Üleülikooliline keeleõpe toimub Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudis.

 

Keeleõpe üliõpilastele, kes on astunud ülikooli 2016. aastal või hiljem

Üliõpilased peavad läbima erialase võõrkeele kursuse vastavalt oma õppekavas sätestatud nõuetele.

Erialane inglise keel jaguneb kaheks tasemeks: erialane inglise keel I ja erialane inglise keel II. Magistritasemel lisandub valikusse akadeemiline inglise keel.

Erialase inglise keele (ESP) kursused ei lõpe tasemeeksamiga, küll aga vastavad kursused Euroopa keeleõppe raamdokumendiga kehtestatud keeletasemetele:

  • Erialane inglise keel I - B2
  • Erialane inglise keel II - C1.1
  • Akadeemiline inglise keel - C1.2

Kõik sisseastujad, kelle õppekavas on erialane inglise keel, peavad sügissemestri eelnädalal läbima inglise keele paigutustesti, mille ajad on Stardipaugu lehel. Paigutustesti läbimine on kohustuslik ja selle tulemusena selgub, millise erialase inglise keele kursuse peab üliõpilane läbima. Kui paigutustesti tulemusena selgub, et üliõpilase keeleoskus ei ole erialase inglise keele kursuse läbimiseks piisav, peab ta enne läbima positiivsele tulemusele madalama taseme keelekursused (alates A2, B1.1 või B1.2) vastavalt paigutustesti tulemusele. Seega võib üliõpilasel olla vaja läbida enne erialase inglise keele kursust kuni kolm tasemekeele kursust.

Samuti on inglise keele õppejõul ja võõrkeeleõppe koordinaatoril õigus saata üliõpilane kõrgema või madalama keeletaseme gruppi, kui tema otsuse kohaselt ei vasta üliõpilase pädevused antud grupi määratud tasemele.

Paigutustesti ei pea läbima:

  • üliõpilased, kes on viimase kahe aasta jooksul sooritanud inglise keeles rahvusvahelise tasemeeksami (CAE, IELTS, TOEFEL);
  • üliõpilased, kes on eelmisel õppeaastal lõpetanud Tallinna Ülikooli bakalaureuse- või magistriõppe ja läbinud selle käigus erialase inglise keele kursuse.

Mainitud üliõpilased peavad keelerühma taseme teadasaamiseks saatma rahvusvahelise tasemeeksami tunnistuse või akadeemilise õiendi e-posti aadressil keeletase@tlu.ee hiljemalt sügissemestri eelnädala alguseks.

Erialase inglise keele arvestamine VÕTA-ga

Üliõpilased, kellel on olemas inglise keele C1- või C2-tase, mis on tõendatud rahvusvahelise kehtiva tasemeeksami tunnistusega (CAE, IELTS, TOEFEL), saavad taotleda erialase inglise keele arvestamist VÕTA-ga. Muude keeletasemete arvestamist VÕTA-ga ei tehta, vaid läbida tuleb erialase inglise keele või akadeemilise inglise keele kursus. VÕTA-ga erialase inglise keele arvestamine käib vastavalt ülikoolis kehtivale korrale.

 

Eesti riigikeele süvaõpingute kohta leiad infot siit.

 

Kursusele registreerunud üliõpilane peab esimese õppenädala jooksul osalema vähemalt ühes kontaktõppe tunnis või võtma sama aja jooksul õppejõuga ühendust meili teel. 

Kontakt

Paul Rüsse, võõrkeelte koordinaator

PostiaadressNarva mnt 29, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 640 9328