Pelgulinna Gümnaasiumi fookuses oli õpilaste eneseregulatsiooni toetamine läbi õpioskuste arendamise. Viidi läbi õpioskuste testid  2.-7. klassis sügisel ja kevadel hindamaks õpioskuste taset klassiti. Käivitati seminarid õpetajatele ja õpioskuste ring juhtmeeskonnale, mille tulemusena mõtestati õppimise protsessi ja loodi Ennastjuhtiva õppija õpiring (seda saab vajadusel linkida vt vt joonist). Protsessi käigus jälgiti õpetajate motivatsiooni ja toetusvajadust muutustega toimetulekul. Üheaastane programm lõi hea pinnase süsteemselt õpioskuste arendamisega edasi tegeleda.

Artikkel Õpetajate Lehes: Muutunud õpikäsitus 12: Teaduspõhisus kooli juhtimisel.

Pelgulinna Gümnaasiumi õppimise ring