kraadi võrra targem

 

Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituut pakub 2024/2025. õppeaastal 16 erinevat mikrokraadiprogrammi (info programmide kohta lisandub jooksvalt):

MK nimetus Maht Hind * Algus
Ajalugu antiikajast 20. sajandini 24 1680 03.09.2024
Antropoloogia 18 1260 03.09.2024
Baltisaksa kultuuripärand (koostöös TÜ ja EKA-ga) 21 1470 02.09.2024
Eesti keele kui teise keele õpetamine 12 840 13.09.2024
Eesti kirjakeel ja eesti keele struktuur 18 1260 02.09.2024
Eesti kirjandus: võtmeteosed, kontekst ja analüüs 18 1260 02.09.2024
Hispaania ajalugu ja tänapäev 12 840 02.09.2024
Tõlkimise alused 18 1260 05.09.2024
Itaalia ajalugu ja tänapäev 12 840 03.09.2024
Keeletoimetamine 12 840 05.09.2024
Tarbetekstide tõlge 12 840 05.09.2024
Linnakeskkonna planeerimine 18 1260 06.09.2024
Lähis-Ida uuem ajalugu ja kultuur 12 840 03.09.2024
Prantsusmaa ajalugu ja tänapäev 12 840 02.09.2024
Vene õigekeel ja eriliigiliste tekstide toimetamine 12 840 04.09.2024
Võõrkeele õpetamine 24 1680 02.09.2024**

 

* programmi hind on EAP-põhine. TLÜ senat on ühe ainepunkti hinnaks alates 01.09.2024 kinnitanud 70 eurot

** algus sõltub erialaainete toimumise aegadest


Mikrokraadiprogrammis õpitakse koos tasemeõppeüliõpilastega. Õppimine toimub nii lähiõppe kui ka e-õppe vormis, aga suurem osakaal on lähiõppel. Peamised õppemeetodid on loengud, seminarid, grupi- ja paaristööd, praktilised probleemlahendusülesanded jms. Iga aine läbiviija kirjeldab õppuritele õppemeetodeid, sh iseseisvaid töid esimestes loengutes.


Humanitaarteaduste instituudi mikrokraadiprogrammides õppima asujatele toimub kolmapäeval, 28. augustil 2024 kell 14.00 infotund Zoomis. Täpne teave infotunni kohta saadetakse registreerunutele e-kirjaga.


Mikrokraadidest meedias


Küsimuste korral võtke ühendust tyhi-koolitus@tlu.ee