Tallinna Ülikooli üliõpilaste teadustööde üleülikooliline konkurss korraldatakse igal aastal eesmärgiga väärtustada ja ergutada üliõpilaste teadustegevust ning avaldada tunnustust väljapaistvaid teadustulemusi saavutanud üliõpilastele ja nende juhendajatele.

2019/2020 õppeaasta parimad bakalaureuse- ja magistritööd ning teaduspublikatsioonid valiti viies fookusvaldkonnas: haridusuuendus, digi- ja meediakultuur, kultuurilised kompetentsid, terve ja jätkusuutlik eluviis, ühiskond ja avatud valitsemine. Doktoritöid hinnati kolmes valdkonnas: loodus- ja täppisteadused, sotsiaalteadused ja humanitaarteadused.

Konkursile esitati kokku 58 tööd.  Neid hindasid valdkondade põhiselt moodustatud alakomisjonid.
 

Tallinna Ülikooli üleülikoolilise üliõpilaste teadustööde konkursi tulemused on järgmised: 

Doktoritööde kategoorias:

 • Loodus- ja täppisteaduste valdkond

Sander Paekivi (Loodus- ja terviseteaduste instituut).  Influence of memory on the spike generation for diffusion models of neurons (Mälu mõju närviimpulsside genereerimisele neuronite difusioon-mudelites). Juhendajad: emeriitprofessor Romi Mankin ja dotsent Astrid Rekker.

 • Sotsiaalteaduste valdkond

Kairit Kall (Ühiskonnateaduste instituut). Fighting marginalization with innovation: turn to transnational organizing by private sector trade unions in post- 2008 Estonia. Juhendajad: dotsent ja vanemteadur Triin Roosalu ja professor Nathan Lillie.

 • Humanitaarteaduste valdkond 

Anna Mossolova (Humanitaarteaduste instituut). Mending the Breaks: Revival and Recovery in Southwest Alaska Mask-Making Tradition. Juhendajad: dotsent ja vanemteadur Marju Kõivupuu ja vanemlektor Richard A.Knecht.

Magistritööde kategoorias:

 • Digi- ja meediakultuuri valdkond

I koht

Andres Ääremaa (Digitehnoloogiate instituut). IT-teenuste küpsuse hindamise mudel üldhariduskoolides. Juhendaja: vanemteadur Mart Laanpere

II koht

Kelly Käärd (Haridusteaduste Instituut). Digitaalse kirjaoskuse rakendamise ja arendamise võimalused Tallinna ja Harjumaa noortekeskuste noorsootööjate näitel. Juhendaja: lektor ja õppekava juht Tanja Dibou

Kevin Loigu (Humanitaarteaduste instituut). Re(-)presentation of time, memory, and urban space in synecdoche, new york and the truman show as critique of mediatisation and virtual space in the digital age. Juhendaja: professor Eneken Laanes 

III koht

Elīna Buivite (Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut). keeping national identity in the age of globalization: practices among latvian young adults living abroad. Juhendaja: professor Anastassia Zabrodskaja

 • Haridusuuenduse valdkonad

I koht

Ksenia Borovichuk (Haridusteaduste instituut). Laste kaasamise hindamine õppe- ja kasvatustegevustes. Juhendajad: dotsent Maire Tuul ja Airi Niilo

II koht

Maarja Hallik (Haridusteaduste instituut). Empowering and equipping students to become active citizens through ‘glocally transformative’ project-based learning. Juhendajad: vanemteadur María Jesús Rodríguez-Triana ja nooremteadur Merike Saar

III koht

Rita Lepik (Haridusteaduste instituut). Teadveloleku kasutamise viisid eesti täiskasvanukoolitajate seas. Juhendaja: dotsent Riin Seema

Triinu Maasing (Haridusteaduste instituut). Emotsioonide mõistmist toetav õppemäng intellektipuudega õpilastele. Juhendaja: lektor Tiiu Tammemäe

Iiris Saluri (Haridusteaduste instituut). Täiskasvanud õppija õppimine. Kuidas ma õpin? Autoetnograafiline uurimus õppimisest. Juhendaja: dotsent Larissa Jõgi

 • Ühiskonna ja avatud valitsemise valdkond

I koht

Katriin Kütt (Ühiskonnateaduste instituut). Noorte arusaam ja ootused seksuaalharidusest. Juhendaja: professor: Airi-Alina Allaste

II koht

Deisi Pohlak (Ühiskonnateaduste instituut). Eesti kutseharidussüsteemi ja tööturu vastavus varieties of capitalism teooria perspektiivile: info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning metalli- ja masinatööstuse valdkondade analüüs. Juhendaja: professor Anu Toots.

Marina Vahter (Ühiskonnateaduste instituut). Moraali alused ja moraaliga seotud emotsioonid poliitilisel areenil Rootsi erakondade avalikkusele suunatud diskursuses. Juhendaja: dotsent Mari-Liis Jakobson

 • Terve ja jätkusuutliku eluviisi valdkond

I koht 
Anni Sepp (Loodus- ja terviseteaduste instituut). Bri2 BRICHOS domeen ja tema võimaliku interaktsiooni uurimine valguga apolipoproteiin A-I. Juhendajad: lektor  Helene Tigro ja Helen Poska

II koht

Erki Haavasalu (Loodus- ja terviseteaduste instituut). Sulfaaditud polüsahhariidid merevetikast Endocladia muricata: eraldamine ja struktuur-omadus sõltuvused. Juhendaja: professor Rando Tuvikene

 • Kultuuriliste kompetentside valdkond

I koht 

Dana Karjatse-Davidjants (Humanitaarteaduste instituut). Terroriorganisatsiooni Da iš [IS, ISIS, ISIL] identiteediloome kaliif ʾAbū Bakr al-Baġdadī kõnede näitel. Juhendaja: lektor Helen Geršman

II koht

Maarja Helena Meriste (Humanitaarteaduste instituut). Eesti 1990.–2010. aastate kirjanduse kauglugemise katse avatud tsitaatide kasutusmustrite näitel. Juhendajad: professor Piret Viires ja Oleg Sobchuk

III koht

Juliana Magalhães De Carvalho (Humanitaarteaduste instituut). Fitting Flatness into Depth: Negative Dialectics in Jean-Luc Godard’s Stereoscopic Film Adieu au Langage. Juhendaja: Matthias Jost

Kai Simson (Humanitaarteaduste instituut). Teehoolde terminivara korrastamine. Juhendaja: vanemteadur Peep Nemvalts

Bakalaureusetööde kategoorias:

 • Digi- ja meediakultuuri valdkond

I koht

Raido Marmor (Digitehnoloogiate instituut). Funktsioonist, mis võimaldab leida erinevaid tuntud keskmisi. Juhendaja: külalisprofessor Mart Abel 

II koht

Laura Jaansen (Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut). Mängujärgse intervjuu žanrilised eripärad soccernet.ee näitel aastal 2019. Juhendaja: teadur ja lektor Andres Kõnno
 

 • Haridusuuenduse valdkonad

I koht

Teele-Triin Klimov (Haridusteaduste instituut). 4-6-aastaste laste matemaatikaalased teadmised ja oskused võrdluses õpetajate ja lapsevanemate hinnangutega arvestades ka soolist aspekti. Juhendaja: dotsent Maire Tuul

 • Ühiskonna ja avatud valitsemise valdkond

I koht

Getter Räni (Ühiskonnateaduste instituut). Eesti erakondade arusaamad globaliseerumise ohtudest ja hüvedest Eestile: Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja Eesti Reformierakonna võrdlus. Juhendaja: dotsent Tõnis Saarts

 • Terve ja jätkusuutliku eluviisi valdkond

I koht 

Karin Sisask (Loodus- ja terviseteaduste instituut). Toitainete liikumine pinna- ja põhjavees Matsi allikasoo näitel. Juhendajad: professor Jaanus Terasmaa ja Galina Kapanen

II koht

Jelizaveta Titova (Loodus- ja terviseteaduste instituut). Nanoplasti hilistunud toksilisus suurele kiivrikule  Daphnia magna. Juhendajad: vanemteadur Margit Heinlaan ja lektor Kairi Koort  

III koht

Mari- Helena Toompere (Loodus- ja terviseteaduste instituut).. Tallinna loomaaia ilvese (Lynx lynx lynx) populatsiooni geneetiline analüüs. Juhendaja: lektor Kairi Koort

 

 • Kultuuriliste kompetentside valdkond

II koht

Jelizaveta Hristokina (Humanitaarteaduste instituut). Eesti kuberneri Sergei Šahhovskoi “venestuspoliitika” Aleksander III aegse slavofiilsuse raames. Juhendaja: professor ja vanemteadur Karsten Brüggemann

Teaduspublikatsioonide kategoorias:

 

 • Haridusuuenduse valdkond

I koht 

Piret Oppi, Eve Eisenschmidt ja Mihaela Stingu (Haridusteaduste instituut). „Seeking sustainable ways for school development: teachers’ and principals’ views regarding teacher leadership“ International Journal of Leadership in Education. DOI: 10.1080/13603124.2020.1849809

II koht

Meidi Sirk, Meril Ümarik ja Krista Loogmaa (Haridusteaduste instituut). The necessity of vocational educational changes as perceived by Estonian vocational teachers. Journal of Vocational Education & Training. DOI: 10.1080/13636820.2020.1765842

III koht

Maarja Tinn (Haridusteaduste instituut). Murrangute uurimine – neoliberaalsete haridusreformide mõju õpetajate tööelule Eestis. Eesti Haridusteaduste Ajakiri = Estonian Journal of Education, 8 (1): 156−182. DOI: 10.12697/eha.2020.8.1.07 

Kati Vinter, Kati Aus ja Grete Arro (Haridusteaduste instituut). Adolescent girls' and boys' academic burnout and its associations with cognitive emotion regulations strategies. Educational Psychology. DOI: 10.1080/01443410.2020.1855631.

 • Ühiskonna ja avatud valitsemise valdkond

I koht 

Benjamin Klasche ja Peeter Selg (Ühiskonnateaduste instituut). „A Pragmatist Defence of Rationalism: Towards a Cognitive Frames–based Methodology in International Relations” International Relations 34(4):544-564. DOI:10.1177/0047117820912519

Rafaela Lehtme ja Karmen Toros (Ühiskonnateaduste instituut). „Parental Engagement in Child Protection Assessment Practice: Voices from Parents” Children and Youth Services 
Review 113. DOI: 10.1016/j.childyouth.2020.104968 

 • Terve ja jätkusuutlik eluviisi valdkond

I koht

Anna-Helena Purre, Mati Ilomets, Laimdota Truus, Raimo Pajula ja Kairi Sepp (Loodus- ja terviseteaduste instituut). „The effect of different treatments of Moss Layer Transfer Technique on plant functional types biomass in revegetated milled peatlands. Restoration Ecology, 28 (6), 1584−1595. DOI: 10.1111/rec.13246.  

Mihkel Saluri, Margit Kaldmäe, Mihkel Rospu, Hannes Sirkel, Tiina Paalme, Michael Landrech ja Rando Tuvikene (Loodus- ja terviseteaduste instituut). „Spatial variation and structural characteristics of phycobiliproteins from the red algae Furcellaria lumbricalis and Coccotylus truncatus“. Algal Research. DOI: 10.1016/j.algal.2020.102058.
 

 

Last updated 17.02.2021 kell 10.31