Pilt

Kooliuuringutes osalemine on vabatahtlik. Iga osalenud kool ja lasteaed saavad nn tagasisideraamatu, mille abil tekib võimalus võrrelda ennast teiste uurimuses osalenud asutustega ning kasutada saadud tulemusi kooli oma asutuse edasise arengu kavandamiseks.

Tänaseks on uuringutes osalenud üle 150 kooli ja 70 lasteaia. Ülikooli õppejõud ja uurijad kasutavad saadud tulemusi oma teadustöös ning magistrantide ja doktorantide juhendamisel. Tänaseks on kooliuuringute andmete põhjal kaitstud üle 30 magistritöö ning avaldatud mitmeid artikleid nii teaduslikes kui ka meediaväljaannetes.

2024. aastal toimunud õpilasuurimuse tulemusi tutvustati ümarlaual uuringus osalenud koolidele 24. mail 2024.

Ümarlaua slaidid


kooliõpilased

Õpilasuurimus   Õpetajauurimus   Lasteaiauurimus

Kooliuuringust meedias

Teaduspublikatsioonid

Magistritööd