Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi juhtimiskogud on instituudi nõukogu ning selle juures töötavad teadus- ja õppekolleegium. Lisaks on loodud erinevaid komisjone ja nõuandvaid kogusid, mille eesmärk on toetada TÜHI arengut. Kõikide kogude koosseis määratakse aastaks ja muudetakse vastavalt vajadusele jooksvalt (v.a nõukogu koosseis, mis on ametikoha-põhine).

Instituudi nõukogu Teaduskolleegium

TÜHI uuringufondi nõukogu

Õppekolleegium
Akadeemiline komisjon Valimiskomisjon
TLÜ kultuuridevaheliste uuringute tippkeskuse nõukogu Juhatus
21. sajandi humanitaaria töörühm Mainekujunduse ja populariseerimine töörühm
Õppetöö kaasajastamise töörühm

 

 

Dokumendid

Humanitaarteaduste instituudi põhimäärus

Humanitaarteaduste instituudi arengukava