Üleülikooliline keeleõpe toimub Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudis.

 

Keeleõpe üliõpilastele, kes on astunud ülikooli 2016. aastal või hiljem

Üliõpilased peavad läbima erialase võõrkeele kursuse vastavalt oma õppekavas sätestatud nõuetele.

Erialane inglise keel jaguneb kaheks tasemeks: erialane inglise keel I ja erialane inglise keel II. Magistritasemel lisandub valikusse akadeemiline inglise keel.

Erialase inglise keele (ESP) kursused ei lõpe tasemeeksamiga, küll aga vastavad kursused Euroopa keeleõppe raamdokumendiga kehtestatud keeletasemetele:

  • Erialane inglise keel I - B2
  • Erialane inglise keel II - C1.1
  • Akadeemiline inglise keel - C1.2

Kõik sisseastujad, kelle õppekavas on erialane inglise keel, peavad sügissemestri eelnädalal läbima inglise keele paigutustesti, mille ajad on Stardipaugu lehel. Paigutustesti läbimine on kohustuslik ja selle tulemusena selgub, millise erialase inglise keele kursuse peab üliõpilane läbima.

Paigutustesti ei pea läbima:

  • üliõpilased, kes on viimase kahe aasta jooksul sooritanud inglise keeles rahvusvahelise tasemeeksami (CAE, IELTS, TOEFEL);
  • üliõpilased, kes on eelmisel õppeaastal lõpetanud Tallinna Ülikooli bakalaureuse- või magistriõppe ja läbinud selle käigus erialase inglise keele kursuse.

Mainitud üliõpilased peavad keelerühma taseme teadasaamiseks saatma rahvusvahelise tasemeeksami tunnistuse või akadeemilise õiendi e-posti aadressil keeletase@tlu.ee hiljemalt 29.08.2019.

Erialase inglise keele arvestamine VÕTA-ga

Üliõpilased, kellel on olemas inglise keele C2-tase, mis on tõendatud rahvusvahelise kehtiva tasemeeksami tunnistusega (CAE, IELTS, TOEFEL). saavad taotleda erialase inglise keele arvestamist VÕTA-ga. Muude keeletasemete arvestamist VÕTA-ga ei tehta, vaid läbida tuleb erialase inglise keele või akadeemilise inglise keele kursus. VÕTA-ga erialase inglise keele arvestamine käib vastavalt ülikoolis kehtivale korrale.

 

Eesti riigikeele süvaõpingute kohta leiad infot siit.

 

Kursusele registreerunud üliõpilane peab esimese õppenädala jooksul osalema vähemalt ühes kontaktõppe tunnis või võtma sama aja jooksul õppejõuga ühendust meili teel. Eksamile või arvestusele pääsemise üks nõue on vähemalt 60% ulatuses auditoorses õppetöös osalemine.

Kontakt

Merilyn Meristo, võõrkeelte koordinaator

PostiaadressNarva mnt 29, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 640 9303