Inglise keele õpetamine õppeainena kolmanda taseme õppes – moodulkäsitlus

Projekti number: TÕA20152

TLÜ poolsed osalejad: Merilyn Meristo, Helis Rõuk

Periood: 2020 - 2023

Euroopa väärtushinnangutest ja rahvusvahelistumisest tulenevalt on ülikoolis antav kõrgekvaliteetne keeleõpe (teadmised ja oskused)  hädavajalik sotsiaalsete ideaalide elluviimise eeltingimus. Üliõpilaste liikuvus, konkurentsivõime tööturul, üleeuroopalise majanduse areng ja geopoliitiline ühtekuuluvus eeldavad seda, et ülikoolilõpetajatele pakutaks kõiki võimalusi ühise suhtlusvahendi, kaasaegse lingua franca, valdamiseks. Selleks, et inglise keel oleks edaspidigi  edukalt kommunikatiivse ja informatiivse süsteemi rollis, täites üha keerukamaid igapäevaseid suhtlemisnõudeid, peavad õpetamise eesmärgid, tehnikad ja didaktilised ressursid läbima põhjaliku uuenduskuuri.

Meie mudel käsitlebki neid probleeme, pakkudes EHE (English for Higher Education – IKK - inglise keel kõrgkoolis) sisupakette, mis soodustavad „kodanikuhariduse“ edendamist. Ühendatud Euroopa kõige pakilisematele kommunikatiivsetele vajadustele rahuldamiseks käsitletakse selles projektis inglise keele õpetamist. Kui mudel osutub edukaks, on see rakendatav ka teistes keeltes ja teistel pädevusastmetel. Seda seetõttu, et võõrkeelt õpetatakse hoolikalt gradeeritud sisuüksustee kaudu, millest igaüks peegeldab erinevat akadeemilist valdkonda ja ajakohastatud sõnavara ja grammatikat. Projekti üks väljunditest on õpetajatele mõeldud juhend, mis sisaldab olulist taustalugemist, tutvustades uusi võimalikke ainevaldkondi arusaadaval ja kasutajasõbralikul viisil. Nii õpetajatele kui ka õppijale mõeldud TE-Con3 materjalid on projekti jaoks loodud multimeediaplatvormil (MUL-TECON) avatud juurdepääsuga ressurssidena.


Kriitiline ajalugu: ajalooõpetuse kohandamine tänapäeva Euroopa digitaliseerunud, globaliseerunud ja mitmekesistunud ühiskonnast tulenevatele väljakutsetele

Projekti number: MÕA20147

TLÜ poolne osaleja: Mare Oja

Periood: 2020 - 2023

Viimastel aastatel on kogu Euroopas toimunud sügavad ühiskondlikud muutused. Interneti levik on andnud õpilastele ja õpetajatele lihtsama juurdepääsu teabele, muutes põhimõtteliselt viisi, kuidas me õpime nii praeguste kui ka varasemate sündmuste kohta. Samal ajal leiavad ka desinformatsioon, võltsuudised ja vandenõuteooriad.

Projekti eesmärk on valmistada tulevasi ajalooõpetajaid ette kriitiliseks ajalooõpetuseks, mis on 21. sajandi ühiskonna tegelikkusega paremini kohandatud. Muutustele reageerimiseks ja uute teadmiste kaasamiseks ajaloo didaktikasse peab ajalooõpetajatel olema juurdepääs teabele, mis põhineb värskematel uuringutel ja millel on kohene mõju kiires töökeskkonnas. Projekt pakub tulevastele õpetajatele kasutusvalmis õppematerjali koos õppetegevuste ning õpetamismeetodite ja -vahenditega järgmistel teemadel:

 • Pärand ajalooõppes
 • Rahvusliku ajaloo ja postkolonialistliku ajaloo globaalsed mõõtmed
 • Avalik ajalugu ja ajalooõpetus
 • Interneti roll ja mõju ajalooõppes.

  Leedu keele ja kultuuri kursuste digitaalne üleminek

  Projekti number: TÕA21071

  TLÜ poolsed osalejad: Anna Verschik, Agne Strolyte

  Periood: 2021 – 2023

  Leedu keele ja kultuuri (LCC) õpetuse digitaliseerimist soodustab Leedu Vabariigi digitaalne tegevuskava, mille eesmärk on edendada leedu kultuuri ja leedu keelt IKT abil. Lisaks toetatakse hariduse digitaliseerimist Euroopa tasandil EÜ digitaalse hariduse tegevuskava (2021–2027) kaudu, mis pakub välja hulga algatusi kvaliteetse, kaasava ja juurdepääsetava digitaalse hariduse tagamiseks Euroopas. Seega on projekti eesmärk tugevdada kõrgkoolide LCC õpetajate suutlikkust pakkuda kvaliteetset interaktiivset ja kaasavat digitaalset haridust.

  Projekti eesmärgi saavutamiseks on välja toodud järgmised konkreetsed eesmärgid:

 • Arendada leedu keele ja kultuuri õpetajate digitaalset pedagoogilist pädevust Euroopas
 • Toetada koolitajaid kvaliteetse digitaalse sisu ja koolitusmaterjalidega
 • Hõlbustada koolituskursuste läbiviimise digitaalseid mehhanisme.