Praktika

allinna Ülikooli õpetajakoolituse praktikad on kohustuslik õppetöö osa. Praktikad toimuvad vastavalt õppekavale koolides või lasteaedades.

Praktikal on üliõpilasel juhendaja nii ülikooli (õppejõud) kui ka praktikaasutuse poolt. Haridusteaduste instituudis on õpetajakoolituse praktikatega tegelev koordinaator (Maria Goborova), kelle vastutusala on praktikaasutuste partnerlussuhete loomine ja hoidmine. Praktika sisulise poolega tegeleb vastutav õppejõud, kes toetab üliõpilasi praktika eesmärkide täitmisel.  

Päevaõppe üliõpilastele otsib praktikaasutuse ülikool, sessioonõppe üliõpilased peavad reeglina otsima endale praktikaasutuse iseseisvalt ning leppima kokku asutusega praktika toimumisaja. Vastavalt õppekavale võivad esineda mõned erisused.

Üliõpilane on kohustatud esitama praktikaasutusele enne praktika algust tervisetõendi ning lähtuma riiklikest COVID-19 regulatsiooni nõuetest. 

Mitme aine õpetajatele on täpsem info siin.

Praktikaasutuste nimekiri

Praktika koordinaator

Maria Goborova, tel: 619 9769, e-post: maria.goborova@tlu.ee