2017. aasta kevadsemestril alguse saanud Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi (TÜHI) teadusseminar on ellu kutsutud selleks, et kujuneda korrapäraselt toimuvaks foorumiks, kus TÜHI akadeemilised töötajad saavad tutvustada oma teadustööd ja selle üle kolleegidega vabas vormis arutleda.

Seminar toimub keskmiselt kord kuus, kolmapäeviti kell 16–18. Iga seminar sisaldab ühte ettekannet, kutsutud diskussandi kommentaari ja avatud arutelu.

Seminar on avatud kõigile huvilistele.

TÜHI teadusseminar toimub koostöös TLÜ kultuuridevaheliste uuringute tippkeskusega.

Toimunud teadusseminarid

 • 6. oktoober 2021 Tuuli Kurisoo "Faktide ja fantaasia ristumiskohas: arheoloogilise ainese tõlgendamisest Eesti noorema rauaaja (9.–13. sajandi) leidude põhjal”. Diskussant Arko Olesk. 

Pildialbum

 • 18. november 2020 Margaret Comer "The Heritage of Soviet Repression in Russia: Memory, Commemoration, Politics". Diskussant Uku Lember.

Pildialbum

 • 28. oktoober 2020 Alari Allik "Kuidas tõlkida monogatari filmi-, manga- ja animakeelde?". Diskussant Piret Peiker

Pildialbum

 • 16. september 2020. Reili Argus "Eesti keele omandamise andmeid meeleteooria vaatepunktist”. Diskussant Mari Uusküla.

Pildialbum

 • 26. veebruar 2020. Kaarel Vanamölder ""Maailm" koju kätte – millest kirjutati Riia ja Tallinna ajalehtedes 1680. aastatel ja mis sellest järeldub?”. Diskussant Aigi Heero
 • 20. november 2019. Karsten Brüggemann "Eesti ajaloo imperiaalne mõõde: tsaaririigist nõukogude ajani”. Diskussant Grigori Utgof.

Pildialbum

Pildialbum

 • 4. september 2019. Michael North, "Läänemerest Vaikse ookeanini: kaubandus, laevandus ja maadeavastamine Vene impeeriumi rannikuil"

Pildialbum

 • 15. mai 2019. Heli Reimann, "Džässifestival Tallinn '67: müüdid ja 1960ndate nõukogude džässikultuur". Diskussant Karsten Brüggemann.
 • 24. aprill 2019. Grigori Utgof, "Vladimir Nabokov: poeetika ja metafüüsika". Diskussant Julia Tofantšuk 

 Pildialbum

Pildialbum

Pildialbum

 • 17. oktoober 2018. Martin D. Brown, "James Bond: Külma sõja kangelane või globaalne bränd?". Diskussant Piret Peiker.

Pildialbum

 • 3. oktoober 2018. Marek Tamm, "Mida uut on ajaloos?". Diskussant Eneken Laanes.

Pildialbum

 • 23. mai 2018. Julia Tofantšuk, "Keha ja loodus, looduse keha: tänapäeva kirjandusest ja filmist ökofeministlikust perspektiivist". Diskussant Linda Kaljundi.

Pildialbum

 • 4. aprill 2018. Aet Annist ja Maarja Kaaristo, "Miks ja kuidas kirjutada antropoloogiaõpikut?". Diskussant Raili Nugin.

Pildialbum

 • 14. märts 2018. Piret Peiker, "Kirjandus ja postkoloniaalne modernsus: ajaloo progressi ja katkestuse ideede läbi töötamisest eesti kirjanduses”. Diskussant Karsten Brüggemann.
 • 28. veebruar 2018. Karin Dean, “Piiridega piiritus tänapäeva piiriuuringute vaatevinklis”. Diskussant Eeva Kesküla.
 • 22. november 2017. Mari Uusküla, “Miks meri on sinine? Või kas ikka on? Põimunud vaatlusi värvide teemal”. Diskussant Tauri Tuvikene.

Pildialbum

 • 8. november 2017. Tõnu Viik, “Kollektiivsed emotsioonid fenomenoloogilisest vaatenurgast”. Diskussant Hannes Palang.

Pildialbum

 • 27. september 2017. Aurika Meimre, “Tekst ja kommentaar: kellele ja milleks?”. Diskussant Märt Väljataga.

Pildialbum

 • 24. mai 2017. Margus Vihalem, "Esteetika (ja) poliitika. Meelelise korra poliitilisest sattumuslikkusest". Diskussant Marek Tamm.

Pildialbum

 • 26. aprillil 2017. Anna Verschik, “Ukraina sotsiolingvistiline olukord: katkestused ja sulandumised”. Diskussant Daniele Monticelli.

Pildialbum

 • 5. aprill 2017. Ulrike Plath, “Kodustamine, pookimine ja emapiim: mõtisklusi hübriidsusest 18. sajandi Eesti- ja Liivimaal”. Diskussant Helen Sooväli-Sepping.

Pildialbum