asia uuringutel on Tallinna Ülikoolis pikk ajalugu. 2005. aastal Tallinna Ülikooliga liitunud Eesti Humanitaarinstituudis õpetati Aasia keeli ja kultuure juba 1989. aastast. Paljud meie praegused õppejõud on omandanud hariduse endises humanitaarinstituudis ja täiendanud ennast erinevates Aasia ülikoolides.

Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi (edaspidi TÜHI) Aasia uuringute suund on ainus omalaadne Eestis. Meie õppekavad pakuvad võimalust omandada laialdasi teadmisi Ida-Aasia, Kagu-Aasia ja Lähis-Ida erinevate riikide kultuuridest ja ühiskondadest. Aasia uuringute suund on Tallinna Ülikooli üks kiiremini arenevaid vastutusvaldkondi, mille tegevusse kaasatakse üha enam ka välisõppejõude.

Bakalaureuseõppes toimub õppetöö Jaapani uuringuteHiina uuringute või Lähis-Ida uuringute erialal, magistriõppes Aasia ühiskondade erialal.

Aasia uuringutele spetsialiseerudes tuleb üliõpilasel valida vähemalt üks teoreetiline distsipliin, mis toetab ühiskondlikke protsesside ja kultuurinähtuste põhjalikku analüüsi. TÜHI õppekavad pakuvad võimalust valida kõrvaleriala, mis aitab kaasa Aasia ja Lähis-Ida ühiskondade ning kultuuride uurimiseks vajalike oskuste omandamisele. Soovitame üliõpilastel õppida antropoloogia, kultuuriteooria või kirjandusteaduse kõrvaleriala, aga valikud pole piiratud ainult nendega. Erialade kombineerimine hariduses annab lõpetajale kindlasti eelise tänapäeva muutlikul tööturul.

Kuna teiste kultuuride mõistmisel on äärmiselt oluline hea keeleoskus, pannakse meie õppekavades tavapärasest suuremat rõhku keeleõppele. Õpingute jooksul tuleb omandada jaapani, hiina või araabia keele põhialused, mis on vajalikud iseseisva uurimistöö läbiviimiseks. Lisaks valitud põhikeelele on võimalik õppida ka pärsia ja türgi keelt.

Akadeemilise suuna juht:

Helen Geršman, PhD