Teated

Võta osa Vunki mano! loometalgutest Võrumaal

4.-6. aprillini toimub häkatoni stiilis nädalavahetus, kus igaüks saab osaleda Võru maakonna elu edendavate uudsete teenuste arendamises ja toimivate lahendusteni jõudmises.

loometalgud

Ühiskonnateaduste instituudi sotsiaalkaitse suuna H2020 CoSIE projekti raames toimuvad 4.-6. aprillini loometalgud, mille eesmärk on koosloomelise mõtteviisi levitamine: kaasates probleemide lahendamisse kõik võimalikud osapooled saab olla kindel, et lahendus on kõiki arvestavalt läbi mõeldud. 

Loometalgud algavad neljapäeval õhtul, kui ideede omanikud tutvustavad oma ideed kohaletulnutele. Osalejad − kogukonnaliikmed, ametnikud ja  eksperdid − saavad valida, milline idee neid enim kõnetab ja mille arendamises nad soovivad loometalgutel kaasa lüüa.

Esimese päeva lõpuks moodustatakse meeskonnad ja algab töö lahenduste leidmiseks.

Reedel toimuvad vahepalana lühikoolitused, mis aitavad meeskondadel edasi liikuda ja uusi mõtteid saada. Kogu nädalavahetuse on meeskondadele abiks mentorid, kes hoiavad kõigil tegemistel silma peal ja toetavad-nõustavad meeskondi, kus tarvis.

Laupäevaks on ideed piisavalt küpsed, et need võimalike lahendustena ette kanda ning parimad välja valida.

Pärast loometalguid hakatakse parimaid ideid Võrumaa omavalitsustes jõudumööda ellu viima. Nii saadakse teada, kuidas paberil välja töötatud lahendused päris elus toimivad ning kas ja kuidas neid veel kohendada võiks.

Osalevate ideedega tutvu loometalgute kodulehel: https://vunkimano.vorumaa.ee/


CoSIE projekti lähtekohaks on arusaam, et avalike teenuste innovatsioone on võimalik saavutada, luues koostöised partnerlussuhted teenuseosutajate ja teenusekasutajate vahel. Innovaatiliste praktikate kaudu on projekti eesmärgiks parandada kõikide kodanike kaasatust ja luua võimalusi nende tegutsemiseks ühiskonna aktiivsete liikmetena.

image