Bakalaureuseeksami eesmärgiks on tõendada bakalaureusestuudiumi jooksul omandatud erialaste teadmiste ja oskuste kinnistumist ning üliõpilase võimet neid rakendada. Lisaks on eksami eesmärgiks anda võimalus demonstreerida uurimistöö alast analüüsioskust ning sidusa ja keeleliselt korrektse teksti loomise oskust.

Eksamile pääsemise nõuded

Bakalaureuseeksamile pääsemiseks on üliõpilane kohustatud semestri alguses tutvuma eksami sisuga, esitatud nõudmiste ning toimumise korraga ja iseseisvalt läbi töötama kõik eksami ettevalmistuseks mõeldud materjalid.

Eksamile pääsevad üliõpilased, kes on täitnud õppekava ja kellel ei ole ülikooli ees võlgnevusi.

Eksami sisu vastavalt õppekavale:

Aasia uuringud Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid
Ajalugu Interdistsiplinaarsed humanitaarteadused - Artes Liberales
Antropoloogia Kultuuriteadus
Filosoofia Vene filoloogia
Eesti filoloogia  

Lisainfo õppenõustajalt