TLÜ humanitaarteaduste instituudi Vene ja Ida-Euroopa uuringute akadeemiline suund tegeleb peamiselt vene filoloogide, vene õppekeelega koolide vene keele ja kirjanduse õpetajate, vene keele kui võõrkeele õpetajate, slavistide ning Eesti venekeelse meedia töötajate koolitamisega nii bakalaureuse- kui ka magistriõppes. Doktoriõppes on meie vastutada slaavi keelte ja kultuuride moodul. Kõrvalainete raames koolitame venekeelsete tekstide toimetajaid, eesti-vene tõlkijaid ja õpetame teisi slaavi keeli.

Vene ja Ida-Euroopa uuringute suuna teadustöö on seotud eelkõige XX–XXI sajandi vene kirjanduse ja kultuuri, eesti-vene ning vene jt slaavi kirjanduse- ja kultuurisidemete uurimisega. Olulisel kohal on ka Eesti venekeelse meedia, vene keele õpetamisega seonduvate probleemide uurimine ja eesti-vene kõrvutav keeleteadus. TLÜ Vene ja Ida-Euroopa uuringute suund on maailmas üks tuntumaid Mihhail Bulgakovi elu ja loomingu uurimise keskus. Vene diasporaa küsimustes oleme samuti üks vähestest teadus- ja õppekeskustest, mis tegeleb selle probleemi uurimisega pidevalt ja seda koostöös Euroopa ja Ameerika, aga ka Venemaa ülikoolide ja teadusasutustega. Kõikides meie teadushuvisid hõlmavates valdkondades üllitame järjepidevalt teadusartiklite kogumikke, monograafiaid, aga ka teadust populariseerivaid raamatuid.

Vene ja Ida-Euroopa uuringute suund on oma tegevuse tihedalt sidunud siinse venekeelse haritlaskonna kujundamise ja arendamisega. Seda eelkõige tiheda õppe- ja teadustöö integreerituse kaudu. Meie üliõpilaste uurimistööd on sageli seotud teadusprojektidega, üliõpilaste endi organiseerimisel toimuvad iga-aastased rahvusvahelised noorfiloloogide teaduskonverentsid, antakse välja vastavat elektroonilist kogumikku Studia Slavica, mida praeguseks on ilmunud juba kolmteist numbrit.  

Suuna üliõpilased ja õppejõud osalevad aktiivselt rahvusvahelistes programmides ja uurimisprojektides nii Euroopas kui ka väljaspool. Seoses rahvusvahelistumisega oleme olnud ja loodame olla ka edaspidi atraktiivne keskus eelkõige järeldoktorantide ja õppejõudude jaoks, kes saavad end meie juures täiendada kõigis eelpool nimetatud valdkondades.

Meie lõpetajad on alati olnud teretulnud koolidesse, aga ka näiteks kirjastustesse toimetajateks ning tõlkijateks ja ajakirjanikeks.

Akadeemilise suuna juht:

Hannes Palang, Vene ja Ida-Euroopa uuringute akadeemilise suuna juht