312 Saksa keel A2 / Vabaaine(d) 6 EAP mahus

AIG6313

Vene ajaloo seminar

AIG6302

Kesk- ja varauusaegne maailm

2020/2021. õa sügissemester

AIG6183

Globaalne ajalugu

AIG6303

Uusaegne maailm

AIG6314

Saksa ajaloo seminar

GRS6320 Erialane saksa keel
 

IFI6218 Digihumanitaaria tehnoloogiad / AIG6342 Rände- ja koloniaalajalugu / RIT6101 Riik, poliitika ja valitsemine

 

HIK6086 Sissejuhatus digihumanitaariasse / AIG6316 Nõukogude kultuur ja ühiskond /RIE6006 Euroopa Liidu põhikursus, RAS6010 Ühiskonna uurimine ja analüüs

2020/2021. õa kevadsemester

HIK6084

Maailmakirjandus

AIG6304

20. sajandi ajalugu

AIG6315

Eesti ajaloo seminar

 

HIK6087 Digitaalne kultuuriloome / AIG6344 Mineviku visuaalsed ja aistilised keskkonnad / RIM6101 Ettevõtlus ja majandus

 

IFI6221 Kvantitatiivne digihumanitaaria / AIG6323 Inimene ja materiaalne kultuur  / RIE6006 Euroopa Liidu põhikursus, AKJ6293 Rahvusvahelised inimõigused

2021/2022. õa sügissemester

 

IFI6222 Kvalitatiivne digihumanitaaria / AIG6324 Argikultuuri ajalugu / RIP6002 Poliitilised ideoloogiad

 

IFI6219 Tehnoloogia ja ühiskond / AIG6341 Majandus- ja kommunikatsioonivõrgustikud / AKJ6292 Ühiskond ja õigus, RIM6010 Majanduspoliitika alused

YID6001

ELU

AIG6334 Erialane praktika
HIK6085 Maailmavaated ja usundid

2021/2022. õa kevadsemester

 

IFI6220 Digitaalne informatsioon ja kommunikatsioon / AIG6322 Kunst ja ühiskond / RIT6012 Kodanikuühiskond

 

IFI6223 Keel ja tehnoloogia / AAIG6343 Keskkonna- ja tehnoloogiaajalugu

AIG6333 Museoloogia ja muinsuskaitse

AIG6300

Bakalaureuseksam

Ajalugu (AIAJB) 2020

Ajaloo bakalaureuseõppe nominaaljaotus 2020. aastal sisseastunutele. Nominaaljaotuses võib tulla muudatusi, mis kajastuvad semestri tunniplaanis.

2020/2021. õa sügissemester

HIK6081

Suured küsimused

LCD6311

Saksa keel A1 / LCR6311 Vene keel A1 / Vabaaine(d) 6 EAP mahus

AIG6301

Antiikmaailm

AIG6312

Põhjamaade ajaloo seminar

AIG6332

Ajaloouurimise allikad

2020/2021. õa kevadsemester

HIK6082

Kriitiline mõtlemine

AIG6331

Uurimistöö alused ja akadeemiline kirjutamine

  LCD6312 Saksa keel A2 / LCR6312 Vene keel A2 / Vabaaine(d) 6 EAP mahus

AIG6313

Vene ajaloo seminar

AIG6302

Kesk- ja varauusaegne maailm

2021/2022. õa sügissemester

AIG6183

Globaalne ajalugu

AIG6303

Uusaegne maailm

AIG6314

Saksa ajaloo seminar

  GRS6320 Erialane saksa keel / SKS6401 Erialane vene keel ajaloolastele
 

IFI6218 Digihumanitaaria tehnoloogiad / AIG6341 Majandus- ja kommunikatsioonivõrgustikud / AKJ6292 Ühiskond ja õigus

 

HIK6086 Sissejuhatus digihumanitaariasse / AIG6324 Argikultuuri ajalugu / RIT6101 Riik, poliitika ja valitsemine, RAS6010 Ühiskonna uurimine ja analüüs

2021/2022. õa kevadsemester

HIK6084

Maailmakirjandus

AIG6304

20. sajandi ajalugu

AIG6315

Eesti ajaloo seminar

 

HIK6087 Digitaalne kultuuriloome / AIG6322 Kunst ja ühiskond / RIT6012 Kodanikuühiskond

 

IFI6221 Kvantitatiivne digihumanitaaria / AIG6343 Keskkonna- ja tehnoloogiajalugu

AIG6333

Museoloogia ja muinsuskaitse

2022/2023. õa sügissemester

 

IFI6222 Kvalitatiivne digihumanitaaria / AIG6342 Rände- ja koloniaalajalugu / AKJ6293 Rahvusvahelised inimõigused

 

IFI6223 Keel ja tehnoloogia / AIG6316 Nõukogude kultuur ja ühiskond / RIP6002 Poliitilised ideoloogiad, RIT6016 Eesti ühiskond ja poliitika

YID6001

ELU

AIG6334 Erialane praktika
HIK6085 Maailmavaated ja usundid

2022/2023. õa kevadsemester

 

IFI6235 Multimeediumi tehnoloogiad / AIG6344 Mineviku visuaalsed ja aistilised keskkonnad / RIM6010 Majanduspoliitika alused

 

IFI6219 Tehnoloogia ja ühiskond / AIG6323 Inimene ja materiaalne kultuur / RIE6006 Euroopa Liidu põhikursus, RIM6101 Ettevõtlus ja majandus

AIG6300

Bakalaureuseksam

Eesti filoloogia (EKEB) 2018

E

Eesti filoloogia bakalaureuseõppe nominaaljaotus 2018. aastal sisseastunutele. Nominaaljaotuses võib tulla muudatusi, mis kajastuvad semestri tunniplaanis.

EESTI KEEL JA KIRJANDUS

2018/2019. õa sügissemester

HIK6081

Suured küsimused

HIK6084

Maailmakirjandus

EKE6103

Eesti kirjakeel

EKE6301

Rahvaluule ja vanem eesti kirjandus

EKE6312

Akadeemilised tekstid

2018/2019. õa kevadsemester

AIG6183

Globaalne ajalugu

 

Erialane inglise keel

EKE6311

Tekstitüübid ja kirjalik tekstiloome

EKE6101

Eesti keele struktuur I

EKE6302

Eesti kirjanduse uuenemine

2019/2020. õa sügissemester

HIK6085

Maailmavaated ja usundid

YID6001

ELU

EKE6303

Eesti kirjandus 20. sajandi teisel poolel

 

Kõrvalaeriala aine

 

Kõrvalaeriala aine

2019/2020. õa kevadsemester

EKE6102

Eesti keele struktuur II

EKE6104

Eesti keele ajalugu ja variatiivsus

EKE6304

Kirjandustekstide lähianalüüs  

 

Kõrvalaeriala aine

 

Kõrvalaeriala aine

  Vabaaine(d) 6 EAP mahus

2020/2021. õa sügissemester

 

Kõrvalaeriala aine

 

Kõrvalaeriala aine

 

Vabaaine(d) 6 EAP mahus

EKE6313

Bakalaureuseseminar

2020/2021. õa kevadsemester

 

Kõrvalaeriala aine

 

Kõrvalaeriala aine

HIK6082 Kriitiline mõtlemine

EKE6314

Erialane praktika

EKE6300

Bakalaureuseksam

REFERENT-TOIMETAJA

2018/2019. õa sügissemester

HIK6081

Suured küsimused

HIK6084

Maailmakirjandus

EKE6103

Eesti kirjakeel

EKT6302

Andmeallikad ja refereerimine

EKT6303

Eesti keel asjajamiskeelena

2018/2019. õa kevadsemester

AIG6183

Globaalne ajalugu

 

Erialane inglise keel

EKT6311

Akadeemiline kirjutamine

EKE6101

Eesti keele struktuur I

EKT6301

Keeleline toimetamine

2019/2020. õa sügissemester

EKT6312

Erialane toimetamisprojekt

EKT6304

Ingliskeelsete tekstide refereerimine

HIK6085

Maailmavaated ja usundid
 

Kõrvalaeriala aine

 

Kõrvalaeriala aine

2019/2020. õa kevadsemester

EKE6102

Eesti keele struktuur II

EKE6104

Eesti keele ajalugu ja variatiivsus

 

Vabaaine(d) 6 EAP mahus

 

Kõrvalaeriala aine

 

Kõrvalaeriala aine

2020/2021. õa sügissemester

 

Kõrvalaeriala aine

 

Kõrvalaeriala aine

YID6001

ELU

 

Vabaaine(d) 6 EAP mahus

EKT6313

Bakalaureuseseminar

2020/2021. õa kevadsemester

 

Kõrvalaeriala aine

 

Kõrvalaeriala aine

HIK6082 Kriitiline mõtlemine

ETK6314

Erialane praktika

ETK6300

Bakalaureuseksam

Eesti filoloogia (EKEB) 2019

Eesti filoloogia bakalaureuseõppe nominaaljaotus 2019. aastal sisseastunutele. Nominaaljaotuses võib tulla muudatusi, mis kajastuvad semestri tunniplaanis.

EESTI KEEL JA KIRJANDUS

2019/2020. õa sügissemester

HIK6081

Suured küsimused

EKE6101

Eesti keele struktuur I

EKE6103

Eesti kirjakeel

EKE6301

Rahvaluule ja vanem eesti kirjandus

EKE6107

Keele- ja kirjandusteaduse alused

2019/2020. õa kevadsemester

HIK6082

Kriitiline mõtlemine
EKE6104 Eesti keele ajalugu ja variatiivsus

EKE6311

Tekstitüübid ja kirjalik tekstiloome

EKE6102

Eesti keele struktuur II

EKE6302

Eesti kirjanduse uuenemine

2020/2021. õa sügissemester

AIG6183

Globaalne ajalugu

EKE6108

Erialane soome keel eesti filoloogidele

EKE6303

Eesti kirjandus 20. sajandi teisel poolel

 

Kõrvalaeriala aine

 

Kõrvalaeriala aine

2020/2021. õa kevadsemester

HIK6084 Maailmakirjandus

YID6001

ELU

EKE6304

Kirjandustekstide lähianalüüs  

 

Kõrvalaeriala aine

 

Kõrvalaeriala aine

2021/2022. õa sügissemester

 

Kõrvalaeriala aine

 

Kõrvalaeriala aine

HIK6085

Maailmavaated ja usundid
 

Vabaaine(d) 6 EAP ulatuses

EKE6313

Bakalaureuseseminar

2021/2022. õa kevadsemester

 

Kõrvalaeriala aine

 

Kõrvalaeriala aine

 

Vabaaine(d) 6 EAP ulatuses

EKE6314

Erialane praktika

EKE6300

Bakalaureuseksam

REFERENT-TOIMETAJA

2019/2020. õa sügissemester

HIK6081

Suured küsimused

EKE6101

Eesti keele struktuur I

EKE6103

Eesti kirjakeel

EKT6302

Andmeallikad ja refereerimine

EKT6303

Eesti keel asjajamiskeelena

2019/2020. õa kevadsemester

HIK6082

Kriitiline mõtlemine
 

Erialane inglise keel

EKT6311

Akadeemiline kirjutamine

EKE6102

Eesti keele struktuur II

EKT6301

Keeleline toimetamine

2020/2021. õa sügissemester

YID6001

ELU

EKT6304 Ingliskeelsete tekstide refereerimine

AIG6183

Globaalne ajalugu
 

Kõrvalaeriala aine

 

Kõrvalaeriala aine

2020/2021. õa kevadsemester

HIK6084

Maailmakirjandus

EKE6104

Eesti keele ajalugu ja variatiivsus

EKT6312

Erialane toimetamisprojekt
 

Kõrvalaeriala aine

 

Kõrvalaeriala aine

2021/2022. õa sügissemester

 

Kõrvalaeriala aine

 

Kõrvalaeriala aine

EKT6313

Bakalaureuseseminar

 

Vabaaine(d) 6 EAP mahus

HIK6085

Maailmavaated ja usundid

2021/2022. õa kevadsemester

 

Kõrvalaeriala aine

 

Kõrvalaeriala aine

 

Vabaaine(d) 6 EAP mahus

ETK6314

Erialane praktika

ETK6300

Bakalaureuseksam

Eesti filoloogia (EKEB) 2020

Eesti filoloogia bakalaureuseõppe nominaaljaotus 2020. aastal sisseastunutele. Nominaaljaotuses võib tulla muudatusi, mis kajastuvad semestri tunniplaanis.

EESTI KEEL JA KIRJANDUS

2020/2021. õa sügissemester

HIK6081

Suured küsimused

EKE6101

Eesti keele struktuur I

EKE6103

Eesti kirjakeel

EKE6301

Rahvaluule ja vanem eesti kirjandus

EKE6107

Keele- ja kirjandusteaduse alused

2020/2021. õa kevadsemester

HIK6082

Kriitiline mõtlemine
EKE6104 Eesti keele ajalugu ja variatiivsus

EKE6311

Tekstitüübid ja kirjalik tekstiloome

EKE6102

Eesti keele struktuur II

EKE6302

Eesti kirjanduse uuenemine

2021/2022. õa sügissemester

AIG6183

Globaalne ajalugu

EKE6108

Erialane soome keel eesti filoloogidele

EKE6303

Eesti kirjandus 20. sajandi teisel poolel

 

Kõrvalaeriala aine 6 EAP mahus

 

Kõrvalaeriala aine 6 EAP mahus

2021/2022. õa kevadsemester

HIK6084 Maailmakirjandus

YID6001

ELU

EKE6304

Kirjandustekstide lähianalüüs  

 

Kõrvalaeriala aine 6 EAP mahus

 

Kõrvalaeriala aine 6 EAP mahus

2022/2023. õa sügissemester

 

Kõrvalaeriala aine 6 EAP mahus

 

Kõrvalaeriala aine 6 EAP mahus

HIK6085

Maailmavaated ja usundid
 

Vabaaine(d) 6 EAP ulatuses

EKE6313

Bakalaureuseseminar

2022/2023. õa kevadsemester

 

Kõrvalaeriala aine 6 EAP mahus

 

Kõrvalaeriala aine 6 EAP mahus

 

Vabaaine(d) 6 EAP ulatuses

EKE6314

Erialane praktika

EKE6300

Bakalaureuseksam

REFERENT-TOIMETAJA

2020/2021. õa sügissemester

HIK6081

Suured küsimused

EKE6101

Eesti keele struktuur I

EKE6103

Eesti kirjakeel

EKT6302

Andmeallikad ja refereerimine

EKT6303

Eesti keel asjajamiskeelena

2020/2021. õa kevadsemester

HIK6082

Kriitiline mõtlemine
 

Erialane inglise keel

EKT6311

Akadeemiline kirjutamine

EKE6102

Eesti keele struktuur II

EKT6301

Keeleline toimetamine

2021/2022. õa sügissemester

YID6001

ELU

EKT6304 Ingliskeelsete tekstide refereerimine

AIG6183

Globaalne ajalugu
 

Kõrvalaeriala aine 6 EAP mahus

 

Kõrvalaeriala aine 6 EAP mahus

2021/2022. õa kevadsemester

HIK6084

Maailmakirjandus

EKE6104

Eesti keele ajalugu ja variatiivsus

EKT6312

Erialane toimetamisprojekt
 

Kõrvalaeriala aine 6 EAP mahus

 

Kõrvalaeriala aine 6 EAP mahus

2022/2023. õa sügissemester

 

Kõrvalaeriala aine 6 EAP mahus

 

Kõrvalaeriala aine 6 EAP mahus

EKT6313

Bakalaureuseseminar

 

Vabaaine(d) 6 EAP mahus

HIK6085

Maailmavaated ja usundid

2022/2023. õa kevadsemester

 

Kõrvalaeriala aine 6 EAP mahus

 

Kõrvalaeriala aine 6 EAP mahus

 

Vabaaine(d) 6 EAP mahus

ETK6314

Erialane praktika

ETK6300

Bakalaureuseksam

Antropoloogia (HIANB) 2018

Antropoloogia bakalaureuseõppe nominaaljaotus 2018. aastal sisseastunutele.

Nominaaljaotuses võib tulla muudatusi, mis kajastuvad semestri tunniplaanis.

 

2018/2019. õa sügissemester

HIK6081

Suured küsimused

HIK6084

Maailmakirjandus

HIA6321

Sissejuhatus kultuurantropoloogiasse

HIA6344

Akadeemiline kirjutamine

 

Vabaaine(d) 6 EAP mahus

2018/2019. õa kevadsemester

AIG6183

Globaalne ajalugu

HIA6322

Antropoloogilise mõtte ajalugu

 

Erialane inglise keel

HIA6332

Kogemusantropoloogia

HIA6341

Etnograafiate tõlgendamine I

2019/2020. õa sügissemester

HIA6323

Nüüdisaegsed antropoloogilised ideed

HIA6342

Etnograafiate tõlgendamine II

HIK6085 Maailmavaated ja usundid
 

Kõrvaleriala aine

 

Kõrvaleriala aine

2019/2020. õa kevadsemester

YID6001

ELU

HIA6324

Antropoloogia antropoloogiast

HIA6336 Uurimismeetodid antropoloogias

HIA6331

Antropoloogia erikursus
 

Kõrvaleriala aine

 

Kõrvaleriala aine

2020/2021. õa sügissemester

 

Kõrvaleriala aine

 

Kõrvaleriala aine

 

Vabaaine(d) 6 EAP mahus

HIA6337

Erialane praktika

HIA6333

Kultuuri poliitiline ökonoomia

2020/2021 õa kevadsemester

 

Kõrvaleriala aine

 

Kõrvaleriala aine

HIK6082 Kriitiline mõtlemine
 

Bakalaureuseeksam

Antropoloogia (HIANB) 2019

Antropoloogia bakalaureuseõppe nominaaljaotus 2019. aastal sisseastunutele.

Nominaaljaotuses võib tulla muudatusi, mis kajastuvad semestri tunniplaanis.

 

2019/2020. õa sügissemester

HIK6081

Suured küsimused

HIK6085

Maailmavaated ja ususndid

HIA6321

Sissejuhatus kultuurantropoloogiasse

HIA6344

Akadeemiline kirjutamine

 

Vabaaine(d) 6 EAP mahus

2019/2020. õa kevadsemester

HIK6082

Kriitiline mõtlemine

HIA6322

Antropoloogilise mõtte ajalugu

 

Erialane inglise keel

HIA6324

Antropoloogia antropoloogiast
 

Vabaaine(d) 6 EAP mahus

2020/2021. õa sügissemester

HIA6323

Nüüdisaegsed antropoloogilised ideed

HIA6342

Etnograafiate tõlgendamine II

AIG6183

Globaalne ajalugu
HIA6331 Antropoloogia erikursus
 

Kõrvaleriala aine

 

Kõrvaleriala aine

2020/2021. õa kevadsemester

HIK6084

Maailmakirjandus

HIA6332

Kogemusantropoloogia
HIA6336 Uurimismeetodid antropoloogias
 

Kõrvaleriala aine

 

Kõrvaleriala aine

2021/2022. õa sügissemester

 

Kõrvaleriala aine

 

Kõrvaleriala aine

YID6001

ELU

HIA6337

Erialane praktika

HIA6333

Kultuuri poliitiline ökonoomia

2021/2022 õa kevadsemester

 

Kõrvaleriala aine

 

Kõrvaleriala aine

HIA6341 Etnograafiate tõlgendamine I
 

Bakalaureuseeksam

Antropoloogia (HIANB) 2020

Antropoloogia bakalaureuseõppe nominaaljaotus 2020. aastal sisseastunutele.

Nominaaljaotuses võib tulla muudatusi, mis kajastuvad semestri tunniplaanis.

 

2020/2021. õa sügissemester

HIK6081

Suured küsimused

HIK6085

Maailmavaated ja usundid

HIA6321

Sissejuhatus kultuurantropoloogiasse

HIA6344

Akadeemiline kirjutamine

HIA6322

Antropoloogilise mõtte ajalugu

2020/2021. õa kevadsemester

HIK6082

Kriitiline mõtlemine

HIA6323

Nüüdisaegsed antropoloogilised ideed

 

Erialane inglise keel

HIA6324

Antropoloogia antropoloogiast
HIA6346

Etnograafiliste tekstide tõlgendamine

2021/2022. õa sügissemester

AIG6183

Globaalne ajalugu

HIA6331

Antropoloogia erikursus

 

Vabaaine 6 EAP mahus
 

Kõrvaleriala aine 6 EAP mahus

 

Kõrvaleriala aine 6 EAP mahus

2021/2022. õa kevadsemester

HIK6084

Maailmakirjandus

HIA6332

Kogemusantropoloogia
HIA6336 Uurimismeetodid antropoloogias
 

Kõrvaleriala aine 6 EAP mahus

 

Kõrvaleriala aine 6 EAP mahus

2022/2023. õa sügissemester

HIA6345 Kirjalik uurimistöö
 

Kõrvaleriala aine 6 EAP mahus

 

Kõrvaleriala aine 6 EAP mahus

YID6001

ELU

HIA6337

Erialane praktika

HIA6333

Kultuuri poliitiline ökonoomia

2022/2023. õa kevadsemester

 

Kõrvaleriala aine 6 EAP mahus

 

Kõrvaleriala aine 6 EAP mahus

  Vabaaine 6 EAP mahus
 

Bakalaureuseeksam

Filosoofia (HIFIB) 2018

F

ilosoofia bakalaureuseõppe nominaaljaotus 2018. aastal sisseastunutele.

Nominaaljaotuses võib tulla muudatusi, mis kajastuvad semestri tunniplaanis.

2018/2019. õa sügissemester

HIK6081

Suured küsimused

AIG6183

Globaalne ajalugu

HIF6322

Metafüüsika

HIF6331

Filosoofia tüvitekstiseminar antiikajast

HIF6343

Lugemisseminar

2018/2019. õa kevadsemester

AIG6183

Globaalne ajalugu

 

Erialane inglise keel

HIK6085

Maailmavaated ja usundid

HIF6332

Filosoofia tüvitekstiseminar keskajast

HIF6324

Esteetika

2019/2020. õa sügissemester

YID6001

ELU

HIF6321

Epistemoloogia

HIF6333

Filosoofia tüvitekstiseminar uusajast

 

Kõrvaleriala aine

 

Kõrvaleriala aine

2019/2020. õa kevadsemester

HIK6351

Retoorika

HIF6323

Eetika ja poliitikafilosoofia

HIF6334

Filosoofia tüvitekstiseminar tänapäevast

HIK6082 Kriitiline mõtlemine
 

Kõrvaleriala aine

 

Kõrvaleriala aine

2020/2021. õa sügissemester

 

Kõrvaleriala aine

 

Kõrvaleriala aine

 

Vabaaine(d) 6 EAP mahus

HIF6342

Bakalaureuseseminar

2020/2021. õa kevadsemester

 

Kõrvaleriala aine

 

Kõrvaleriala aine

HIF6344

Erialane praktika

 

Vabaaine(d) 6 EAP mahus

 

Bakalaureuseksam

Filosoofia (HIFIB) 2019

Filosoofia bakalaureuseõppe nominaaljaotus 2019. aastal sisseastunutele.

Nominaaljaotuses võib tulla muudatusi, mis kajastuvad semestri tunniplaanis.

2019/2020. õa sügissemester

HIK6081

Suured küsimused

HIF6321

Epistemoloogia

HIF6322

Metafüüsika

HIF6331

Filosoofia tüvitekstiseminar antiikajast

HIF6343

Lugemisseminar

2019/2020. õa kevadsemester

HIK6351

Retoorika
 

Erialane inglise keel

HIK6082

Kriitiline mõtlemine

HIF6332

Filosoofia tüvitekstiseminar keskajast

HIF6324

Esteetika

2020/2021. õa sügissemester

AIG6183

Globaalne ajalugu

YID6001

ELU

HIF6333

Filosoofia tüvitekstiseminar uusajast

 

Kõrvaleriala aine

 

Kõrvaleriala aine

2020/2021. õa kevadsemester

HIK6084

Maailmakirjandus

HIF6323

Eetika ja poliitikafilosoofia

HIF6334

Filosoofia tüvitekstiseminar tänapäevast

 

Kõrvaleriala aine

 

Kõrvaleriala aine

2021/2022. õa sügissemester

 

Kõrvaleriala aine

 

Kõrvaleriala aine

HIK6085

Maailmavaated ja usundid
 

Vabaaine(d) 6 EAP mahus

HIF6346

Bakalaureuseseminar

2021/2022. õa kevadsemester

 

Kõrvaleriala aine

 

Kõrvaleriala aine

HIF6344

Erialane praktika

 

Vabaaine(d) 6 EAP mahus

 

Bakalaureuseksam

Filosoofia (HIFIB) 2020

Filosoofia bakalaureuseõppe nominaaljaotus 2020. aastal sisseastunutele.

Nominaaljaotuses võib tulla muudatusi, mis kajastuvad semestri tunniplaanis.

2020/2021. õa sügissemester

HIK6081

Suured küsimused

HIK6085

Maailmavaated ja usundid

HIF6322

Metafüüsika

HIF6333

Filosoofia tüvitekstiseminar uusajast

HIF6331 Filosoofia tüvitekstiseminar antiikajast

HIF6343

Lugemisseminar

2020/2021. õa kevadsemester

HIF6321

Epistemoloogia
 

Erialane inglise keel

HIK6082

Kriitiline mõtlemine

HIF6332

Filosoofia tüvitekstiseminar keskajast

HIF6324

Esteetika

2021/2022. õa sügissemester

AIG6183

Globaalne ajalugu

YID6001

ELU
 

Kõrvaleriala aine 6 EAP mahus

 

Kõrvaleriala aine 6 EAP mahus

2021/2022. õa kevadsemester

HIK6084

Maailmakirjandus
HIK6351 Retoorika

HIF6323

Eetika ja poliitikafilosoofia

HIF6334

Filosoofia tüvitekstiseminar tänapäevast

 

Kõrvaleriala aine 6 EAP mahus

 

Kõrvaleriala aine 6 EAP mahus

2022/2023. õa sügissemester

 

Kõrvaleriala aine 6 EAP mahus

 

Kõrvaleriala aine 6 EAP mahus

 

Vabaaine(d) 6 EAP mahus

HIF6346

Bakalaureuseseminar

2022/2023. õa kevadsemester

 

Kõrvaleriala aine 6 EAP mahus

 

Kõrvaleriala aine 6 EAP mahus

HIF6344

Erialane praktika

 

Vabaaine(d) 6 EAP mahus

 

Bakalaureuseksam

Interdistsiplinaarsed humanitaarteadused - Artes Liberales (KKLHB) 2018/ Liberal Arts in Humanities 2018

Liberal Arts in Humanities

Nominal division

 

2018/2019 autumn semester

HIK6083

Studying at the University: Introduction to the Humanities

HIK6082

Critical Thinking

GRT6020

Language and Culture

EKY6101/ LCE6331

Practical Estonian A1 / Proficiency English C1.1

RIE6013

Estonian Society

 

2018/2019 spring semester

GRA6325

Academic Writing

YID6001

ELU - Enhanced Learning Unlimited

EKY6102/LCE6332

Practical Estonian A2/ Proficiency English C1.2

 

Open elective course 6 ECTS

 

Open elective course 6 ECTS

 

2019/2020 autumn semester

 

Open elective course 6 ECTS

 

Open elective course 6 ECTS

 

Open elective course 6 ECTS

History

Literaray and Cultural Studies of English Speaking Countries

Comparative Cultural Analysis

Estonian Studies

Asian Studies

Anthropology

Russian Language and Culture

AIG6314 Seminar in German History

GRA6303 Society and Culture of English-Speaking Countries

HIK6435 Seminar in Literature, Visual Culture and Film

EKY6105 Introduction to Estonian Culture

HIL6212 Specia Course in Asian Studies

HIA6333 The Political Economy of Culture

LCR6331 Russian C1.1

 

2019/2020 spring semester

IFI6217

Digital Literacy

 

Open elective course 6 ECTS

 

Open elective course 6 ECTS

History

Literaray and Cultural Studies of English Speaking Countries

Comparative Cultural Analysis

Estonian Studies

Asian Studies

Anthropology

Russian Language and Culture

AIG6304 History of the 20th century

GRA6313 British Literature from the Renaissance to the Present Day

HIK6436 Special Course in Cultural Theory

EKY6106 Estonian Regional Studies

HIL6210 Chinese Society and Politics

 

HIL6213 Japanese Society and Politics

HIA6324 Anthropology of Anthropology

 

 

LCR6332 Russian C1.2

 

SKS6211 Paradigms of Russian Culture

 

2020/2021 autumn semester

HIK6431

Practice

 

Open elective course 6 ECTS

 

Open elective course 6 ECTS

History

Literaray and Cultural Studies of English Speaking Countries

Comparative Cultural Analysis

Estonian Studies

Asian Studies

Anthropology

Russian Language and Culture

AIG6321 Power and War

GRA6314 American Literature

GRA6831 Elective on English Culture, Literature and Art

EKY6107 Estonian theatre, film and popular culture

  HIA6332 Anthropology of Experience  

 

2020/2021 spring semester

HIK6433

Written Research Project

HIK6432

Bachelor Research Seminar

HIK6430

Bachelor's Examination in Humanities

History

Literaray and Cultural Studies of English Speaking Countries

Comparative Cultural Analysis

Estonian Studies

Asian Studies

Anthropology

Russian Language and Culture

AIG6313 Seminar in Russian History

GRA6304 Analysis of Literary Texts

HIK6434 Film Adaptation

EKY6108 Estonian Literature

HIL6211 Southeast Asian Societies and Politics

HIA6331 Special Course in Anthropology

SKS6213 20th Century Russian Literature

Interdistsiplinaarsed humanitaarteadused - Artes Liberales (KKLHB) 2019/ Liberal Arts in Humanities 2019

Liberal Arts in Humanities

Nominal division

 

2019/2020 autumn semester

HIK6083

Studying at the University: Introduction to the Humanities

HIK6082

Critical Thinking

EKY6101/ LCE6331

Practical Estonian A1 / Proficiency English C1.1

 

Open elective course 6 ECTS

  Open elective course 6 ECTS

 

2019/2020 spring semester

 

Open elective course 6 ECTS

YID6001

ELU - Enhanced Learning Unlimited

EKY6102/LCE6332

Practical Estonian A2/ Proficiency English C1.2

GRT6021 Language and Culture
IFI6217 Digital Literacy
HIL6213 Japanese Society and Politics (Asian Studies module)

 

2020/2021 autumn semester

RIE6013 Estonian Society
 

Open elective course 6 ECTS

 

Open elective course 6 ECTS

 

Open elective course 6 ECTS

History

Literaray and Cultural Studies of English Speaking Countries

Comparative Cultural Analysis

Estonian Studies

Asian Studies

Anthropology

Russian Language and Culture

AIG6342 Migration and Colonial History

AIG6313 Soviet Culture and Society

GRA6303 Society and Culture of English-Speaking Countries

HIK6436 Special Course in Cultural Theory

EKY6105 Introduction to Estonian Culture

HIL6211 Southeast Asian Societies and Politics

HIA6333 The Political Economy of Culture

LCR6331 Russian C1.1

 

2020/2021 spring semester

GRA6325 Academic Writing
 

Open elective course 6 ECTS

History

Literaray and Cultural Studies of English Speaking Countries

Comparative Cultural Analysis

Estonian Studies

Asian Studies

Anthropology

Russian Language and Culture

AIG6343 History of Enviroment and Technologies

GRA6313 British Literature from the Renaissance to the Present Day

HIK6434 Film Adaptation 

EKY6107 Estonian Theatre, Film and Popular Culture

HIL6212 Special Course in Asian Studies

HIA6324 Anthropology of Anthropology

 

 

LCR6332 Russian C1.2

 

SKS6211 Paradigms of Russian Culture

 

2021/2022 autumn semester

HIK6431

Practice

 

Open elective course 6 ECTS

 

Open elective course 6 ECTS

History

Literaray and Cultural Studies of English Speaking Countries

Comparative Cultural Analysis

Estonian Studies

Asian Studies

Anthropology

Russian Language and Culture

 

GRA6314 American Literature

GRA6831 Elective on English Culture, Literature and Art

EKY6106 Estonian Regional Studies

HIL6210 Chinese Society and Politics

HIL6213 Japanese Society and Politics

HIA6331 Special Course in Anthropology  

 

2021/2022 spring semester

HIK6433

Written Research Project

HIK6432

Bachelor Research Seminar

HIK6430

Bachelor's Examination in Humanities

History

Literaray and Cultural Studies of English Speaking Countries

Comparative Cultural Analysis

Estonian Studies

Asian Studies

Anthropology

Russian Language and Culture

AIG6313 Seminar in Russian History

GRA6304 Analysis of Literary Texts

HIK6435 Seminar in Literature, Visual Culture and Film

EKY6108 Estonian Literature

 

HIA6332 Anthropologu of Experience

SKS6213 20th Century Russian Literature

Interdistsiplinaarsed humanitaarteadused - Artes Liberales (KKLHB) 2019/ Liberal Arts in Humanities 2020

Liberal Arts in Humanities

Nominal division

 

2020/2021 autumn semester

HIK6083

Studying at the University: Introduction to the Humanities

HIK6082

Critical Thinking

EKY6101/ LCE6331

Practical Estonian A1 / Proficiency English C1.1

RIE6013

Estonian Society

  Open elective course 6 ECTS / LCR6311 Russian A1
HIK6436 Special Course in Cultural Theory (Cultural Analysis module)

 

2020/2021 spring semester

 

Open elective course 6 ECTS

  Open elective course 6 ECTS
  Open elective course 6 ECTS (GRA6333 Text Analysis and Writing Practice)

YID6001

ELU - Enhanced Learning Unlimited

EKY6102/LCE6332

Practical Estonian A2/ Proficiency English C1.2

IFI6217 Digital Literacy
HIL6210 Chinese Society and Politics (Asian Studies module)
LCR6312 Russian A2 (Russian Language and Culture for Beginners module)

 

2021/2022 autumn semester

GRT6021 Language and Society
 

Open elective course 6 ECTS

 

Open elective course 6 ECTS

 

Open elective course 6 ECTS

History

Literaray and Cultural Studies of English Speaking Countries

Cultural Analysis

Estonian Studies

Asian Studies

Anthropology

Russian Language and Culture for Advanced

Russian Language and Culture for Beginners

 

GRA6303 Society and Culture of English-Speaking Countries

 

EKY6105 Introduction to Estonian Culture

HIL6211 Southeast Asian Societies and Politics

HIA6321 Introduction to Cultural Anthropology

LCR6331 Russian C1.1

LCR6323 Rusian B1.1

 

2021/2022 spring semester

GRA6325 Academic Writing
GRA6325

Academic Writing

History

Literaray and Cultural Studies of English Speaking Countries

Cultural Analysis

Estonian Studies

Asian Studies

Anthropology

Russian Language and Culture for Advanced

Russian Language and Culture for Beginners

AIG6343 History of Enviroment and Technologies

AIG6313 Seminar in Russian History

GRA6313 British Literature from the Renaissance to the Present Day

HIK6434 Film Adaption

EKY6107 Estonian Theatre, Film and Popular Culture

HIL6212 Special Course in Asian Studies

HIA6324 Anthropology of Anthropology

 

 

LCR6332 Russian C1.2

 

SKS6211 Paradigms of Russian Culture

LCR6324 Russian B1.2

 

2022/2023 autumn semester

HIK6431

Practice

 

Open elective course 6 ECTS

 

Open elective course 6 ECTS

History

Literaray and Cultural Studies of English Speaking Countries

Cultural Analysis

Estonian Studies

Asian Studies

Anthropology

Russian Language and Culture for Advanced

Russian Language and Culture for Beginners

AIG6342 Migration and Colonial History

AIG6316 Soviet Culture and Society

GRA6314 American Literature

GRA6831 Elective on English Culture, Literature and Art

EKY6106 Estonian Regional Studies

 

HIL6213 Japanese Society and Politics

HIA6331 Special Course in Anthropology

HIA6333 The Political Economy of Culture

   

 

2022/2023 spring semester

HIK6433

Written Research Project

HIK6432

Bachelor Research Seminar

HIK6430

Bachelor's Examination in Humanities

History

Literaray and Cultural Studies of English Speaking Countries

Cultural Analysis

Estonian Studies

Asian Studies

Anthropology

Russian Language and Culture for Advanced

Russian Language and Culture for Beginners

 

GRA6304 Analysis of Literary Texts

HIK6435 Seminar in Literature, Visual Culture and Film

EKY6108 Estonian Literature

 

 

SKS6213 20th Century Russian Literature

SKS6215 Paradigms of Russian Culture

Kultuuriteadus (HIKTB) 2018

K

ultuuriteaduse bakalaureuseõppe nominaaljaotus 2018. aastal sisseastunutele.

Nominaaljaotuses võib tulla muudatusi, mis kajastuvad semestri tunniplaanis.

2018/2019. õa sügissemester

HIK6081

Suured küsimused

HIK6084

Maailmakirjandus

HIK6331

Kultuuriteooria

HIK6332

Semiootika

 

Vabaaine

2018/2019. õa kevadsemester

AIG6183

Globaalne ajalugu

 

Erialane inglise keel

HIK6085

Maailmavaated ja usundid

HIK6333

Kultuuriajalugu

HIK6334

Populaarkultuuri teooriad

2019/2020. õa sügissemester

YID6001

ELU
HIK6343 Filmi-, draama- või visuaalkultuuri analüüs

HIK6345

Religioossete protsesside analüüs
 

Kõrvaleriala aine

 

Kõrvaleriala aine

2019/2020. õa kevadsemester

HIK6351

Retoorika

HIK6082

Kriitiline mõtlemine

HIK6341

Kultuurikeskkonna analüüs
HIK6342 Tekstianalüüs
 

Kõrvaleriala aine

 

Kõrvaleriala aine

2020/2021. õa sügissemester

 

Kõrvaleriala aine

 

Kõrvaleriala aine

HIK6353

Lugemisseminar

HIK6352

Bakalaureuseseminar

2020/2021. õa kevadsemester

 

Kõrvaleriala aine

 

Kõrvaleriala aine

HIK6354

Erialane praktika

 

Vabaaine(d) 6 EAP mahus

HIK6300 Bakalaureuseeksam

Kultuuriteadus (HIKTB) 2019

Kultuuriteaduse bakalaureuseõppe nominaaljaotus 2019. aastal sisseastunutele.

Nominaaljaotuses võib tulla muudatusi, mis kajastuvad semestri tunniplaanis.

2019/2020. õa sügissemester

HIK6081

Suured küsimused

HIK6334

Populaarkultuuri teooriad

HIK6331

Kultuuriteooria

HIK6332

Semiootika

 

Vabaaine(d) 6 EAP mahus

2019/2020. õa kevadsemester

HIK6082

Kriitiline mõtlemine
 

Erialane inglise keel

HIK6351

Retoorika

HIK6333

Kultuuriajalugu

HIK6341

Kultuurikeskkonna analüüs

2020/2021. õa sügissemester

AIG6183

Globaalne ajalugu

YID6001

ELU

HIK6342

Tekstianalüüs

 

Kõrvaleriala aine

 

Kõrvaleriala aine

2020/2021. õa kevadsemester

HIK6084

Maailmakirjandus

HIK6343

Filmi-, draama- või visuaalkultuuri analüüs

HIK6345

Religioossete protsesside analüüs

 

Kõrvaleriala aine

 

Kõrvaleriala aine

2021/2022. õa sügissemester

 

Kõrvaleriala aine

 

Kõrvaleriala aine

HIK6085

Maailmavaated ja usundid

HIK6353

Lugemisseminar

HIK6356

Bakalaureuseseminar

2021/2022. õa kevadsemester

 

Kõrvaleriala aine

 

Kõrvaleriala aine

HIK6354

Erialane praktika

 

Vabaaine(d) 6 EAP mahus

HIK6300 Bakalaureuseeksam

Kultuuriteadus (HIKTB) 2020

Kultuuriteaduse bakalaureuseõppe nominaaljaotus 2020. aastal sisseastunutele.

Nominaaljaotuses võib tulla muudatusi, mis kajastuvad semestri tunniplaanis.

2020/2021. õa sügissemester

HIK6081

Suured küsimused

HIK6334

Populaarkultuuri teooriad

HIK6331

Kultuuriteooria

HIK6332

Semiootika

 

Vabaaine(d) 6 EAP mahus

2020/2021. õa kevadsemester

HIK6082

Kriitiline mõtlemine
 

Erialane inglise keel

 

Vabaaine(d) 6 EAP mahus

HIK6333

Kultuuriajalugu

HIK6341

Kultuurikeskkonna analüüs

2021/2022. õa sügissemester

AIG6183

Globaalne ajalugu

YID6001

ELU

HIK6342

Tekstianalüüs

 

Kõrvaleriala aine 6 EAP mahus

 

Kõrvaleriala aine 6 EAP mahus

2021/2022. õa kevadsemester

HIK6084

Maailmakirjandus

HIK6343

Filmi-, draama- või visuaalkultuuri analüüs

HIK6351 Retoorika

HIK6345

Religioossete protsesside analüüs

 

Kõrvaleriala aine 6 EAP mahus

 

Kõrvaleriala aine 6 EAP mahus

2022/2023. õa sügissemester

 

Kõrvaleriala aine 6 EAP mahus

 

Kõrvaleriala aine 6 EAP mahus

HIK6085

Maailmavaated ja usundid

HIK6353

Lugemisseminar

HIK6356

Bakalaureuseseminar

2022/2023. õa kevadsemester

 

Kõrvaleriala aine 6 EAP mahus

 

Kõrvaleriala aine 6 EAP mahus

HIK6354

Erialane praktika

HIK6300 Bakalaureuseeksam

Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid (GRENB) 2018

E

uroopa nüüdiskeelte ja kultuuride bakalaureuseõppe nominaaljaotus 2018. aastal sisseastunutele.

Nominaaljaotuses võib tulla muudatusi, mis kajastuvad semestri tunniplaanis. Keeletaseme kursused valib üliõpilane vastavalt oma tasemele.

HISPAANIA KEEL JA KULTUUR

2018/2019. õa sügissemester

HIK6081

Suured küsimused

HIK6084

Maailmakirjandus

 

LCS6311 Hispaania keel A1 või LCS6323 Hispaania keel B1.1 või LCS6321 Hispaania keel B2.1

GRR6741

Hispaania ajalugu, ühiskond ja kultuur

GRR6911

Rooma tsivilisatsioon ja ladina keel

2018/2019. õa kevadsemester

AIG6183

Globaalne ajalugu

HIK6085

Maailmavaated ja usundid

GRR6743

Hispaania kirjanduse suured raamatud

 

LCS6312 Hispaania keel A2 või LCS6324 Hispaania keel B1.2 või LCS6322 Hispaania keel B2.2

GRR6742

Tänapäeva Hispaania kujunemine

2019/2020. õa sügissemester

 

Vabaaine(d) 6 EAP mahus

 

LCS6323 Hispaania keel B1.1 või LCS6321 Hispaania keel B2.1 või LCS6331 Hispaania keel C1.1

 

Kõrvalaeriala aine

 

Kõrvalaeriala aine

2019/2020. õa kevadsemester

GRR6744 Hispaania teater ja filmikunst
 

LCS6324 Hispaania keel B1.2 või LCS6322 Hispaania keel B2.2 või LCS6332 Hispaania keel C1.2

GRR6912

Bakalaureuseseminar

 

Kõrvalaeriala aine

 

Kõrvalaeriala aine

2020/2021. õa sügissemester

 

Kõrvalaeriala aine

 

Kõrvalaeriala aine

GRR6761 Hispaania 20. sajandi kirjandus
YID6001 ELU

GRR6762

Akadeemiline kirjutamine

 

LCS6321 Hispaania keel B2.1 või LCS6331 Hispaania keel C1.1

GRR6914

Erialane praktika

2020/2021. õa kevadsemester

HIK6082 Kriitiline mõtlemine
 

Kõrvalaeriala aine

 

Kõrvalaeriala aine

GRR6913

Kirjalik uurimustöö

 

Bakalaureuseksam

 

LCS6322 Hispaania keel B2.2 või LCS6332 Hispaania keel C1.2

ITAALIA KEEL JA KULTUUR

2018/2019. õa sügissemester

HIK6081

Suured küsimused

HIK6084

Maailmakirjandus

 

LCI6311 Itaalia keel A1 või LCI6323 Itaalia keel B1.1 või LCI6321 Itaalia keel B2.1

GRR6802

Tänapäeva Itaalia kujunemine

GRR6911

Rooma tsivilisatsioon ja ladina keel

2018/2019. õa kevadsemester

AIG6183

Globaalne ajalugu

HIK6085

Maailmavaated ja usundid

GRR6803

Itaalia kirjanduse suured raamatud

 

LCI6312 Itaalia keel A2 või LCI6324 Itaalia keel B1.2 või LCI6322 Itaalia keel B2.2

GRR6801

Itaalia ajalugu, ühiskond ja kultuur

2019/2020. õa sügissemester

 

Vabaaine(d) 6 EAP mahus
 

LCI6323 Itaalia keel B1.1 või LCI6321 Itaalia keel B2.1 

 

Kõrvalaeriala aine

 

Kõrvalaeriala aine

2019/2020. õa kevadsemester

GRR6804

Itaalia filmikunst
 

LCI6324 Itaalia keel B1.2 või LCI6322 Itaalia keel B2.2

GRR6912

Bakalaureuseseminar

 

Kõrvalaeriala aine

 

Kõrvalaeriala aine

2020/2021. õa sügissemester

 

Kõrvalaeriala aine

 

Kõrvalaeriala aine

GRR6822

Akadeemiline kirjutamine

YID6001 ELU
 

LCI6321 Itaalia keel B2.1 või  LCI6331 Itaalia keel C1.1

GRR6914

Erialane praktika

2020/2021. õa kevadsemester

HIK6082 Kriitiline mõtlemine
 

Kõrvalaeriala aine

 

Kõrvalaeriala aine

GRR6821 Itaalia 20. sajandi kirjandus

GRR6913

Kirjalik uurimustöö

 

LCI6322 Itaalia keel B2.2 või LCI6332 Itaalia keel C1.2

 

Bakalaureuseksam

PRANTSUSE KEEL JA KULTUUR

2018/2019. õa sügissemester

HIK6081

Suured küsimused

HIK6084

Maailmakirjandus

 

LCF6311 Prantsuse keel A1 või LCF6323 Prantsuse keel B1.1 või LCF6321 Prantsuse keel B2.1

GRR6901

Prantsusmaa ajalugu, ühiskond ja kultuur

GRR6911

Rooma tsivilisatsioon ja ladina keel

2018/2019. õa kevadsemester

AIG6183

Globaalne ajalugu

GRR6903

Prantsuse kirjanduse suured raamatud

HIK6085

Maailmavaated ja usundid

 

LCF6312 Prantsuse keel A2 või LCF6324 Prantsuse keel B1.2 või LCF6322 Prantsuse keel B2.2

GRR6902

Tänapäeva Prantsusmaa kujunemine

2019/2020. õa sügissemester

 

Vabaaine(d) 6 EAP mahus
 

LCF6323 Prantsuse keel B1.1 või LCF6321 Prantsuse keel B2.1 või LCF6331 Prantsuse keel C1.1

GRR6921

Prantsuse 20. sajandi kirjandus
 

Kõrvalaeriala aine

 

Kõrvalaeriala aine

2019/2020. õa kevadsemester

GRR6904

Prantsuse filmikunst
 

LCF6324 Prantsuse keel B1.2 või LCF6322 Prantsuse keel B2.2 või LCF6332 Prantsuse keel C1.2

GRR6912

Bakalaureuseseminar

 

Kõrvalaeriala aine

 

Kõrvalaeriala aine

2020/2021. õa sügissemester

 

Kõrvalaeriala aine

 

Kõrvalaeriala aine

YID6001 ELU

GRR6822

Akadeemiline kirjutamine

 

LCF6321 Prantsuse keel B2.1 või LCF 6331 Prantsuse keel C1.1

GRR6914

Erialane praktika

2020/2021. õa kevadsemester

HIK6082 Kriitiline mõtlemine
 

Kõrvalaeriala aine

 

Kõrvalaeriala aine

GRR6913

Kirjalik uurimustöö

 

Bakalaureuseksam

 

LCF6322 Prantsuse keel B2.2 või LCF6332 Prantsuse keel C1.2

INGLISE KEEL JA KULTUUR

2018/2019. õa sügissemester

HIK6081

Suured küsimused

HIK6084

Maailmakirjandus

GRA6301

Inglise keele morfoloogia ja süntaks

GRA6331

Akadeemiline inglise keel: integreeritud oskused

GRA6303

Ingliskeelsete maade ühiskond ja kultuur

2018/2019. õa kevadsemester

AIG6183

Globaalne ajalugu

HIK6085

Maailmavaated ja usundid

GRA6302

Inglise keele foneetika ja inglise keele variandid

GRA6332

Akadeemiliste tekstide analüüs

GRA6325

Akadeemiline kirjutamine

2019/2020. õa sügissemester

 

Vabaaine(d) 6 EAP mahus

GRA6311

Inglise keele leksikoloogia ja stilistika

GRA6312

Inglise keele ajalugu ja areng

 

Kõrvalaeriala aine

 

Kõrvalaeriala aine

2019/2020. õa kevadsemester

HIK6082 Kriitiline mõtlemine

GRA6313

Briti kirjandus renessansist tänapäevani

GRA6304

Ilukirjandusliku teksti analüüs

 

Kõrvalaeriala aine

 

Kõrvalaeriala aine

2020/2021. õa sügissemester

 

Kõrvalaeriala aine

 

Kõrvalaeriala aine

YID6001

ELU

GRA6314

Ameerika kirjandus

GRA6324

Bakalaureuseseminar

2020/2021. õa kevadsemester

 

Kõrvalaeriala aine

 

Kõrvalaeriala aine

GRA6327

Kirjalik uurimistöö

GRA6326

Erialane praktika

 

Bakalaureuseksam

SAKSA KEEL JA KULTUUR

2018/2019. õa sügissemester

HIK6081

Suured küsimused

HIK6084

Maailmakirjandus

 

LCD6323 Saksa keel B1.1 või LCD6325 Saksa keel B2.1

GRS6302

GRS6302 Saksakeelse kirjanduse ajalugu

 

Vabaaine(d) 6 EAP mahus

2018/2019. õa kevadsemester

AIG6183

Globaalne ajalugu

GRS6311

Saksa keel ajakirjanduses ja majanduses

 

LCD6324 Saksa keel B1.2 või LCD6322 Saksa keel B2.2  

GRS6301

Saksakeelsete riikide kultuur ja ühiskond  

HIK6085

Maailmavaated ja usundid

2019/2020. õa sügissemester

YID6001

ELU
 

LCD6325 Saksa keel B2.1 või LCD6331 Saksa keel C1.1

GRS6303

Saksa keele struktuur 1

 

Kõrvalaeriala aine

 

Kõrvalaeriala aine

2019/2020. õa kevadsemester

 

LCD6322 Saksa keel B2.2 või LCD6332 Saksa keel C1.2

GRS6304

Teksti lingvistiline ja kirjanduslik analüüs

 

Kõrvalaeriala aine

 

Kõrvalaeriala aine

GRS6312

Saksa keele struktuur 2

2020/2021. õa sügissemester

 

Kõrvalaeriala aine

 

Kõrvalaeriala aine

GRS6332

Akadeemiline kirjutamine

GRS6334

Kirjalik uurimistöö

GRS6333

Bakalaureuseseminar

2020/2021. õa kevadsemester

HIK6082 Kriitiline mõtlemine
 

Kõrvalaeriala aine

 

Kõrvalaeriala aine

GRS6331

Erialane praktika

 

Bakalaureuseksam

Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid (GRENB) 2019

Euroopa nüüdiskeelte ja kultuuride bakalaureuseõppe nominaaljaotus 2019. aastal sisseastunutele.

Nominaaljaotuses võib tulla muudatusi, mis kajastuvad semestri tunniplaanis. Keeletaseme kursused valib üliõpilane vastavalt oma tasemele.

HISPAANIA KEEL JA KULTUUR

2019/2020. õa sügissemester

HIK6081

Suured küsimused

GRR6743

Hispaania kirjanduse suured raamatud
 

LCS6311 Hispaania keel A1 või LCS6323 Hispaania keel B1.1 või LCS6321 Hispaania keel B2.1

GRR6741

Hispaania ajalugu, ühiskond ja kultuur

GRR6911

Rooma tsivilisatsioon ja ladina keel

2019/2020. õa kevadsemester

HIK6082

Kriitiline mõtlemine

HIK6084

Maailmakirjandus

GRR6744

Hispaania teater ja filmikunst
 

LCS6312 Hispaania keel A2 või LCS6324 Hispaania keel B1.2 või LCS6322 Hispaania keel B2.2

GRR6742

Tänapäeva Hispaania kujunemine

2020/2021. õa sügissemester

AIG6183

Globaalne ajalugu
 

LCS6323 Hispaania keel B1.1 või LCS6321 Hispaania keel B2.1 või LCS6331 Hispaania keel C1.1

 

Vabaaine(d) 6 EAP mahus
 

Kõrvalaeriala aine

 

Kõrvalaeriala aine

2020/2021. õa kevadsemester

YID6001

ELU

 

LCS6324 Hispaania keel B1.2 või LCS6322 Hispaania keel B2.2 või LCS6332 Hispaania keel C1.2

GRR6912

Bakalaureuseseminar

 

Kõrvalaeriala aine

 

Kõrvalaeriala aine

2021/2022. õa sügissemester

 

Kõrvalaeriala aine

 

Kõrvalaeriala aine

HIK6085 Maailmavaated ja usundid

GRR6762

Akadeemiline kirjutamine

GRR6761

Hispaania 20. sajandi kirjandus

 

LCS6321 Hispaania keel B2.1 või LCS6331 Hispaania keel C1.1

GRR6914

Erialane praktika

2021/2022. õa kevadsemester

 

Kõrvalaeriala aine

 

Kõrvalaeriala aine

GRR6913

Kirjalik uurimustöö

 

Bakalaureuseksam

 

LCS6322 Hispaania keel B2.2 või LCS6332 Hispaania keel C1.2

ITAALIA KEEL JA KULTUUR

2019/2020. õa sügissemester

HIK6081

Suured küsimused

GRR6803

Itaalia kirjanduse suured raamatud
 

LCI6311 Itaalia keel A1 või LCI6323 Itaalia keel B1.1 või LCI6321 Itaalia keel B2.1

GRR6801

Itaalia ajalugu, ühiskond ja kultuur

GRR6911

Rooma tsivilisatsioon ja ladina keel

2019/2020. õa kevadsemester

HIK6082

Kriitiline mõtlemine
HIK6084 Maailmakirjandus
GRR6804 Itaalia filmikunst
 

LCI6312 Itaalia keel A2 või LCI6324 Itaalia keel B1.2 või LCI6322 Itaalia keel B2.2

GRR6802

Tänapäeva Itaalia kujunemine

2020/2021. õa sügissemester

AIG6183 Globaalne ajalugu
 

LCI6323 Itaalia keel B1.1 või LCI6321 Itaalia keel B2.1 või  LCI6331 Itaalia keel C1.1

 

Vabaaine(d) 6 EAP mahus
 

Kõrvalaeriala aine

 

Kõrvalaeriala aine

2020/2021. õa kevadsemester

YID6001

ELU

 

LCI6324 Itaalia keel B1.2 või LCI6322 Itaalia keel B2.2 või LCI6332 Itaalia keel C1.2

GRR6912

Bakalaureuseseminar

 

Kõrvalaeriala aine

 

Kõrvalaeriala aine

2021/2022. õa sügissemester

 

Kõrvalaeriala aine

 

Kõrvalaeriala aine

GRR6822

Akadeemiline kirjutamine

HIK6085 Maailmavaated ja ususndid
 

LCI6321 Itaalia keel B2.1 või  LCI6331 Itaalia keel C1.1

GRR6914

Erialane praktika

2021/2022. õa kevadsemester

 

Kõrvalaeriala aine

 

Kõrvalaeriala aine

GRR6821 Itaalia 20. sajandi kirjandus

GRR6913

Kirjalik uurimustöö

 

LCI6322 Itaalia keel B2.2 või LCI6332 Itaalia keel C1.2

 

Bakalaureuseksam

PRANTSUSE KEEL JA KULTUUR

2019/2020. õa sügissemester

HIK6081

Suured küsimused

GRR6903

Prantsuse kirjanduse suured raamatud
 

LCF6311 Prantsuse keel A1 või LCF6323 Prantsuse keel B1.1 või LCF6321 Prantsuse keel B2.1

GRR6901

Prantsusmaa ajalugu, ühiskond ja kultuur

GRR6911

Rooma tsivilisatsioon ja ladina keel

2019/2020. õa kevadsemester

HIK6082 Kriitiline mõtlemine

GRR6904

Prantsuse filmikunst

HIK6084

Maailmakirjandus
 

LCF6312 Prantsuse keel A2 või LCF6324 Prantsuse keel B1.2 või LCF6322 Prantsuse keel B2.2

GRR6902

Tänapäeva Prantsusmaa kujunemine

2020/2021. õa sügissemester

AIG6183

Globaalne ajalugu
 

LCF6323 Prantsuse keel B1.1 või LCF6321 Prantsuse keel B2.1 või LCF6331 Prantsuse keel C1.1

 

Vabaaine(d) 6 EAP mahus
 

Kõrvalaeriala aine

 

Kõrvalaeriala aine

2020/2021. õa kevadsemester

YID6001

ELU

 

LCF6324 Prantsuse keel B1.2 või LCF6322 Prantsuse keel B2.2 või LCF6332 Prantsuse keel C1.2

GRR6912

Bakalaureuseseminar

 

Kõrvalaeriala aine

 

Kõrvalaeriala aine

2021/2022. õa sügissemester

 

Kõrvalaeriala aine

 

Kõrvalaeriala aine

HIK6085 Maailmavaated ja ususndid

GRR6922

Akadeemiline kirjutamine

GRR6921

Prantsuse 20. sajandi kirjandus

 

LCF6321 Prantsuse keel B2.1 või LCF 6331 Prantsuse keel C1.1

GRR6914

Erialane praktika

2021/2022. õa kevadsemester

 

Kõrvalaeriala aine

 

Kõrvalaeriala aine

GRR6913

Kirjalik uurimustöö

 

Bakalaureuseksam

 

LCF6322 Prantsuse keel B2.2 või LCF6332 Prantsuse keel C1.2

INGLISE KEEL JA KULTUUR

2019/2020. õa sügissemester

HIK6081

Suured küsimused

 

Vabaaine(d) 6 EAP mahus

GRA6301

Inglise keele morfoloogia ja süntaks

GRA6331

Akadeemiline inglise keel: integreeritud oskused

GRA6303

Ingliskeelsete maade ühiskond ja kultuur

2019/2020. õa kevadsemester

HIK6084

Maailmakirjandus
YID6001 ELU

GRA6302

Inglise keele foneetika ja inglise keele variandid

GRA6332

Akadeemiliste tekstide analüüs

GRA6325

Akadeemiline kirjutamine

2020/2021. õa sügissemester

AIG6183

Globaalne ajalugu

GRA6311

Inglise keele leksikoloogia ja stilistika

GRA6312

Inglise keele ajalugu ja areng

 

Kõrvalaeriala aine

 

Kõrvalaeriala aine

2020/2021. õa kevadsemester

HIK6082 Kriitiline mõtlemine

GRA6313

Briti kirjandus renessansist tänapäevani

GRA6304

Ilukirjandusliku teksti analüüs

 

Kõrvalaeriala aine

 

Kõrvalaeriala aine

2021/2022. õa sügissemester

 

Kõrvalaeriala aine

 

Kõrvalaeriala aine

HIK6085

Maailmavaated ja usundid

GRA6314

Ameerika kirjandus

GRA6324

Bakalaureuseseminar

2021/2022. õa kevadsemester

 

Kõrvalaeriala aine

 

Kõrvalaeriala aine

GRA6327

Kirjalik uurimistöö

GRA6326

Erialane praktika

 

Bakalaureuseksam

SAKSA KEEL JA KULTUUR

2019/2020. õa sügissemester

HIK6081

Suured küsimused

GRS6311

Saksa keel ajakirjanduses ja majanduses
 

LCD6323 Saksa keel B1.1 või LCD6325 Saksa keel B2.1

GRS6302

GRS6302 Saksakeelse kirjanduse ajalugu

 

Vabaaine

2019/2020. õa kevadsemester

HIK6084

Maailmakirjandus

GRS6304

Teksti lingvistiline ja kirjanduslik analüüs
 

LCD6324 Saksa keel B1.2 või LCD6322 Saksa keel B2.2  

GRS6301

Saksakeelsete riikide kultuur ja ühiskond  

YID6001

ELU

2020/2021. õa sügissemester

AIG6183

Globaalne ajalugu
 

LCD6325 Saksa keel B2.1 või LCD6331 Saksa keel C1.1

GRS6303

Saksa keele struktuur 1

 

Kõrvalaeriala aine

 

Kõrvalaeriala aine

2020/2021. õa kevadsemester

HIK6082

Kriitiline mõtlemine
 

LCD6322 Saksa keel B2.2 või LCD6332 Saksa keel C1.2

 

Kõrvalaeriala aine

 

Kõrvalaeriala aine

GRS6312

Saksa keele struktuur 2

2021/2022. õa sügissemester

HIK6085 Maailmavaated ja usundid
 

Kõrvalaeriala aine

 

Kõrvalaeriala aine

GRS6332

Akadeemiline kirjutamine

GRS6334

Kirjalik uurimistöö

GRS6333

Bakalaureuseseminar

2021/2022. õa kevadsemester

 

Kõrvalaeriala aine

 

Kõrvalaeriala aine

GRS6331

Erialane praktika

 

Bakalaureuseksam

Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid (GRENB) 2020

Euroopa nüüdiskeelte ja kultuuride bakalaureuseõppe nominaaljaotus 2020. aastal sisseastunutele.

Nominaaljaotuses võib tulla muudatusi, mis kajastuvad semestri tunniplaanis. Keeletaseme kursused valib üliõpilane vastavalt oma tasemele.

HISPAANIA KEEL JA KULTUUR

2020/2021. õa sügissemester

HIK6081

Suured küsimused

GRR6743

Hispaania kirjanduse suured raamatud
 

LCS6311 Hispaania keel A1 või LCS6323 Hispaania keel B1.1 või LCS6321 Hispaania keel B2.1

GRR6741

Hispaania ajalugu, ühiskond ja kultuur

GRR6911

Rooma tsivilisatsioon ja ladina keel

2020/2021. õa kevadsemester

HIK6082

Kriitiline mõtlemine

HIK6084

Maailmakirjandus

GRR6744

Hispaania teater ja filmikunst
 

LCS6312 Hispaania keel A2 või LCS6324 Hispaania keel B1.2 või LCS6322 Hispaania keel B2.2

GRR6742

Tänapäeva Hispaania kujunemine

2021/2022. õa sügissemester

AIG6183

Globaalne ajalugu
 

LCS6323 Hispaania keel B1.1 või LCS6321 Hispaania keel B2.1 või LCS6331 Hispaania keel C1.1

 

Vabaaine(d) 6 EAP mahus
 

Kõrvalaeriala aine 6 EAP mahus

 

Kõrvalaeriala aine 6 EAP mahus

2021/2022. õa kevadsemester

YID6001

ELU

 

LCS6324 Hispaania keel B1.2 või LCS6322 Hispaania keel B2.2 või LCS6332 Hispaania keel C1.2

GRR6912

Bakalaureuseseminar

 

Kõrvalaeriala aine 6 EAP mahus

 

Kõrvalaeriala aine 6 EAP mahus

2022/2023. õa sügissemester

 

Kõrvalaeriala aine 6 EAP mahus

 

Kõrvalaeriala aine 6 EAP mahus

HIK6085 Maailmavaated ja usundid

GRR6762

Akadeemiline kirjutamine

GRR6761

Hispaania 20. sajandi kirjandus

 

LCS6321 Hispaania keel B2.1 või LCS6331 Hispaania keel C1.1

GRR6914

Erialane praktika

2022/2023. õa kevadsemester

 

Kõrvalaeriala aine 6 EAP mahus

 

Kõrvalaeriala aine 6 EAP mahus

GRR6913

Kirjalik uurimustöö

 

Bakalaureuseksam

 

LCS6322 Hispaania keel B2.2 või LCS6332 Hispaania keel C1.2

ITAALIA KEEL JA KULTUUR

2020/2021. õa sügissemester

HIK6081

Suured küsimused

GRR6803

Itaalia kirjanduse suured raamatud
 

LCI6311 Itaalia keel A1 või LCI6323 Itaalia keel B1.1 või LCI6321 Itaalia keel B2.1

GRR6801

Itaalia ajalugu, ühiskond ja kultuur

GRR6911

Rooma tsivilisatsioon ja ladina keel

2020/2021. õa kevadsemester

HIK6082

Kriitiline mõtlemine
HIK6084 Maailmakirjandus
GRR6804 Itaalia filmikunst
 

LCI6312 Itaalia keel A2 või LCI6324 Itaalia keel B1.2 või LCI6322 Itaalia keel B2.2

GRR6802

Tänapäeva Itaalia kujunemine

2021/2022. õa sügissemester

AIG6183 Globaalne ajalugu
 

LCI6323 Itaalia keel B1.1 või LCI6321 Itaalia keel B2.1 või  LCI6331 Itaalia keel C1.1

 

Vabaaine(d) 6 EAP mahus
 

Kõrvalaeriala aine 6 EAP mahus

 

Kõrvalaeriala aine 6 EAP mahus

2021/2022. õa kevadsemester

YID6001

ELU

 

LCI6324 Itaalia keel B1.2 või LCI6322 Itaalia keel B2.2 või LCI6332 Itaalia keel C1.2

GRR6912

Bakalaureuseseminar

 

Kõrvalaeriala aine 6 EAP mahus

 

Kõrvalaeriala aine 6 EAP mahus

2022/2023. õa sügissemester

 

Kõrvalaeriala aine 6 EAP mahus

 

Kõrvalaeriala aine 6 EAP mahus

GRR6822

Akadeemiline kirjutamine

HIK6085 Maailmavaated ja usundid
 

LCI6321 Itaalia keel B2.1 või  LCI6331 Itaalia keel C1.1

GRR6914

Erialane praktika

2022/2023. õa kevadsemester

 

Kõrvalaeriala aine 6 EAP mahus

 

Kõrvalaeriala aine 6 EAP mahus

GRR6821 Itaalia 20. sajandi kirjandus

GRR6913

Kirjalik uurimustöö

 

LCI6322 Itaalia keel B2.2 või LCI6332 Itaalia keel C1.2

 

Bakalaureuseksam

PRANTSUSE KEEL JA KULTUUR

2020/2021. õa sügissemester

HIK6081

Suured küsimused

GRR6903

Prantsuse kirjanduse suured raamatud
 

LCF6311 Prantsuse keel A1 või LCF6323 Prantsuse keel B1.1 või LCF6321 Prantsuse keel B2.1

GRR6901

Prantsusmaa ajalugu, ühiskond ja kultuur

GRR6911

Rooma tsivilisatsioon ja ladina keel

2020/2021. õa kevadsemester

HIK6082 Kriitiline mõtlemine

GRR6904

Prantsuse filmikunst

HIK6084

Maailmakirjandus
 

LCF6312 Prantsuse keel A2 või LCF6324 Prantsuse keel B1.2 või LCF6322 Prantsuse keel B2.2

GRR6902

Tänapäeva Prantsusmaa kujunemine

2021/2022. õa sügissemester

AIG6183

Globaalne ajalugu
 

LCF6323 Prantsuse keel B1.1 või LCF6321 Prantsuse keel B2.1 või LCF6331 Prantsuse keel C1.1

 

Vabaaine(d) 6 EAP mahus
 

Kõrvalaeriala aine 6 EAP mahus

 

Kõrvalaeriala aine 6 EAP mahus

2021/2022. õa kevadsemester

YID6001

ELU

 

LCF6324 Prantsuse keel B1.2 või LCF6322 Prantsuse keel B2.2 või LCF6332 Prantsuse keel C1.2

GRR6912

Bakalaureuseseminar

 

Kõrvalaeriala aine 6 EAP mahus

 

Kõrvalaeriala aine 6 EAP mahus

2022/2023. õa sügissemester

 

Kõrvalaeriala aine 6 EAP mahus

 

Kõrvalaeriala aine 6 EAP mahus

HIK6085 Maailmavaated ja usundid

GRR6922

Akadeemiline kirjutamine

GRR6921

Prantsuse 20. sajandi kirjandus

 

LCF6321 Prantsuse keel B2.1 või LCF 6331 Prantsuse keel C1.1

GRR6914

Erialane praktika

2022/2023. õa kevadsemester

 

Kõrvalaeriala aine 6 EAP mahus

 

Kõrvalaeriala aine 6 EAP mahus

GRR6913

Kirjalik uurimustöö

 

Bakalaureuseksam

 

LCF6322 Prantsuse keel B2.2 või LCF6332 Prantsuse keel C1.2

INGLISE KEEL JA KULTUUR

2020/2021. õa sügissemester

HIK6081

Suured küsimused

 

Vabaaine(d) 6 EAP mahus

GRA6301

Inglise keele morfoloogia ja süntaks

GRA6331

Akadeemiline inglise keel: integreeritud oskused

GRA6303

Ingliskeelsete maade ühiskond ja kultuur

2020/2021. õa kevadsemester

HIK6084

Maailmakirjandus
YID6001 ELU

GRA6302

Inglise keele foneetika ja inglise keele variandid

GRA6333

Tekstianalüüs ja kirjutamispraktika

GRA6325

Akadeemiline kirjutamine

2021/2022. õa sügissemester

AIG6183

Globaalne ajalugu

GRA6311

Inglise keele leksikoloogia ja stilistika

GRA6312

Inglise keele ajalugu ja areng

 

Kõrvalaeriala aine 6 EAP mahus

 

Kõrvalaeriala aine 6 EAP mahus

2021/2022. õa kevadsemester

HIK6082 Kriitiline mõtlemine

GRA6313

Briti kirjandus renessansist tänapäevani

GRA6304

Ilukirjandusliku teksti analüüs

 

Kõrvalaeriala aine 6 EAP mahus

 

Kõrvalaeriala aine 6 EAP mahus

2022/2023. õa sügissemester

 

Kõrvalaeriala aine 6 EAP mahus

 

Kõrvalaeriala aine 6 EAP mahus

HIK6085

Maailmavaated ja usundid

GRA6314

Ameerika kirjandus

GRA6324

Bakalaureuseseminar

2022/2023. õa kevadsemester

 

Kõrvalaeriala aine 6 EAP mahus

 

Kõrvalaeriala aine 6 EAP mahus

GRA6327

Kirjalik uurimistöö

GRA6326

Erialane praktika

 

Bakalaureuseksam

SAKSA KEEL JA KULTUUR

2020/2021. õa sügissemester

HIK6081

Suured küsimused

GRS6302

Saksakeelse kirjanduse ajalugu
 

LCD6323 Saksa keel B1.1 või LCD6325 Saksa keel B2.1

 

Kõrvaleriala aine 6 EAP mahus

 

Kõrvaleriala aine 6 EAP mahus

2020/2021. õa kevadsemester

HIK6084

Maailmakirjandus

GRS6304

Teksti lingvistiline ja kirjanduslik analüüs
 

LCD6324 Saksa keel B1.2 või LCD6322 Saksa keel B2.2  

 

Kõrvaleriala aine 6 EAP mahus

 

Kõrvaleriala aine 6 EAP mahus

2021/2022. õa sügissemester

AIG6183

Globaalne ajalugu
 

LCD6325 Saksa keel B2.1 või LCD6331 Saksa keel C1.1

GRS6303

Saksa keele struktuur 1

HIK6085

Maailmavaated ja usundid

 

Kõrvalaeriala aine 6 EAP mahus

  Kõrvaleriala aine 6 EAP mahus

2021/2022. õa kevadsemester

 

Erasmuse välisõpingud, semester veedetakse välisülikoolis

2022/2023. õa sügissemester

HIK6085 Maailmavaated ja usundid
YID6001

ELU

GRS6332

Akadeemiline kirjutamine

GRS6313 Saksa keel meedias
GRS6312 Saksa keele struktuur 2

GRS6334

Kirjalik uurimistöö

  Vabaaine 6 EAP mahus

2022/2023. õa kevadsemester

HIK6082

Kriitiline mõtlemine

 

LCD6322 Saksa keel B2.2 või LCD6332 Saksa keel C1.2

  Kõrvaleriala aine 6 EAP mahus
  Kõrvaleriala aine 6 EAP mahus

GRS6331

Erialane praktika

GRS6301 Saksakeelsete riikide kultuur ja ühiskond
GRS6333 Bakalaureuseseminar
 

Bakalaureuseksam

Vene filoloogia (SKVB) 2018

V

ene filoloogia bakalaureuseõppe nominaaljaotus 2018. aastal sisseastunutele. Nominaaljaotuses võib tulla muudatusi, mis kajastuvad semestri tunniplaanis.

2018/2019. õa sügissemester

HIK6081

Suured küsimused

HIK6084

Maailmakirjandus

SKS6134

Vene õigekeel

SKS6201

Venemaa ajalugu

SKS6203

Vene filoloogia alused

SKS6204

Venemaa kultuur ja olustik

2018/2019. õa kevadsemester

AIG6183

Globaalne ajalugu

SKS6131

Vene keele foneetika, leksikoloogia ja sõnatuletus

SKS6214

Proosa- ja luuleteooria

HIK6085

Maailmavaated ja usundid

SKS6211

Vene kultuuri paradigmad

2019/2020. õa sügissemester

SKS6132

Vene keele funktsionaalne morfoloogia ja süntaks

SKS6212

19. sajandi vene kirjandus

LCR6401

Poola keel A1

SKS6302

Korrektuuritehnika ja toimetamine

  Vabaaine(d) 6 EAP mahus

2019/2020. õa kevadsemester

LCR6402

Poola keel A2

SKS6133

Kõrvutava ja funktsionaalse lingvistika suundumusi

SKS6213

20. sajandi vene kirjandus

 

SKS6143 Teksti keeleteaduslik analüüs /SKS6144 Teksti kirjandusteaduslik analüüs

SKS6205 Vene kultuurilugu ja -sidemed
HIK6082 Kriitiline mõtlemine

2020/2021. õa sügissemester

 

SKS6145 Uurimisseminar vene keelest/ SKS6146 Uurimisseminar vene kirjandusest

YID6001

ELU

 

Vabaaine(d) 6 EAP ulatuses

 

Vabaaine(d) 6 EAP ulatuses

2020/2021. õa kevadsemester

SKS6141

Erialane praktika

SKS6202

Vene kirjakeele ajalugu

 

Vabaaine(d) 6 EAP ulatuses

 

Vabaaine(d) 6 EAP ulatuses

SKS6200

Bakalaureuseksam

Vene filoloogia (SKVB) 2019

Vene filoloogia bakalaureuseõppe nominaaljaotus 2019. aastal sisseastunutele. Nominaaljaotuses võib tulla muudatusi, mis kajastuvad semestri tunniplaanis.

2019/2020. õa sügissemester

HIK6081

Suured küsimused

SKS6131

Vene keele foneetika, leksikoloogia ja sõnatuletus

SKS6134

Vene õigekeel

SKS6201

Venemaa ajalugu

SKS6203

Vene filoloogia alused

 

LCR6401 Poola keel A1 / LCR6331 Vene keel C1.1

2019/2020. õa kevadsemester

HIK6082

Kriitiline mõtlemine

 

LCR6402 Poola keel A1 / LCR6332 Vene keel C1.2

SKS6214

Proosa- ja luuleteooria

SKS6205

Vene kultuurilugu ja -sidemed

SKS6211

Vene kultuuri paradigmad 

2020/2021. õa sügissemester

AIG6182

Globaalne ajalugu

SKS6132

Vene keele funktsionaalne morfoloogia ja süntaks

SKS6212

19. sajandi vene kirjandus

SKS6204

Venemaa kultuur ja olustik

SKS6302

Korrektuuritehnika ja toimetamine

2020/2021. õa kevadsemester

HIK6084

Maailmakirjandus

SKS6133

Kõrvutava ja funktsionaalse lingvistika suundumusi

SKS6213

20. sajandi vene kirjandus

 

SKS6143 Teksti keeleteaduslik analüüs /SKS6144 Teksti kirjandusteaduslik analüüs

 

Vabaaine(d) 6 EAP mahus

2021/2022. õa sügissemester

HIK6085 Maailmavaated ja usundid
 

SKS6145 Uurimisseminar vene keelest/ SKS6146 Uurimisseminar vene kirjandusest

YID6001

ELU

 

Vabaaine(d) 6 EAP ulatuses

 

Vabaaine(d) 6 EAP ulatuses

2021/2022. õa kevadsemester

SKS6141

Erialane praktika

SKS6202

Vene kirjakeele ajalugu

 

Vabaaine(d) 6 EAP ulatuses

 

Vabaaine(d) 6 EAP ulatuses

SKS6200

Bakalaureuseksam

Vene filoloogia (SKVB) 2020

Vene filoloogia bakalaureuseõppe nominaaljaotus 2020. aastal sisseastunutele. Nominaaljaotuses võib tulla muudatusi, mis kajastuvad semestri tunniplaanis.

2020/2021. õa sügissemester

HIK6081

Suured küsimused

SKS6131

Vene keele foneetika, leksikoloogia ja sõnatuletus

SKS6134

Vene õigekeel

SKS6201

Venemaa ajalugu

SKS6203

Vene filoloogia alused

2020/2021. õa kevadsemester

HIK6082

Kriitiline mõtlemine

SKS6214

Proosa- ja luuleteooria

SKS6142

Vene kirjanduse tüvitekstid

SKS6211

Vene kultuuri paradigmad 

SKS6202 Vene kirjakeele ajalugu
  Vabaaine(d) 6 EAP mahus

2021/2022. õa sügissemester

AIG6182

Globaalne ajalugu

SKS6132

Vene keele funktsionaalne morfoloogia ja süntaks

SKS6212

19. sajandi vene kirjandus

 

LCR6401 Poola keel A1 / LCR6331 Vene keel C1.1

SKS6302

Korrektuuritehnika ja toimetamine

  Vabaaine(d) 6 EAP mahus

2021/2022. õa kevadsemester

HIK6084

Maailmakirjandus

SKS6403

Vene keele funktsionaalne süntaks

SKS6213

20. sajandi vene kirjandus

 

SKS6143 Teksti keeleteaduslik analüüs /SKS6144 Teksti kirjandusteaduslik analüüs

SKS6404

Vene kirjanduse personaalia

  LCR6402 Poola keel A2 / LCR6332 Vene keel C1.2

2022/2023. õa sügissemester

HIK6085 Maailmavaated ja usundid
 

SKS6145 Uurimisseminar vene keelest/ SKS6146 Uurimisseminar vene kirjandusest

YID6001

ELU

 

Vabaaine(d) 6 EAP ulatuses

 

Vabaaine(d) 6 EAP ulatuses

2022/2023. õa kevadsemester

SKS6141

Erialane praktika

 

Vabaaine(d) 6 EAP ulatuses

SKS6200

Bakalaureuseksam