Photo by Element5 Digital: https://www.pexels.com/photo/assorted-books-on-book-shelves-1370295/

 

Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituut pakub laia valikut tasemeõppeainetest, mida on võimalik õppida täiendusõppena. Omandades paremal tasemel mõne keele või suurendades kompetentsust kultuurisfääris, saad avardada võimalusi tööturul, rääkimata suurenevast suhtlusringkonnast ja laienevast silmaringist.

Tasemeõppeained täiendusõppena:

  • bakalaureuseõppe ained (eeldab keskharidust), näiteks keeleõpe;
  • magistriõppe ained (eeldab bakalaureusekraadi või sellele vastavat haridustaset);
  • doktoriõppe ained (eeldab magistrikraadi või sellele vastavat haridustaset);
  • mikrokraadi õppekavad (kas bakalaureuse või magistriõppe õppeainetest);
  • kõrvalaeriala 48 EAP täielikult või üksikuid ained neist (bakalaureuse tasemel).

Õppeainete loetelu õppeinfosüsteemis.

Tule õppima keeli, kultuuri ja ajalugu, sest need on olulised!

 

Humanitaarteadust instituudis on kursused mahuga 6 EAP ja hind on 276 eurot, v.a EKY koodiga kursused, mille hind on 348 eurot.

Avatud õppe kohta saad lisaks vaadata siit.


Küsimuste korral saada e-kiri tyhi-koolitus@tlu.ee