Tunniplaani koostamine

  1. Tunniplaani (õpingukava) koostamist alusta akadeemilises kalendris ettenähtud ajal õppeinfosüsteemi (ÕIS) kaudu.
  2. ÕISi tuleb sisse logida. Selleks kasuta Tallinna Ülikooli kasutajakontot. Registreerimisel on abiks ÕISi kasutusjuhend.
  3. Tunniplaani (õpingukava) koostamisel võta aluseks õppekava nominaalne jaotus, mille koostab instituut. Õppekava nominaalse jaotuse leiad selle lehe alumisest osast.
  4. Akadeemiline üksus sisestab kohustuslikud õppeained ASIOsse õpperühma tunnuse järgi (nt: EKEOM_et-1 on eesti keele ja kirjanduse õpetaja magistrikava eesti keele kui teise keele ja eesti kultuuri õpetaja 1. õppeaasta). Õppekavas loetletud üldained ja vabaained valib üliõpilane lähtuvalt õppekava eesmärgist ja oma huvist.
  5. Eelnevalt on võimalik tutvuda õppeainete nimekirja, toimumise aja ja kohaga ASIOs. ASIOs saab andmeid vaadata ja otsida erinevate tunnuste (sh õpperühma, aine koodi, aine nime, õppejõu nime jm) järgi. Eraldi on välja toodud tugi- ja üldained ning õppetasemed.

Õppekavaga määratletud ained jagunevad:

  • kohustuslikeks;
  • valikaineteks, mida üliõpilane valib õppekavaga määratud õppeainete loetelust;
  • vabaaineteks, mida võib üliõpilane vabalt valida erinevate ülikoolide sama astmeõppekavade õppeainete loetelust ja/või tugiainete nimekirjast.

 

MA õppeainete jaotus semestrite kaupa (sisseastumisaasta järgi)

Aasia uuringud (HILAM) 2019

Aasia uuringute magistriõppe nominaaljaotus 2019. aastal sisseastunutele. Nominaaljaotuses võib tulla muudatusi, mis kajastuvad semestri tunniplaanis.

Aasia ühiskondade peaeriala

2019/2020. õa sügissemester

HIK7161

Mitmekultuurilisus globaalsest perspektiivist

HIK7163

Kultuurianalüüsi võtmemõisted

HIL7252 Jaapani ühiskond ja poliitika
HIL7253 Hiina ühiskond ja poliitika
HIL7254 Kagu-Aasia ühiskonnad ja poliitika

2019/2020. õa kevadsemester

   

HIL7257

Aasia religioonid ja ühiskond

HIL7251 Aasia ja sotsiaalteadused
RIP7009 Poliitiline kultuur võimustrateegiate perspektiivis
 

Erialane inglise keel

HIL7258

Aasia ühiskondade ja poliitika magistriseminar

YID6001 ELU

2020/2021. õa sügissemester

HIL7255

Aasia linnaruumid ja poliitika

HIL7263

Aasia ühiskondade ja poliitika praktika

 

Vabaaine(d) 6 EAP ulatuses

 

HIL7264 Aasia filosoofia / HIL7266 Aasia kirjandus / HIA7226 Kultuuri poliitiline ökonoomia

2020/2021. õa kevadsemester

HIL7256 Aasia film ja ühiskond
 

Magistritöö

Jaapani uuringute peaeriala

2019/2020. õa sügissemester

HIK7160 Humanitaarteaduste metodoloogia
HIK7163 Kultuurianalüüsi võtmemõisted
HIL6405 Jaapani keel B2.1
EKK7311 Kirjandusteaduse uurimisprobleeme
HIL7252 Jaapani ühiskond ja poliitika
  Vabaaine(d) 6 EAP mahus

2019/2020. õa kevadsemester

HIL6406 Jaapani keel B2.2
HIL7242 Jaapani uuringute praktika
HIL7234 Jaapani moodne kirjandus
HIL7257 Aasia religioonid ja ühiskond
HIL7235 Jaapani moodne filosoofia
YID6001 ELU

2020/2021. õa sügissemester

HIL7233 Jaapani kunst ja esteetika
HIL7231 Jaapani teater ja film
HIL7266 Aasia kirjandus
HIL7232 Jaapani popkultuur ja meedia
HIL7259 Jaapani uuringute magistriseminar
HIL7211 Jaapani keel C1.1

2020/2021. õa kevadsemester

HIL7212 Jaapani keel C1.2
HIL7256 Aasia film ja ühiskond
 

Magistritöö

 

Aasia uuringud (HILAM) 2020

Aasia uuringute magistriõppe nominaaljaotus 2020. aastal sisseastunutele. Nominaaljaotuses võib tulla muudatusi, mis kajastuvad semestri tunniplaanis.

Aasia ühiskondade peaeriala

2020/2021. õa sügissemester

HIK7161

Mitmekultuurilisus globaalsest perspektiivist

HIK7163

Kultuurianalüüsi võtmemõisted

HIL7255 Aasia linnaruumid ja poliitika
HIL7264 Aasia filosoofia
HIL7266 Aasia kirjandus
HIA7226 Kultuuri poliitiline ökonoomia

2020/2021. õa kevadsemester

   

HIL7256

Aasia film ja ühiskond

HIL7251 Aasia ja sotsiaalteadused
RIP7009 Poliitiline kultuur võimustrateegiate perspektiivis
HIL7253 Hiina ühiskond ja poliitika
 

Erialane inglise keel

HIL7258

Aasia ühiskondade ja poliitika magistriseminar

2021/2022. õa sügissemester

HIL7254

Kagu-Aasia ühiskonnad ja poliitika

HIL7263

Aasia ühiskondade ja poliitika praktika

HIL7257 Aasia religioonid ja ühiskond
YID6001 ELU
 

Vabaaine(d) 6 EAP ulatuses

2021/2022. õa kevadsemester

HIL7252 Jaapani film ja ühiskond
 

Magistritöö

Jaapani uuringute peaeriala

2020/2021. õa sügissemester

HIK7160 Humanitaarteaduste metodoloogia
HIK7163 Kultuurianalüüsi võtmemõisted
  HIL6405 Jaapani keel B2.1 / HIL7211 Jaapani keel C1.1
HIL7231 Jaapani teater ja film
HIL7233 Jaapani kunst ja esteetika
HIL7266 Aasia kirjandus

2020/2021. õa kevadsemester

  HIL6406 Jaapani keel B2.2 / HIL7212 Jaapani keel C1.2
HIL7232 Jaapani popkultuur ja meedia
YID6001 ELU
HIL7256 Aasia film ja ühiskond
HIL7242 Jaapani uuringute praktika
  Vabaaine(d) 6 EAP mahus

2021/2022. õa sügissemester

HIL7259 Jaapani uuringute magistriseminar
HIL7235 Jaapani moodne filosoofia
EKK7311 Kirjandusteaduse uurimisprobleeme
HIL7234 Jaapani moodne kirjandus
HIL7257 Aasia religioonid ja ühiskond

2021/2022. õa kevadsemester

HIL7252 Jaapani ühiskond ja poliitika
 

Magistritöö

 

Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM) 2019

Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja magistriõppe nominaaljaotus. 2019. aastal sisseastunutele. Nominaaljaotuses võib tulla muudatusi, mis kajastuvad semestri tunniplaanis.

2019/2020. õa sügissemester

AIG7204

Rahvuslus ja rahvusteülene ajalugu

KAT7044

Õppimise emotsionaalsed ja sotsiaalsed aspektid

KAT7032

Arengu ja õppimise toetamine

AIG7231

Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse didaktika I

YDP7001

Õpetajakoolituse praktika I

HIK7160

Humanitaarteaduste metodoloogia

2019/2020. õa kevadsemester

KAT7033

Õppe diferentseerimine

KAT7034

Õpetaja ja õpilane õppijatena koolis ja ühiskonnas

YDP7002

Õpetajakoolituse praktika II

AIG7205

Balti ajalookirjutus võrdlevas perspektiivis

AIG7232

Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse didaktika II

2020/2021. õa sügissemester

AIG7233

Õpetajakoolituse põhipraktika I

 

Valikaine 6 EAP ulatuses

AIG7225

Magistriseminar: kuidas kirjutada ja õpetada ajalugu

AIG7207

Suuline ajalugu: meetod ja praktika

RIM7035

Majandus nüüdisühiskonnas

2020/2021. õa kevadsemester

AIG7234

Õpetajakoolituse põhipraktika II

 

Magistritöö

Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM) 2020

Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja magistriõppe nominaaljaotus. 2020. aastal sisseastunutele. Nominaaljaotuses võib tulla muudatusi, mis kajastuvad semestri tunniplaanis.

2020/2021. õa sügissemester

AIG7205

Balti ajalookirjutus võrdlevas perspektiivis

KAT7044

Õppimise emotsionaalsed ja sotsiaalsed aspektid

KAT7032

Arengu ja õppimise toetamine

AIG7231

Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse didaktika I

YDP7001

Õpetajakoolituse praktika I

HIK7160

Humanitaarteaduste metodoloogia

2020/2021. õa kevadsemester

KAT7033

Õppe diferentseerimine

KAT7034

Õpetaja ja õpilane õppijatena koolis ja ühiskonnas

YDP7002

Õpetajakoolituse praktika II

AIG7232

Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse didaktika II

2021/2022. õa sügissemester

AIG7233

Õpetajakoolituse põhipraktika I

 

Valikaine 6 EAP ulatuses

AIG7225

Magistriseminar: kuidas kirjutada ja õpetada ajalugu

AIG7207

Suuline ajalugu: meetod ja praktika

AIG7204

Rahvuslus ja rahvusteülene ajalugu

2021/2022. õa kevadsemester

AIG7234

Õpetajakoolituse põhipraktika II

RIM7038 Ühiskonna areng ja maailma poliitika
 

Magistritöö

Ajalugu (AIAJM) 2019

2019/2020. õa sügissemester

HIK7160

Humanitaarteaduste metodoloogia

AIG7206 Inimene, riik ja vägivald
AIG7207 Suuline ajalugu: meetod ja praktika
AIG7216 Visuaalne ajalugu
AIG7204 Rahvuslus ja rahvusteülene ajalugu

2019/2020. õa kevadsemester

AIG7201 Ajalugu ja mälu
AIG7205 Balti ajalookirjutus võrdlevas perspektiivis
  Erialane inglise keel
  HIK7214 Ajaloofilosoofia / HIK7215 Kultuuriuuringud / AIG7209 Digitaalne ja rakenduslik ajalugu

2020/2021. õa sügissemester

YID6001

ELU

AIG7226 Erialane rakendustegevus
  Vabaaine(d) 12 EAP mahus

AIG7225

Magistriseminar: kuidas kirjutada ja õpetada ajalugu

2020/2021. õa kevadsemester

AIG7213 Ajalooline keskkonnahumanitaaria
 

Magistritöö

Ajalugu (AIAJM) 2020

2020/2021. õa sügissemester

HIK7160

Humanitaarteaduste metodoloogia

AIG7205 Balti ajalookirjutus võrdlevas perspektiivis
AIG7207 Suuline ajalugu: meetod ja praktika
AIG7209 Digitaalne ja rakenduslik ajalugu
  Vabaaine(d) 6 EAP mahus

2020/2021. õa kevadsemester

AIG7201 Ajalugu ja mälu
AIG7216 Visuaalne ajalugu
  Erialane inglise keel
HIK7214 Ajaloofilosoofia
HIK7215 Kultuuriuuringud
AIG7213 Ajalooline keskkonnahumanitaaria

2021/2022. õa sügissemester

YID6001

ELU

AIG7204 Rahvuslus ja rahvusteülene ajalugu
AIG7226 Erialane rakendustegevus
AIG7206 Inimene, riik ja vägivald

AIG7225

Magistriseminar: kuidas kirjutada ja õpetada ajalugu

2021/2022. õa kevadsemester

  Vabaaine(d) 6 EAP mahus
 

Magistritöö

Eesti uuringud (EKESM) 2019

Eesti uuringute magistriõppe nominaaljaotus 2019. aastal sisseastunutele. Nominaaljaotuses võib tulla muudatusi, mis kajastuvad semestri tunniplaanis.

2019/2020. õa sügissemester

EKY6101 Practical Estonian A1

AIG7204

Nationalism and Transnational History
EKK7408 Estonian Literature
EKK7401 Introduction to Estonian Studies
HIK7163 Key Concepts in Cultural Analysis
EKK7402 Estonian Regional Studies
GRT7313 Translation of Fiction

2019/2020. õa kevadsemester

EKY6102

Practical Estonian A2

AIG7201

History and Memory
GRT7313 Translation of Fiction
EKK7403 Estonian Contemporary Culture
  Free elective course 6 ECTS
YID6001 ELU

2020/2021. õa sügissemester

DID7033 Contemporary Issues of Estonian Society
EKK7407 Special Course on Estonian Studies
EKK7405 Research Project in Speciality
EKK7406 Master's Seminar
EKY6103 Estonian B1.1
RIT7045 Estonian Politics and Society

2020/2021. õa kevadsemester

EKY6104

Estonian B1.2

 

Master's Thesis

Eesti uuringud (EKESM) 2020

Eesti uuringute magistriõppe nominaaljaotus 2020. aastal sisseastunutele. Nominaaljaotuses võib tulla muudatusi, mis kajastuvad semestri tunniplaanis.

2020/2021. õa sügissemester

EKY6101 Practical Estonian A1
DID7033 Contemporary Issues of Estonian Society
EKK7407 Special Course on Estonian Studies
EKK7401 Introduction to Estonian Studies
HIK7163 Key Concepts in Cultural Analysis
EKK7402 Estonian Regional Studies
RIT7045 Estonian Politics and Society

2020/2021. õa kevadsemester

EKY6102

Practical Estonian A2
EKK7403 Estonian Contemporary Culture
EKK7404 Language and Society
  Free elective course 6 ECTS
YID6001 ELU
EKK7408 Estonian Literature

2021/2022. õa sügissemester

AIG7204 Nationalism and Transnational History
GRT7313 Translation of Fiction
EKK7405 Research Project in Speciality
EKK7406 Master's Seminar
EKY6103 Estonian B1.1

2021/2022. õa kevadsemester

EKY6104

Estonian B1.2

AIG7201 History and Memory
 

Master's Thesis

Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM) 2019

Eesti keele ja kirjanduse õpetaja magistriõppe nominaaljaotus 2019. aastal sisseastunutele. Nominaaljaotuses võib tulla muudatusi, mis kajastuvad semestri tunniplaanis.

EESTI KEELE JA KIRJANDUSE ÕPETAJA

2019/2020. õa sügissemester

EKL7303

Eesti keele ja kirjanduse õpetamise alused

HIK7160

Humanitaarteaduste metodoloogia

KAT7031

Õppimise emotsionaalsed ja sotsiaalsed aspektid

KAT7032

Arengu ja õppimise toetamine

YDP7001

Õpetajakoolituse praktika I

EKL7332 Esimese ja teise keele omandamine

2019/2020. õa kevadsemester

EKL7301

Tekstianalüüs, grammatika ja sõnavara

 

Erialane inglise keel

KAT7003

Õppe diferentseerimine

KAT7034

Õpetaja ja õpilane õppijatena koolis ja ühiskonnas

YDP7002

Õpetajakoolituse praktika II

2020/2021. õa sügissemester

EKL7306

Uurimisseminar

 

Valikaine 6 EAP ulatuses

EKL7309

Õpetajakoolituse põhipraktika I

EKK7301

Eesti nüüdiskirjandus

2020/2021. õa kevadsemester

EKL7310

Õpetajakoolituse põhipraktika II

EKK7305 Erikursus eesti kirjandusest
 

Magistritöö

EESTI KEELE KUI TEISE KEELE JA EESTI KULTUURI ÕPETAJA

2019/2020. õa sügissemester

EKK7306

Eesti kultuuri põhijooned

EKL7328

Eesti keele kui teise keele õpetamise didaktika I

EKL7332

Esimese ja teise keele omandamine

KAT7031

Õppimise emotsionaalsed ja sotsiaalsed aspektid

KAT7032

Arengu ja õppimise toetamine

YDP7001 Õpetajakoolituse praktika I

2019/2020. õa kevadsemester

EKL7239

Eesti keele kui teise keele õpetamise didaktika II

 

Erialane inglise keel

KAT7003

Õppe diferentseerimine

KAT7034

Õpetaja ja õpilane õppijatena koolis ja ühiskonnas

YDP7002

Õpetajakoolituse praktika II

2020/2021. õa sügissemester

EKL7331

Eesti keel sihtkeelena
HIK7160 Humanitaarteaduste metodoloogia

EKL7306

Uurimisseminar

 

HARI valikaine 6 EAP ulatuses

EKL7309

Õpetajakoolituse põhipraktika I

2020/2021. õa kevadsemester

EKL7310

Õpetajakoolituse põhipraktika II

 

Magistritöö

Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM) 2020

Eesti keele ja kirjanduse õpetaja magistriõppe nominaaljaotus 2020. aastal sisseastunutele. Nominaaljaotuses võib tulla muudatusi, mis kajastuvad semestri tunniplaanis.

EESTI KEELE JA KIRJANDUSE ÕPETAJA

2020/2021. õa sügissemester

EKL7347

Eesti keele ja kirjanduse didaktika I

HIK7160

Humanitaarteaduste metodoloogia

KAT7044

Õppimise emotsionaalsed ja sotsiaalsed aspektid

KAT7032

Arengu ja õppimise toetamine

YDP7001

Õpetajakoolituse praktika I

2020/2021. õa kevadsemester

EKL7301

Tekstianalüüs, grammatika ja sõnavara

EKL7348 Eesti keele ja kirjanduse didaktika II
 

Erialane inglise keel

KAT7003

Õppe diferentseerimine

KAT7034

Õpetaja ja õpilane õppijatena koolis ja ühiskonnas

YDP7002

Õpetajakoolituse praktika II

2021/2022. õa sügissemester

EKL7306

Uurimisseminar

 

Valikaine 6 EAP mahus

EKL7309

Õpetajakoolituse põhipraktika I

EKK7301

Eesti nüüdiskirjandus
EKL7332 Esimese ja teise keele omandamine
EKK7305 Erikursus eesti kirjandusest

2021/2022. õa kevadsemester

EKL7310

Õpetajakoolituse põhipraktika II

EKK7305 Erikursus eesti kirjandusest
 

Magistritöö

EESTI KEELE KUI TEISE KEELE JA EESTI KULTUURI ÕPETAJA

2020/2021. õa sügissemester

EKL7331

Eesti keel sihtkeelena

EKL7328

Eesti keele kui teise keele õpetamise didaktika I

HIK7160

Humanitaarteaduste metodoloogia

KAT7044

Õppimise emotsionaalsed ja sotsiaalsed aspektid

KAT7032

Arengu ja õppimise toetamine

YDP7001 Õpetajakoolituse praktika I

2020/2021. õa kevadsemester

EKL7239

Eesti keele kui teise keele õpetamise didaktika II

 

Erialane inglise keel

KAT7003

Õppe diferentseerimine

KAT7034

Õpetaja ja õpilane õppijatena koolis ja ühiskonnas

YDP7002

Õpetajakoolituse praktika II

2021/2022. õa sügissemester

EKK7306

Eesti kultuuri põhijooned
EKL7332 Esimese ja teise keele omandamine

EKL7306

Uurimisseminar

 

HARI valikaine 6 EAP mahus

EKL7309

Õpetajakoolituse põhipraktika I

2021/2022. õa kevadsemester

EKL7310

Õpetajakoolituse põhipraktika II

 

Magistritöö

Keeleteadus ja keeletoimetamine (EKLNM) 2019

Keeleteaduse ja keeletoimetamise magistriõppe nominaaljaotus 2019. aastal sisseastunutele. Nominaaljaotuses võib tulla muudatusi, mis kajastuvad semestri tunniplaanis.

2019/2020. õa sügissemester

EKL7323 Keelefilosoofia
HIK7160 Humanitaarteaduste metodoloogia
GRT7318 Projektijuhtimine, masintõlge ja tõlketehnika
EKL7341 Toimetamine
  EKL7343 Kirjastamise alused ja kirjandusliku teksti toimetamine / EKL7324 Morfoloogia- ja süntaksiteooriad
  EKL7346 Eri tekstiliikide toimetamine ja terminoloogia / EKL7325 Tüpoloogia, keelemuutuse teooriad ja kontaktlingvistika

2019/2020. õa kevadsemester

EKL7301

Tekstianalüüs, grammatika ja sõnavara

 

Erialane inglise keel

GRT7304 Psühholingvistika

YID6001

ELU

  Vabaaine(d) 6 EAP mahus

2020/2021. õa sügissemester

EKL7312

Sotsiolingvistika ja mitmekeelsus

EKL7317

Praktika

EKL7320

Rakenduslingvistika magistriseminar

GRT7301 Kirjaliku tõlke alused
EKL7326 Semantika ja pragmaatika

2020/2021. õa kevadsemester

EKL7313 Tõlkelingvistika

EKL7330

Magistritöö

Keeleteadus ja keeletoimetamine (EKLNM) 2020

Keeleteaduse ja keeletoimetamise magistriõppe nominaaljaotus 2020. aastal sisseastunutele. Nominaaljaotuses võib tulla muudatusi, mis kajastuvad semestri tunniplaanis.

2020/2021. õa sügissemester

EKL7312 Sotsiolingvistika ja mitmekeelsus
HIK7160 Humanitaarteaduste metodoloogia
EKL7326 Semantika ja pragmaatika
EKL7341 Toimetamine
GRT7305 Kirjaliku tõlke alused
  Vabaaine(d) 6 EAP mahus

2020/2021. õa kevadsemester

EKL7301

Tekstianalüüs, grammatika ja sõnavara

 

Erialane inglise keel

GRT7304 Psühholingvistika

YID6001

ELU

EKL7313 Tõlkelingvistika

2021/2022. õa sügissemester

EKL7323 Keelefilosoofia

EKL7320

Rakenduslingvistika magistriseminar

GRT7318 Projektijuhtimine, masintõlge ja tõlketehnika
EKL7346 Eri tekstiliikide toimetamine ja terminoloogia
EKL7325 Tüpoloogia, keelemuutuse teooriad ja kontaktlingvistika
EKL7343 Kirjastamise alused ja kirjandusliku teksti toimetamine
EKL7324 Morfoloogia- ja süntaksiteooriad

2020/2021. õa kevadsemester

EKL7317 Praktika

EKL7330

Magistritöö

Kirjandusteadus (EKKTM) 2019

Kirjandusteaduse magistriõppe nominaaljaotus 2019. aastal sisseastunutele. Nominaaljaotuses võib tulla muudatusi, mis kajastuvad semestri tunniplaanis.

2019/2020. õa sügissemester

HIK7160

Humanitaarteaduste metodoloogia

EKK7311

Kirjandusteaduse uurimisprobleeme

EKK7314 Loovkirjutamise ja kirjanduskriitika seminar
EKL7343 Kirjastamise alused ja kirjandusliku teksti toimetamine
  GRA7231 Valikkursus inglise kultuurist, kirjandusest ja kunstist / GRR7211 Frankofoonne kirjandus / HIK7455 Kirjanduse, visuaalkultuuri ja filmi seminar II / SKS7206 Vene diasporaa kultuur / EKK7305 Erikursus eesti kirjandusest

2019/2020. õa kevadsemester

YID6001

ELU

 

Vabaaine(d) 6 EAP ulatuses

 

Erialane inglise keel

EKK7318 Kirjandusprotsess võrdlevas vaates
  EKK7301 Eesti nüüdiskirjandus / HIK7454 Kirjanduse, visuaalkultuuri ja filmi seminar I / HIL7234 Jaapani moodne kirjandus

2020/2021. õa sügissemester

EKK7317 Teemad ja motiivid kirjanduses

EKK7322

Magistriseminar

EKK7319 Tekstianalüüs
  GRS7203 Seminar saksa kultuurist / GRT7313 Ilukirjanduse tõlkimine / HIL7266 Aasia kirjandus / HIK7452 Sõna ja pilt keskajal /renessansi ajal

2020/2021. õa kevadsemester

EKK7323

Erialane praktika

 

Magistritöö

Kirjandusteadus (EKKTM) 2020

Kirjandusteaduse magistriõppe nominaaljaotus 2020. aastal sisseastunutele. Nominaaljaotuses võib tulla muudatusi, mis kajastuvad semestri tunniplaanis.

2020/2021. õa sügissemester

HIK7160

Humanitaarteaduste metodoloogia

EKK7311

Kirjandusteaduse uurimisprobleeme

EKK7317 Teemad ja motiivid kirjanduses
EKK7319 Tekstianalüüs
GRS7203 Seminar saksa kultuurist
GRT7313 Ilukirjanduse tõlkimine
HIK7452 Sõna ja pilt keskajal/renessansi ajal
HIL7266 Aasia kirjandus

2020/2021. õa kevadsemester

YID6001

ELU

EKK7305 Erikursus eesti kirjandusest
 

Vabaaine(d) 6 EAP ulatuses

 

Erialane inglise keel

HIK7454 Kirjanduse. visuaalkultuuri ja filmi seminar I
EKK7318 Kirjandusprotsess võrdlevas vaates

2021/2022. õa sügissemester

EKK7314 Loovkirjutamise ja kirjanduskriitika seminar

EKK7322

Magistriseminar

EKL7343 Kirjastamise alused ja kirjandusliku teksti toimetamine
EKK7301 Eesti nüüdiskirjandus
GRA7231 Valikkursus inglise kultuurist, kirjandusest ja kunstist
HIK7455 Kirjanduse, visuaalkultuuri ja filmi seminar II
SKS7206 Vene diasporaa kultuur
HIL7234 Jaapani moodne kirjandus
GRR7211 Frankofoonne kirjandus

2021/2022. õa kevadsemester

EKK7323

Erialane praktika

 

Magistritöö

Antropoloogia (HIANM) 2019

Antropoloogia magistriõppe nominaaljaotus 2019. aastal sisseastunutele. Nominaaljaotuses võib tulla muudatusi, mis kajastuvad semestri tunniplaanis.

2019/2020. õa sügissemester

HIA7534 Soundscapes: Perception and Design
HIA7208 Etnographic Reading
HIA7226 The Political Economy of Culture
  Free elective course 6 ECTS
HIK7161 Multi-Culturalism from a Global Perspective
HIK7163 Key Concepts in Cultural Analysis

2019/2020. õa kevadsemester

HIA7205 General Debates in Anthropological Theory
HIA7210 Special Course on Contemporary Anthropological Theory
HIA7232 Fieldwork Practise
YID6001 ELU
HIK7431 Academic Writing in English
HIA7209 Methods of Ethnographic Fieldwork and Project Planning

2020/2021. õa sügissemester

  HIA7600 Sensorial Media Seminar
  BFM7368-7371 Filmmaking for Anthropologists I-IV
HIA7206 Master's Seminar I

2020/2021. õa kevadsemester

HIA7227 Anthropology of Experience
HIA7207 Master's Seminar II
  Master's Thesis

Antropoloogia (HIANM) 2020

Antropoloogia magistriõppe nominaaljaotus 2020. aastal sisseastunutele. Nominaaljaotuses võib tulla muudatusi, mis kajastuvad semestri tunniplaanis.

2020/2021. õa sügissemester

HIA7600  Sensorial Media Seminar
HIA7208 Etnographic Reading
HIA7226 The Political Economy of Culture
  BFM7368-7370 Filmmaking for Anthropologists I-III
HIK7161 Multi-Culturalism from a Global Perspective
HIK7163 Key Concepts in Cultural Analysis
EKY6109 Estonian A1 and Estonian Culture

2020/2021. õa kevadsemester

HIA7205 General Debates in Anthropological Theory
BFM7371 Filmmaking for Anthropologists IV
HIA7232 Fieldwork Practise
YID6001 ELU
HIK7431 Academic Writing in English
HIA7209 Methods of Ethnographic Fieldwork and Project Planning
HIA7227  Anthropology of Experience

2021/2022. õa sügissemester

HIA7216 Anthropology of Senses
HIA7206 Master's Seminar I
HIA7534 Soundscapes: Perception and Design
  Free elective course 6 ECTS

2021/2022. õa kevadsemester

HIA7207 Master's Seminar II
  Master's Thesis

Kultuuriteooria ja filosoofia (HIKTM) 2019

Kultuuriteooria ja filosoofia magistriõppe nominaaljaotus 2019. aastal sisseastunutele. Nominaaljaotuses võib tulla muudatusi, mis kajastuvad semestri tunniplaanis.

2019/2020. õa sügissemester

HIK7160

Humanitaarteaduste metodoloogia

EKL7323 Keelefilosoofia
HIK7164 Narratoloogia ja filmianalüüs
HIK7212 Kultuurisemiootika
HIK7213 Teadusfilosoofia
HIK7216 Interdistsiplinaarne seminar

2019/2020. õa kevadsemester

AIG7201

Ajalugu ja mälu

HIK7214

Ajaloofilosoofia

HIK7215

Kultuuriuuringud

 

Erialane inglise keel

HIK7211

Kultuurifilosoofia
  Vabaaine(d) 6 EAP mahus

2020/2021. õa sügissemester

YID6001 ELU
HIK7232 Magistriseminar
  HIK7452 Sõna ja pilt keskajal / renessansi ajal / HIK7163 Kultuurianalüüsi võtmemõisted / HIK7456 Kirjanduse. visuaalkultuuri ja filmi seminar III

2020/2021. õa kevadsemester

HIK7233 Erialane praktika
 

Magistritöö

 

Kultuuriteooria ja filosoofia (HIKTM) 2020

Kultuuriteooria ja filosoofia magistriõppe nominaaljaotus 2020. aastal sisseastunutele. Nominaaljaotuses võib tulla muudatusi, mis kajastuvad semestri tunniplaanis.

2020/2021. õa sügissemester

HIK7160

Humanitaarteaduste metodoloogia

HIK7213 Teadusfilosoofia
HIK7452 Sõne ja pilt keskajal/renessansi ajal
HIK7163 Kultuurianalüüsi võtmemõisted
HIK7456 Kirjanduse, visuaalkultuuri ja filmi seminar
  Vabaaine(d) 6 EAP mahus

2020/2021. õa kevadsemester

AIG7201

Ajalugu ja mälu

HIK7214

Ajaloofilosoofia

HIK7215

Kultuuriuuringud

 

Erialane inglise keel

HIK7211

Kultuurifilosoofia
HIK7216 Interdistsiplinaarne seminar

2021/2022. õa sügissemester

YID6001 ELU
HIK7164 Narratoloogia ja filmianalüüs
HIK7212 Kultuurisemiootika
HIK7233 Erialane praktika
HIK7232 Magistriseminar
EKL7323 Keelefilosoofia

2021/2022. õa kevadsemester

 

Magistritöö

 

Kirjandus-, visuaalkultuuri ja filmiteooria (HIKVM) 2019

Kirjandus-, visuaalkultuuri ja filmiteooria magistriõppe nominaaljaotus 2019. aastal sisseastunutele. Nominaaljaotuses võib tulla muudatusi, mis kajastuvad semestri tunniplaanis.

2019/2020. õa sügissemester

HIK7163

Key Concepts in Cultural Analysis

HIK7164

Narratology and Film Analysis

HIK7455

Seminar in Literature, Visula Culture and Film Analysis II

KV7001

Word and Image

BFR7003

Film Culture
HIK7216 Interdisciplinary Seminar

2019/2020. õa kevadsemester

HIK7431

Academic Writing in English
HIK7454

Seminar in Literature, Visual Culture and Film I

HIK7457

Film Adaption

KV7000

Key Concepts in Critical Theory and Visual Culture

KV7006

Visual Literacy

KV7005 Estonian Art in Context

2020/2021. õa sügissemester

HIK7433

Practical Training

HIK7452

Word and Image in the Middle Ages/Renaissance
HIK7456

Seminar in Literature, Visual Culture and Film III

BFR7004

Digital Culture

YID6001

ELU
  Free elective course 6 ECTS

2020/2021. õa kevadsemester

HIK7453

Master's Seminar

 

Master's Thesis

 

Kirjandus-, visuaalkultuuri ja filmiteooria (HIKVM) 2020

Kirjandus-, visuaalkultuuri ja filmiteooria magistriõppe nominaaljaotus 2020. aastal sisseastunutele. Nominaaljaotuses võib tulla muudatusi, mis kajastuvad semestri tunniplaanis.

2020/2021. õa sügissemester

HIK7163

Key Concepts in Cultural Analysis

HIK7452

Word and Image in the Middle Ages/Renaissance

HIK7456

Seminar in Literature, Visula Culture and Film Analysis III
BFR7004 Digital Culture
EKY6109 Estonian A1 and Estonian Culture
  Free elective course 6 ECTS

2020/2021. õa kevadsemester

HIK7431

Academic Writing in English
HIK7454

Seminar in Literature, Visual Culture and Film I

HIK7457

Film Adaption

KV7000

Key Concepts in Critical Theory and Visual Culture

KV7006

Visual Literacy

KV7005 Estonian Art in Context

2021/2022. õa sügissemester

HIK7433

Practical Training

KV7001

Word and Image
HIK7455

Seminar in Literature, Visual Culture and Film II

BFR7003

Film Culture

HIK7164 Narratology and Film Analysis

YID6001

ELU
HIK7216 Interdisciplinary Seminar

2021/2022. õa kevadsemester

HIK7453

Master's Seminar

 

Master's Thesis

 

Võõrkeeleõpetaja (GRVOM) 2019

Võõrkeeleõpetaja magistriõppe nominaaljaotus 2019. aastal sisseastunutele. Nominaaljaotuses võib tulla muudatusi, mis kajastuvad semestri tunniplaanis.

INGLISE KEELE ÕPETAJA

2019/2020. õa sügissemester

KAT7031

Õppimise emotsionaalsed ja sotsiaalsed aspektid

KAT7032

Arengu ja õppimise toetamine

GRA7311

Võõrkeele didaktika I

YDP7001

Õpetajakoolituse praktika I

GRA7231

Valikkursus inglise kultuurist, kirjandusest ja kunstist
GRA7232 Keelte ja kultuuride kontakt ühiskonnas

2019/2020. õa kevadsemester

KAT7003

Õppe diferentseerimine

KAT7034

Õpetaja ja õpilane õppijatena koolis ja ühiskonnas

GRA7312

Võõrkeele didaktika II

GRA7234

Inglise keele teooria

YDP7002

Õpetajakoolituse praktika II

2020/2021. õa sügissemester

 

HARI valikaine

GRA7313

Uurimisseminar

GRA7315

Õpetajakoolituse põhipraktika I

GRA7235

Keeletesti koostamine ja arendus

2020/2021. õa kevadsemester

GRA7233

Pragmaatika inglise diskursuse analüüsis

GRA7316

Õpetajakoolituse põhipraktika II

 

Magistritöö

PRANTSUSE KEELE ÕPETAJA

2019/2020. õa sügissemester

KAT7031

Õppimise emotsionaalsed ja sotsiaalsed aspektid

KAT7032

Arengu ja õppimise toetamine

GRA7311

Võõrkeele didaktika I

LCF6331

Prantsuse keel C1.1

YDP7001

Õpetajakoolituse praktika I

GRR7216 Erikursus prantsuse keelest või kultuurist

2019/2020. õa kevadsemester

KAT7003

Õppe diferentseerimine

KAT7034

Õpetaja ja õpilane õppijatena koolis ja ühiskonnas

GRA7312

Võõrkeele didaktika II

LCF6332

Prantsuse keel C1.2

YDP7002

Õpetajakoolituse praktika II

GRR7210 Prantsuskeelsete tekstide diskursuse analüüs

2020/2021. õa sügissemester

 

HARI valikaine

GRA7315

Õpetajakoolituse põhipraktika I

GRA7313

Uurimisseminar

GRR7211

Frankofoonne kirjandus

2020/2021. õa kevadsemester

GRA7316

Õpetajakoolituse põhipraktika II

 

Magistritöö

SAKSA KEELE ÕPETAJA

2019/2020. õa sügissemester

KAT7031

Õppimise emotsionaalsed ja sotsiaalsed aspektid

KAT7032

Arengu ja õppimise toetamine

GRA7311

Võõrkeele didaktika I

LCD6331

Saksa keel C1.1

YDP7001 Õpetajakoolituse praktika I
GRS7206 Erikursus saksa keelest või kultuurist

2019/2020. õa kevadsemester

KAT7003

Õppe diferentseerimine

KAT7034

Õpetaja ja õpilane õppijatena koolis ja ühiskonnas

GRA7312

Võõrkeele didaktika II

YDP7002

Õpetajakoolituse praktika II

LCD6332

Saksa keel C1.2

GRS7202 Tänapäeva saksa keel

2020/2021. õa sügissemester

 

HARI valikaine

GRA7315

Õpetajakoolituse põhipraktika I

GRA7313

Uurimisseminar

GRS7203

Seminar saksa kultuurist

2020/2021. õa kevadsemester

GRA7316

Õpetajakoolituse põhipraktika II

 

Magistritöö

Võõrkeeleõpetaja (GRVOM) 2020

Võõrkeeleõpetaja magistriõppe nominaaljaotus 2020. aastal sisseastunutele. Nominaaljaotuses võib tulla muudatusi, mis kajastuvad semestri tunniplaanis.

INGLISE KEELE ÕPETAJA

2020/2021. õa sügissemester

KAT7044

Õppimise emotsionaalsed ja sotsiaalsed aspektid

KAT7032

Arengu ja õppimise toetamine

GRA7311

Võõrkeele didaktika I

YDP7001

Õpetajakoolituse praktika I

GRA7235

Keeletesti koostamine ja arendus

2020/2021. õa kevadsemester

KAT7003

Õppe diferentseerimine

KAT7034

Õpetaja ja õpilane õppijatena koolis ja ühiskonnas

GRA7312

Võõrkeele didaktika II

GRA7233

Pragmaatika inglise diskursuse analüüsis

YDP7002

Õpetajakoolituse praktika II

2021/2022. õa sügissemester

 

Õpetajakoolituse valikaine 6 EAP mahus

GRA7313

Uurimisseminar

GRA7315

Õpetajakoolituse põhipraktika I

GRA7231

Valikkursus inglise kultuurist, kirjandusest ja kunstist
GRA7232 Keelte ja kultuuride kontakt ühiskonnas

2021/2022. õa kevadsemester

GRA7234

Inglise keele teooria

GRA7316

Õpetajakoolituse põhipraktika II

 

Magistritöö

PRANTSUSE KEELE ÕPETAJA

2020/2021. õa sügissemester

KAT7044

Õppimise emotsionaalsed ja sotsiaalsed aspektid

KAT7032

Arengu ja õppimise toetamine

GRA7311

Võõrkeele didaktika I

LCF6331

Prantsuse keel C1.1

YDP7001

Õpetajakoolituse praktika I

2020/2021. õa kevadsemester

KAT7003

Õppe diferentseerimine

KAT7034

Õpetaja ja õpilane õppijatena koolis ja ühiskonnas

GRA7312

Võõrkeele didaktika II

LCF6332

Prantsuse keel C1.2

YDP7002

Õpetajakoolituse praktika II

2021/2022. õa sügissemester

 

Õpetajakoolituse valikaine 6 EAP mahus

GRA7315

Õpetajakoolituse põhipraktika I

GRA7313

Uurimisseminar

GRR7211

Frankofoonne kirjandus

GRR7216 Erikursus prantsuse keelest või kultuurist

2021/2022. õa kevadsemester

GRA7316

Õpetajakoolituse põhipraktika II

GRR7210 Prantsuskeelsete tekstide diskursuse analüüs
 

Magistritöö

SAKSA KEELE ÕPETAJA

2020/2021. õa sügissemester

KAT7044

Õppimise emotsionaalsed ja sotsiaalsed aspektid

KAT7032

Arengu ja õppimise toetamine

GRA7311

Võõrkeele didaktika I

LCD6331

Saksa keel C1.1

YDP7001 Õpetajakoolituse praktika I
GRS7203 Seminar saksa kultuurist

2020/2021. õa kevadsemester

KAT7003

Õppe diferentseerimine

KAT7034

Õpetaja ja õpilane õppijatena koolis ja ühiskonnas

GRA7312

Võõrkeele didaktika II

YDP7002

Õpetajakoolituse praktika II

LCD6332

Saksa keel C1.2

2021/2022. õa sügissemester

 

Õpetajakoolituse valikaine 6 EAP mahus

GRA7315

Õpetajakoolituse põhipraktika I

GRA7313

Uurimisseminar

GRS7206

Erikursus saksa keelest või kultuurist

2021/2022. õa kevadsemester

GRA7316

Õpetajakoolituse põhipraktika II

GRS7202 Tänapäeva saksa keel
 

Magistritöö

SOOME KEELE ÕPETAJA

2020/2021. õa sügissemester

KAT7044

Õppimise emotsionaalsed ja sotsiaalsed aspektid

KAT7032

Arengu ja õppimise toetamine

GRA7311

Võõrkeele didaktika I

EKS6429

Soome keel C1.1

YDP7001 Õpetajakoolituse praktika I
EKS7201 Soome keele variatiivsus ja kultuuriline mitmekesisus

 2020/2021. õa kevadsemester

KAT7003

Õppe diferentseerimine

KAT7034

Õpetaja ja õpilane õppijatena koolis ja ühiskonnas

GRA7312

Võõrkeele didaktika II

YDP7002

Õpetajakoolituse praktika II

EKS6430

Soome keel C1.2

EKS7203 Soome-ugri rahvaste kultuurid ja kirjandused

2021/2022. õa sügissemester

 

Õpetajakoolituse valikaine 6 EAP mahus

GRA7315

Õpetajakoolituse põhipraktika I

GRA7313

Uurimisseminar

EKS7204

Erikursus soome keelest või kultuurist

2021/2022. õa kevadsemester

GRA7316

Õpetajakoolituse põhipraktika II

 

Magistritöö

Kirjalik tõlge (GRTKM) 2019

Kirjaliku tõlke magistriõppe nominaaljaotus 2019. aastal sisseastunutele. Nominaaljaotuses võib tulla muudatusi, mis kajastuvad semestri tunniplaanis.

2019/2020. õa sügissemester

EKL7341

Toimetamine

GRT7301

Kirjaliku tõlke alused

KAI7013 Kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed meetodid
  GRT7315 Audiovisuaalne tõlge / GRT7321 Tehnikatõlge / GRT7317 Õigustõlge ja majandustõlge / GRT7311 Tõlkelingvistika

2019/2020. õa kevadsemester

GRT7303

Tõlkeuuringud ja kultuurilugu

GRT7304 Psühholingvistika

LCE7302

Akadeemiline inglise keel

YID6001

ELU

GRT7306 Keel ja kultuur

2020/2021. õa sügissemester

 

GRT7312 Tõlkepoeetika /  GRT7313 Ilukirjanduse tõlkimine / GRT7318 Projektijuhtimine, masintõlge ja tõlketehnika

GRT7330

Erialapraktika

GRT7332

Magistriseminar

 

Vabaaine(d) 6 EAP ulatuses

2020/2021. õa kevadsemester

 

Vabaaine(d) 6 EAP mahus

 

Magistritöö

 

Kirjalik tõlge (GRTKM) 2020

Kirjaliku tõlke magistriõppe nominaaljaotus 2020. aastal sisseastunutele. Nominaaljaotuses võib tulla muudatusi, mis kajastuvad semestri tunniplaanis.

2020/2021. õa sügissemester

EKL7341

Toimetamine

GRT7301

Kirjaliku tõlke alused

KAI7013 Kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed meetodid
GRT7306 Keel ja kultuur
GRT7313 Ilukirjanduse tõlkimine
GRT7318 Projektijuhtimine, masintõlge ja tõlketehnika

2020/2021. õa kevadsemester

GRT7303

Tõlkeuuringud ja kultuurilugu

GRT7304 Psühholingvistika

LCE7302

Akadeemiline inglise keel

YID6001

ELU

GRT7312 Tõlkepoeetika
  Vabaaine(d) 6 EAP mahus

2021/2022. õa sügissemester

GRT7311

Tõlkelingvistika

GRT7315 Audiovisuaalne tõlge
GRT7317 Õigustõlge ja majandustõlge
GRT7312 Tehnikatõlge

GRT7330

Erialapraktika

GRT7332

Magistriseminar

 

Vabaaine(d) 6 EAP ulatuses

2021/2022. õa kevadsemester

 

Magistritöö

 

Suuline tõlge (GRTSM) 2020

S

uulise tõlke magistriõppe nominaaljaotus 2020. aastal sisseastunutele

Nominaaljaotuses võib tulla muudatusi, mis kajastuvad semestri tunniplaanis.

2020/2021. õa sügissemester

TGRT7243

Suuline väljendusoskus tõlkimisel I

GRT7278

Sissejuhatus järeltõlkesse

GRT7279

Sissejuhatus kontakttõlkesse

GRT7301

Kirjaliku tõlke alused

GRT7302

Keel ja kultuur

 

Vabaaine(d) 6 EAP ulatuses

2020/2021. õa kevadsemester

GRT7244

Suuline väljendusoskus tõlkimisel II

RIE7030

Euroopa Liidu põhikursus

GRT7281

Järeltõlge A-B-A I

GRT7282

Järeltõlge C-A

GRT7283

Sissejuhatus sünkroontõlkesse

GRT7284

Kontakttõlge

YID6001

ELU

2021/2022. õa sügissemester

GRT7285

Järeltõlge A-B-A II

GRT7286

Sünkroontõlge A-B-A

GRT7289

Järel- ja sünkroontõlge C-A

GRT7290

Tõlgi elukutse ja uurimisseminar

GRT7280

Praktika

GRT7288

Kõnetehnika

 

Vabaaine 2 EAP ulatuses

2021/2022. õa kevadsemester

GRT7287

Järel- ja sünkroontõlge

GRT7270

Magistrieksam

Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM) 2019

2019/2020. õa sügissemester

HIK7160

Humanitaarteaduste metodoloogia

KAT7031

Õppimise emotsionaalsed ja sotsiaalsed aspektid

KAT7032

Arengu ja õppimise toetamine

YDP7001

Õpetajakoolituse praktika I

SKS7251

Vene keele didaktika alused

SKS7206

Vene diasporaa kultuur (ainult vene keele ja kirjanduse õpetaja peaerialale)

2019/2020. õa kevadsemester

KAT7003

Õppe diferentseerimine

KAT7034

Õpetaja ja õpilane õppijatena koolis ja ühiskonnas

YDP7002

Õpetajakoolituse praktika II

SKS7252 / SKS7253

Vene keele kui emakeele õpetamise metoodika ja didaktika / Vene keele kui võõrkeele õpetamise metoodika ja didaktika

 

SKS7203 Vene kultuur ja ühiskond / SKS7223 Vene keele arengutendentsid

SKS7250

Uuenduslikud võtted vene keele ja kirjanduse tunnis

LCR6332

Vene keel C1.2

2020/2021. õa sügissemester

 

HARI valikaine

SKS7245

Õpetajakoolituse põhipraktika I

LCR6401

Poola keel A1

SKS7249

Uurimisseminar

SKS7207 / SKS7208

Tekstoloogia ja teksti kommentaar / Keel ja kultuur

2020/2021. õa kevadsemester

SKS7246

Õpetajakoolituse põhipraktika II

 

Magistritöö

 

Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM) 2020

2020/2021. õa sügissemester

HIK7160

Humanitaarteaduste metodoloogia

LCR6401/LCR6403 Poola keel A1 / Poola keel B1

KAT7044

Õppimise emotsionaalsed ja sotsiaalsed aspektid

KAT7032

Arengu ja õppimise toetamine

YDP7001

Õpetajakoolituse praktika I

SKS7251

Vene keele didaktika alused

SKS7207

Tekstoloogia ja teksti kommentaar
SKS7254 Vene ja slaavi keele- ja kultuurilugu

2020/2021. õa kevadsemester

KAT7003

Õppe diferentseerimine

KAT7034

Õpetaja ja õpilane õppijatena koolis ja ühiskonnas

YDP7002

Õpetajakoolituse praktika II

SKS7252 / SKS7253

Vene keele kui emakeele õpetamise metoodika ja didaktika / Vene keele kui võõrkeele õpetamise metoodika ja didaktika

SKS7203

Vene kultuur ja ühiskond

SKS7223 Vene keele arengutendentsid

SKS7250

Uuenduslikud võtted vene keele ja kirjanduse tunnis

2021/2022. õa sügissemester

 

Õpetajakoolituse valikaine 6 EAP mahus

SKS7245

Õpetajakoolituse põhipraktika I

SKS7249

Uurimisseminar

SKS7206

Vene diasporaa kultuur

2021/2022. õa kevadsemester

SKS7246

Õpetajakoolituse põhipraktika II

 

Magistritöö

 

Slaavi keeled ja kultuurid (SKSLM) 2019

Slaavi keelte ja kultuuride magistriõppe nominaaljaotus 2019. aastal sisseastunutele. Nominaaljaotuses võib tulla muudatusi, mis kajastuvad semestri tunniplaanis.

2019/2020. õa sügissemester

HIK7160

Humanitaarteaduste metodoloogia

HIK7161 Mitmekultuurilisus globaalsest perspektiivist
SKS7202 Russistika sünkroonilised ja diakroonilised aspektid
SKS7206 Vene diasporaa kultuur
LCR6401 Poola keel A1
SKS7209 Tõlketeooria kultuuriloolised aspektid

2019/2020. õa kevadsemester

SKS7203

Vene kultuur ja ühiskond

SKS7223

Vene keele arengutendentsid

 

Vabaaine(d) 6 EAP ulatuses

YID6001

ELU

2020/2021. õa sügissemester

SKS7207 Tekstoloogia ja teksti kommentaar
SKS7208 Keel ja kultuur

SKS7233

Magistriseminar

  SKS7217 Korrektuuritehnika ja keeleline toimetamine / SKS7216 Tõlke eriliigid / SKS7218 Eriliigiliste tekstide toimetamine / SKS7212 Kirjalik tõlge

2020/2021. õa kevadsemester

SKS7231 Praktika
 

Magistritöö

Slaavi keeled ja kultuurid (SKSLM) 2020

Slaavi keelte ja kultuuride magistriõppe nominaaljaotus 2020. aastal sisseastunutele. Nominaaljaotuses võib tulla muudatusi, mis kajastuvad semestri tunniplaanis.

2020/2021. õa sügissemester

HIK7160

Humanitaarteaduste metodoloogia

SKS7207 Tekstoloogia ja teksti kommentaar
SKS7254 Vene ja slaavi keele- ja kultuurilugu
SKS7217 Korrektuuritehnika ja keeleline toimetamine
SKS7216 Tõlke eriliigid
SKS7218 Eriliigiliste tekstide toimetamine
SKS7212 Kirjalik tõlge
LCR6401/LCR6403 Poola keel A1 / Poola keel B1

2020/2021. õa kevadsemester

SKS7203

Vene kultuur ja ühiskond

SKS7223

Vene keele arengutendentsid

 

Vabaaine(d) 6 EAP ulatuses, soovituslik võtta inglise keele kursus

YID6001

ELU

2021/2022. õa sügissemester

HIK7161 Mitmekultuurilisus globaalsest perspektiivist

SKS7233

Magistriseminar

SKS7202 Russistika sünkroonilised ja diakroonilised aspektid
SKS7206 Vene diasporaa kultuur
SKS7209 Tõlketeooria kultuuriloolised aspektid

2020/2021. õa kevadsemester

SKS7231 Praktika
 

Magistritöö