Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituut pakub laia valikut tasemeõppeainetest, mida on võimalik õppida täiendusõppena.

Omandades paremal tasemel mõne keele või suurendades kompetentsust kultuurisfääris, saad avardada võimalusi tööturul, rääkimata suurenevast suhtlusringkonnast ja laienevast silmaringist.

 

Tasemeõppeained täiendusõppena:

  • bakalaureuseõppe ained (eeldab keskharidust), näiteks keeleõpe;
  • magistriõppe ained (eeldab bakalaureusekraadi või sellele vastavat haridustaset);
  • doktoriõppe ained (eeldab magistrikraadi või sellele vastavat haridustaset);
  • mikrokraadi õppekavad (kas bakalaureuse või magistriõppe õppeainetest);
  • kõrvalaeriala 48 EAP täielikult või üksikuid ained neist (bakalaureuse tasemel).

Õppeainete loetelu õppeinfosüsteemis.

Tule õppima keeli, kultuuri ja ajalugu, sest need on olulised!

 

2022/2023. õppeaasta kevadsemestri kursustele registreerimise tähtaeg on 5. veebruaril 2023, mil algab kevadsemester. Iga kursuse toimumisaega tuleb vaadata tunniplaanist koodi või nime järgi. Avalduse saab saata siit.

Humanitaarteadust instituudis on kursused mahuga 6 EAP ja hind on 240 eurot, v.a EKY koodiga kursused, mille hind on 294 eurot.

Avatud õppe kohta saad lisaks vaadata siit.